Khaled el-Masri fördes bort av CIA: Kidnappning utan rättvisa

Khaled el-Masri, som kidnappades av CIA i Makedonien, förvägras rättvisa i USA.

ledare | 2007-11-05
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2007

Den 9 oktober beslöt USA:s högsta domstol att inte ta upp fallet med Khaled el-Masris stämning av förre CIA-chefen George Tenet. Beslutet meddelades utan kommentarer och därmed verkar det som den tyske medborgarens möjligheter att få sin sak behandlad i amerikansk domstol är uttömda.

Lägre rättsliga instanser har inte velat ta upp stämningen med hänvisning till risken att statshemligheter skulle kunna röjas. Khaled el-Masri har krävt ett skadestånd på cirka en halv miljon kronor sedan han kidnappades av CIA i Makedonien och hölls fängslad i ett fångläger i Afghanistan i fyra månader.

Khaled el-Masri har fått hjälp av den amerikanska medborgarrättsorganisationen American Civil Liberties Union, ACLU, i arbetet med stämningen. När utslaget i högsta domstolen kom var Ben Wizner vid ACLU mycket besviken.

– Detta är en sorglig dag inte bara för Khaled el-Masri utan också för alla amerikaner som bryr sig om rättssäkerheten och vårt lands rykte i världen, sade han till nyhetsbyrån IPS.

Ben Winzer menade att beslutet inte bara förnekar ett oskyldigt offer för USA:s antiterrorpolitik möjligheten att få rättvisa utan att det också ger USA:s regering total straffrihet för dess ”skamlösa” brott mot den mänskliga rättigheterna.

ACLU:s chef Steven Shapiro avvisade argumentet om statshemligheter genom att undra varför ”hela världen kan diskutera detta fall medan den enda plats där det inte kan nämnas är i en federal domstol”.

Den tyska tidningen der Spiegel påpekade syrligt att det knappast längre finns några hemligheter kvar att avslöja när det gäller bortförandet av Khaled el-Masri. Hans fall blev känt för en bred allmänhet första gången 9 januari 2005 då New York Times publicerade en lång artikel om el-Masris öde. Kidnappningen har senare behandlats och fördömts i Europaparlamentets och Europarådets rapporter om övergreppen under kriget mot terrorismen och CIA:s ljusskygga verksamhet i Europa.

Det var den 31 december 2003 som Khaled el-Masri, tysk av libanesiskt ursprung, greps på gränsen mellan Serbien och Makedonien. Han hölls sedan inspärrad på ett hotell i Skopje innan han sattes på en av CIA:s hemliga flygningar till Kabul. Efter fyra månaders vistelse i ett av CIA:s hemliga fängelser i Afghanistan, utsatt för hårdhänta förhörsmetoder, flögs han tillbaka till Europa och dumpades på en skogsväg i Albanien. Någon ursäkt eller ersättning har han inte fått från sina kidnappare.

I Tyskland pågår dock en rättslig process. Tyska åklagare har efterlyst 13 amerikaner, däribland 10 CIA-agenter, för att ställa dem inför rätta för kidnappningen. I slutet av september beslöt dock det tyska justitiedepartementet att inte begära utlämning från USA av de misstänkta. Enligt tyska tidningsuppgifter hade USA hotat att avbryta underrättelsetjänstesamarbetet med Tyskland för att skydda sina agenter.

Amnesty kräver att Tyskland ändrar sin inställning och påpekar att regeringar bör samarbeta för att få ett slut på kränkningar av mänskliga rättigheter, inte för att begå övergrepp eller ge straffrihet åt de skyldiga.

Ulf B Andersson

ledare | 2007-11-05
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2007