Den långa flykten från Afghanistan

I seriealbumet ”Vi ska ses igen, Sanam” berättas om Hamids långa resa från en by i Afghanistan till Sverige. Pedagogiskt och verklighetstroget även om Hamid som karaktär gärna hade kunnat utvecklats mer.

böcker | 2014-04-30
Av: Joakim Jonsson
Ur ”Vi ska ses igen, Sanam”

Ur ”Vi ska ses igen, Sanam” Foto: Kartago förlag

Bok: Vi ska ses igen, Sanam
Författare: Oskar Ekman och Peter Bergting
Förlag: Kartago i samarbete med Friends och UNHCR.

En av de tankar som kommer upp när jag läser igenom albumet är ”Vem var egentligen Hamid? Detta måste väl ändå vara baserat på en äkta persons egna historia?” Ingen information om det ges i albumet. Men oavsett om den är baserad på en historia eller flera fyller den sin främsta funktion och berättelsen känns väldigt verklighetstrogen.

”Vi ska ses igen, Sanam” handlar om Hamid, en pojkes flykt från Afghanistan till Sverige. Det är en resa som sträcker sig under 10 år på 56 sidor. Historien börjar år 2002 efter USA:s invasion för att besegra talibanerna. Vi introduceras för Hamid, hans syster och deras föräldrar och byn de bor i. Sanam har fått börja i skolan igen efter att talibanernas flykt har gjort det möjligt för flickor att studera. Deras mamma är lärare i skolan. Introduktionen är kort men effektiv och man får snabbt en känsla av deras miljö och den tid då levde i. Familjen har gynnats av talibanernas frånvaro. Det är dock en frånvaro som visar sig bli tillfällig och så fort militären lämnar området måste Hamid ensam fly ut ur landet.

Serien är tydlig med att Hamid aldrig riktigt valde att fly till Sverige, utan det börjar med att han flyr landet, sedan till Europa, och sedan försöker hitta någonstans där han får stanna. Fokuset i historien ligger i själva resan. Det handlar om vilka risker Hamid måste ta, och hur han ofta lyckas ta sig vidare enbart med av hjälp av andra människor, och ibland bara genom ren tur.

Eftersom serien sträcker sig över tio år och hamnar i ett antal länder, så känns berättandet något hastigt. Serien vill gärna både vara pedologisk om flyktingars situation, samtidigt som den berättar en gripande historia. Den lyckas delvis med detta, man får ett starkt intresse för Hamids situation och det han råkar ut för är tillräckligt hemskt för att man ska bli berörd. Men det känns som Hamid själv som karaktär aldrig riktigt hinner utvecklas utan fokuset ligger på hans situation. Detta är dock en väl utvecklad resa han gör och ofta känns berättelsen så nära verkligheten att man känner att de måste skrivit den direkt efter personers berättelser. Här berättas om hur människosmugglare behandlar flyktingar, hur Hamid måste undvika att ta fingeravtryck i ett flyktingläger i Grekland, och sedan om hur han lyckas smyga sig in i ett fraktfartyg. Trotts seriens längd hinner den med många händelser vilka känns tillräckligt detaljrika för att kännas verkliga. Teckningarna ger framförallt god känsla för miljön och vilket land man befinner sig i och bidrar till en inlevelse i Hamids situation.

Personligen hade jag gärna sett en längre serie med samma historia. Då hade Hamid fått mer utrymme att växa som karaktär vilket skulle bidragit till ännu mer möjlighet för inlevelse i Hamids historia. Trots att serien sträcker sig över tio år så ser man inte hur hans personlighet växer under dessa år.

Detta är dock en väldigt kompetent utförd serie som lyckas ge en stark och detaljrik historia på ett förhållandevis litet utrymme, och samtidigt är pedagogisk. Den kan ge såväl yngre som äldre läsare lite mer förståelse för flyktingars situation och är en väldigt enkel serie att sätta sig in i och läsa igenom. Även om jag i efterhand kan känna att dess handling har en potential att gå längre än så.

Joakim Jonsson

Läs mer om projektet Hej Sverige

böcker | 2014-04-30
Av: Joakim Jonsson