Mänsklig värdighet i ny kampanj

Sverige | 2008-05-23

Widney Brown.

_Snart ska Amnesty starta sin nya kampanj »Human Dignity«. Vid årsmötet i Västerås presenterades idén bakom kampanjen. _

Människor som lever i fattigdom har sällan möjligheter att framföra sina åsikter och är utestängda från beslut som påverkar deras liv. Fattigdom skapas av människor och är en följd av beslut som fattas av regeringar, företag, institutioner och andra som har makt att förbättra människors liv.
Det är möjligt att bryta den onda cirkeln av fattigdom och utstötthet genom att bekämpa de människorätts-övergrepp som driver och vidmakthåller den. Amnestys nya kampanj för mänsklig värdighet ska behandla problematiken kring fattigdom, kopplad till mänskliga rättigheter.

Under 2008/09 kommer Amnesty att lansera en global kampanj, »Human Dignity«, kring fattigdom och mänskliga rättigheter.
– Vi är inte den första organisation-en som behandlar fattigdom och vi säger inte att vi har svaret på hur man ska lösa problemen, men kampanjen kommer att fokusera på tre punkter; kräva ansvar från de människor som kränker mänskliga rättigheter, tillgång till rättigheter för alla och rätten för fattiga att ta kontroll över sina egna liv, sade Widney Brown från det internationella sekretariatet.

Den allmänna debatten om hur man ska angripa fattigdom handlar oftast om
pengar men i Human Dignity-kampanjen ligger fokus på rättvisa och respekt för samtliga mänskliga rättigheter. Många fattiga runt om i världen har bland annat inte rätt till information, vilket leder till att de inte kan agera och få sina rättigheter hörda.
– Regeringar gör inte information tillgänglig för folket och utan information kan man inte gå till kamp, påpekade Widney Brown. Vi arbetar för att regeringar ska ta ansvar för det som sker.

Widney Brown förklarar att kampanjen kommer att framhäva olika individers fall och berättelser och påpekar att alla mänskliga rättigheter borde vara möjliga att driva lagligt, inklusive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Uppmärksamheten kommer att fästas på makthavarnas förpliktelser att respektera, skydda och förverkliga alla människors mänskliga rättigheter.
Världens befolkning fördrivs i allt större omfattning till städerna. Folk hamnar i slumområden där det inte finns tillgång till någonting.
– Genom att arbeta i slummen kan man undersöka vad som drivit människorna dit. Det är viktigt att lyssna på de fattigas åsikter eftersom de sällan har möjlighet att framföra dem, sade Widney Brown.

Många regeringar respekterar inte människors egna lösningar för sitt boende, utan de fördrivs och ställs på bar backe.
Widney Brown ger ett exempel från slumområdet Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi (se reportage i Amnesty Press nr 3/2007) där ensamstående kvinnor med barn utgör 70 procent av hushållen. Kvinnorna saknar nämligen arvsrätt, så när männen lämnar dem eller dör, står de ofta utan land och resurser. De tvingas bo under otrygga förhållanden.

Det råder även en hög mödradödlighet i många länder. Kampanjen kommer därför att rikta extra uppmärksamhet på detta område.
– En halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditeter, sade Widney Brown.
Human Dignity kampanjen kommer inte att tillämpa FN:s definition av fattigdom.
– När man inte kan delta eller har kapacitet att upprätthålla sina rättigheter, då det är fattigdom, sade Widney Brown.

Text och bild: Elin Kamyab

Sverige | 2008-05-23