Skrämda till tystnad

Läst & Sett | 2007-09-20

»Om detta får ni inte berätta –
det handlar om Singapore«
Chee Soon Juan
Carolin Nilsson och Johan
Skarendahl (red.)
Silc förlag

På bokomslaget till "Om detta får ni inte berätta" finns en man med en symbolisk munkavle. När länder når snabb ekonomisk framgång verkar omvärlden idag ha en ökad tendens att se mellan fingrarna på frågan om mänskliga rättigheter. Kanske är det inte så viktigt att få rösta, demonstrera och fritt uttrycka sina åsikter som att få vara mätt i magen. Man kan inte äta demokrati sade många i Afrika på 1990-talet när demokratiseringsreformer genomfördes på kontinenten. Men finns ett samband mellan ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter?
Tyvärr verkar klyftorna öka och ekonomisk framgång uppnås på bekostnad av rättigheter. De fattiga förblir fattiga och förtrycket och övergreppen hårdnar. Chee Soon Juan skildrar just detta i sin bok om Singapore.

De ekonomiska kurvorna slår i taket och regimen styr med järnhand, horder av politiska fångar vars enda brott är att de har fel åsikt, censur av media och minimal insyn i de statliga bolagen, som bedriver suspekt och oetisk handel. Oppositionen är djupfryst, som Juan säger, och befinner sig idag i stort sett i exil. Att arrangera ett maratonlopp den 10 december för att uppmärksamma dagen för mänskliga rättigheter eller att ordna ett möte på den internationella kvinnodagen är inte tillåtet.

Författaren har själv dömts till fängelse för att ha »talat offentligt utan tillstånd« när han ville prata om arbete och fattigdom i samband med 1 maj. »Regeringen tillåter inte något slag av protest«, meddelade landets inrikesminister. Juan sattes i isoleringscell.

Och vilket ansvar har världens politiker, frågar Juan, för att den välputsade ytan sätts före befolkningens självklara rätt att få leva i frihet? Ett exempel han ger är Sveriges förre statsminister som reste till Singapore 2004 för att främja handeln mellan länderna. Inte ett knyst om människorättssituationen. Det är tydligt att det inte bara är i Singapore man bär munkavle.

Solveig Hauser

Läst & Sett | 2007-09-20