Förväntan i luften

ledare | 2004-03-04

Nu är det en febril aktivitet i svenska Amnesty, liksom i sektioner över hela världen. Kampanjmaterial produceras, utbildningar hålls och diskussioner förs. Det är fascinerande att bevittna hur en rörelse nu samlar sin kraft för att runt 8 mars lansera en kampanj som ska pågå i nästan två år. I detta nummer av AP presenterar vi »Stoppa våldet mot kvinnor«, vars syfte är att mobilisera både kvinnor och män i en kampanj som slår fast att det könsrelaterade våldet mot kvinnor är en samhällsfråga. Våldet, oavsett om det förekommer i en krigssituation eller i hemmet i en nära relation, kränker kvinnors rättigheter och kan aldrig accepteras eller urskuldas.

Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällen och omfattningen är gigantisk. Men lagar kan förbättras och användas. Attityder kan förändras. Och en Amnesty-kampanj kan faktiskt betyda mycket.

Efter förra numret har redaktionen mottagit flera ilskna brev och ett inlägg avsett för publicering (se sid 30). Det handlar om den reklambilaga från Ordfront som medföljde i nummer 4/2003. Bilagans omslag hade bilder på ett antal politiska rockmärken från de senaste decennierna. Här fanns bland annat ett märke med Mao Zedongs ansikte och kommunistiska partisymboler vid sidan av rockmärken mot djurförsök, kärnkraft och för 6 timmars arbetsdag. Märkesfloran handlade om den övervakning Säpo bedrivit i Sverige under efterkrigstiden.

I detta sammanhang finns det återigen skäl att påminna om vad Helena Norman, ansvarig utgivare för Amnesty Press, skrev i nummer 2/2003, som svar på ett inlägg som kritiserade en annan folder från Ordfront: »Annonsering är en viktig del för tidningens fortlevnad. Det innebär att alla demokratiska organisationer, politiska partier och företag, som vill nå ut med en produkt eller budskap, i princip är välkomna att annonsera i Amnesty Press.«

Amnesty tar inte emot statliga bidrag utan är beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Att sälja annonsutrymme i Amnesty Press är ett viktigt sätt att öka intäkterna. Amnesty Press är dessutom ett självständigt forum.

Därmed är det möjligt att det även i fortsättningen kan förekomma annonsörer som delar av läsekretsen inte sympatiserar med. Å andra sidan kan jag tycka att det är viktigare att diskutera innehållet i Amnestys politik än åsikterna hos externa annonsörer.

Jag är trots allt övertygad om att läsare kan skilja på annonser och redaktionellt material. Ändå vill jag understryka att Amnesty alltid har och alltid kommer att ta avstånd från kränkningar av mänskliga rättigheter, oavsett om den ansvarige heter Mao Zedong, Kim Jong Il eller George W Bush. Medborgare i Kina har rätt till yttrande- och organisationsfrihet, de nordkoreanska myndigheterna måste sluta använda mat som ett vapen och USA:s fångläger på Guantánamobasen strider mot internationell rätt.

Ulf B Andersson, redaktör

ledare | 2004-03-04