Papperslösa är rättslösa i Sverige

Kristina Mattsson presenterar många frågor och få svar i "De papperslösa och de aningslösa". Det är bra, eftersom det är just så verkligheten ser ut: många frågor och få svar. Boken ger en bra introduktion till det mångfacetterade och aktuella området migration.

böcker | 2008-08-31
Av: Madelaine Seidlitz
Även publicerad i AmnestyPress #3/2008
Kristina Mattsson.

Kristina Mattsson. Foto: Jan-Åke Eriksson

Bok: De papperslösa och de aningslösa
Författare: Kristina Mattsson
Förlag: Leopard förlag 

De papperslösa är de människor som befinner sig i ett land utan tillstånd att vistas där. Vilka de aningslösa är kan man fundera något kring, kanske är det alla de andra. Alla vi som egentligen vet att priset för pizzan, golvslipningen, städningen är för lågt för att någon skall kunna få ut en dräglig lön – och betala skatt och arbetsgivaravgifter. 

I boken ges förfärande skildringar av enskilda öden blandat med en stor portion hårda fakta. Som att i Senegal står senegalesiska migrantarbetare för 90 procent av försörjningen i de familjer som har en familjemedlem som nått Europa. Och att 97 procent av befolkningen stannar i det land där de fötts. Att Europa, för att klara av sina pensionsåtaganden, behöver tre miljoner migranter per år. Att papperslösa i Sverige inte får ansluta sig fackligt förutom hos SAC-Syndikalisterna. Och att papperslösa i Sverige idag är rättslösa. De mänskliga rättigheter som enligt FN skall vara okränkbara och universella är inte tillgängliga för dem. 

Foto: Leopard förlag

Kristina Mattsson tror inte att fri invandring idag är en lösning, »Trots ett inre motstånd måste jag erkänna det«. Men hon tror på öppnare gränser och uppmanar Sverige att genom det svenska EU-ordförandeskapet under andra halvåret 2009 bli den kraft som lyfter migrationen från problemtänkandet till möjlighetstänkandet!

För att lösa frågorna kring hur rättigheter ska säkras för de kanske sju miljoner papperslösa i Europa, vars arbetskraft uppenbarligen efterfrågas och den än mer akuta frågan hur den grymma och djupt inhumana hanteringen av invandringen över Medelhavet från Afrika kan hanteras på ett bättre sätt.

Kristina Mattsson ställer sig på de papperslösas sida, på ett respektfullt sätt. Och, som hon så sant påpekar i boken, är de papperslösa ofta människor med en stor kraft och potential, människor som aktivt har verkat för att förändra sin egen och ofta sin familjs situation till det bättre, människor med modet att lämna det trygga och kända för det okända. För den som får mersmak på migration efter att ha läst Kristina Mattsons bok rekommenderas också tidskriften Fronesis senaste nummer (27) om migration.

Madelaine Seidlitz

Läs också

Almedalen: Papperslösa är Sveriges rättslösa arbetskraft (Amnesty Press 14 juli 2008)

böcker | 2008-08-31
Av: Madelaine Seidlitz
Även publicerad i AmnestyPress #3/2008