Förödande för Carl Bildt

Läst & Sett | 2011-11-07
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2011

Film: »Det är upp till dig!«
Förfilm: Martin och Johan
Regissör Maj Wechselmann

Ingen kritik tycks rubba utrikesminister Carl Bildts ständiga förnekanden av att Lundin Petroleums verksamhet i södra Sudan förorsakade problem för befolkningen i de områden där olja fanns. Kanske kommer den pågående förundersökningen att resultera i att åtal väcks för folkrättsbrott när kammaråklagare Magnus Elving nu ska inleda förhör med ett 40-tal personer.
I den väldokumenterade rapporten »Unpaid debt«, som år 2010 publicerades av ECOS, en sammanslutning av människorättsorganisationer, hävdas att omkring 12 000 personer dödades och 180 000 fördrevs i samband med oljeprospekteringen 2000–03. Carl Bildt kom in i Lundin Petroleums styrelse 2001 och satt kvar tills han blev utrikesminister hösten 2006. Då hann också företaget med att besluta om att gå in i Ogaden i östra Etiopien och republiken Kongo, tidigare drabbat av förödande inbördeskrig underblåst av franska oljebolag och angolanska intressen.

Maj Wechselmanns senaste film Det är upp till dig! lär inte fälla utrikesministern men biopubliken kommer gå därifrån med en olustig känsla av att Carl Bildt antingen blåljuger eller saknar förmåga att ta till sig verkligheten.

Ett av Wechselmanns starkaste kort är Gerhart Baum, tysk utrikesminister 1978–82 från liberala FDP. Han var FN:s särskilde rapportör för Sudan. Inför FN:s människorättskommission i Genève sade han den 29 mars 2001 att han vid sitt besök i Sudan fann »ytterligare bevis för att oljeutvinningen förvärrar konflikten med allvarliga konsekvenser för civilbefolkningen» och han redogjorde för uppgifter om att »regeringen tvångsfördrev människor och brände ned byar«.
I filmen riktar Baum förödande kritik mot oljebolagens utvinning under kriget. Det står i bjärt kontrast till Carl Bildt som inför riksdagens konstitutionsutskott år 2007 försvarade Lundins agerande och hänvisade till att riktlinjer från svenska Amnesty Business Group, ABG, och FN hade följts av företaget. Carl Bildt satt 2001-2002 i Advisory board, ett rådgivande organ till ABG, och ska då ha deltagit i ett möte.
ECOS riktade skarp kritik mot Amnesty. Lundin och Bildt lyckades uppenbarligen dupera ABG som i Amnesty Press nummer 1/2002 sade att de fått löfte att delar av Advisory Board och Amnesty International skulle få »resa till Sudan för att under beskydd av landets regering besöka oljebolagen och gå till botten med alla uppgifter och kontrollera vad som har gjorts«. Det var ett rent luftslott.

Från förfilmen "Martin och Johan".

Maj Wechselmann har också gjort en förfilm om Martin Schibbye och Johan Persson som greps av etiopisk militär i somras och nu står inför rätta i Addis Abeba för »terrorism« i Ogaden. Hon låter bland annat flyktingar i Sverige berätta om vad de har upplevt i Ogaden.
Wechselmanns förhoppning är att Sverige ska få en konsumentrörelse som helt enkelt ska se till att pensionsfonder och aktieägare plockar ut sina pengar från ett företag som Lundin Petroleum/Oil. Hon redovisar hur detta har varit effektivt i Nordamerika.

Tyvärr slarvar dock Maj Wechselmann på en rad punkter. När hon intervjuar svenska penningplacerare och ställer frågor om Lundins verksamhet i Ogaden möts hon av oförståelse och okunnighet hos alla utom Svenska kyrkan. När Wechselmann sedan säger att det är bara att läsa om »folkmordet i Ogaden« genom att ladda ner Human Rights Watchs rapport »Collective Punishment: War Crimes and Crimes Against Humanity in the Ogaden Area of Ethiopia’s Somali Regional State« (juni 2008) så är det förvisso en rapport som beskriver grova övergrepp men som inte talar om folkmord i Ogaden.

Att internationella brottmålsdomstolen, ICC, konsekvent är felöversatt i alla textremsor och kallas internationella domstolen, ICJ, kan möjligen ursäktas då även ICJ, som dömer i mellanstatliga tvister, har sitt säte i Haag. Att däremot i förhandsutskicken inför filmen utlova »kronvittnen« från »internationella krigsförbrytardomstolen« i Haag som ska berätta om oljeexploateringen i Sudan och i Etiopien är direkt bedrägligt. Några kronvittnen förekommer inte i filmen och några rättsliga processer har inte inletts vid någon domstol i Haag.

Wechselmann slarvar också över att södra Sudan numera är självständigt och i frågan om Ogaden blir Ogadenkriget, en av de värsta mellanstatliga konflikterna i modern afrikansk historia, enbart ett obegripligt sidospår. Stefan de Vylder, som i slutet av 1970-talet arbetade i den etiopiska huvudstaden Addis Abeba, berättar helt kort om den dåvarande Mengisturegimens »röda terror« mot en vänsterradikal etiopisk grupp. Han nämner också att det förekom uppgifter om napalmbombningar i Ogaden.
Det är en försåtlig klippteknik där det inte nämns att detta handlade om ett krig 1977–78 där tiotusentals somaliska soldater erövrade större delen av Ogaden innan de drevs ut i en motoffensiv av etiopiska, kubanska och sovjetiska soldater.
Ulf B Andersson

Läs mer

Protester mot Zenawi i Oslo: ”Skam, skam, skam” (Amnesty Press 12 oktober)

Insamling startas för fängslade svenska journalisterna i Etiopien (Amnesty Press 7 juli)


Mörkrets hjärta. Leo Lagercrantz fördjupar bilden av Bildt, Lundin Oil och de åtalade svenskarna i Etiopien. (Expressen 18 oktober)

Blod och olja. Åsa Linderborg: För Carl Bildt vore en fällande dom en katastrof (Aftonbladet 18 oktober)


De var något på spåren. Anna Roxvall om sina kollegor – de fängslade journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye (Aftonbladet kultur 12 oktober)

Johan Wirfält från Rodeo om Carl Bildt i Skavlan


Insamling till kostnader i samband med rättegången:
Vill du bidra till Journalistförbundets och Reportrar utan gränsers insamling till förmån för de svenska journalisternas omkostnader? Betala in på bankgironummer 5567-3818 och märk inbetalningen Martin och Johan. Läs mer här

Amnesty Press om konflikten i Ogaden
"Jag har aldrig känt mig etiopisk i hela mitt liv." (reportage från Amnesty Press om Ogaden samhällsförenings årliga konferens i Stockholm 5 augusti 2010)

Amnesty Press om konflikten i Ogaden

Åtta Ogaden-rebeller dömda till döden (Amnesty Press 23 maj 2008)

Kinesiska oljearbetare dödades i massaker (Amnesty Press 24 april 2007)

Vapenvila i Ogaden (Amnesty Press 23 september 2007)

==
Amnesty om fängslanden i Etiopien (19 september 2011)

Amnesty-delegation utslängd från Etiopien (31 augusti 2011)

Läst & Sett | 2011-11-07
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2011