Livet i Irans fängelser

Läst & Sett | 2006-05-25

»Berätta för andra! Mitt vittnesmål från åtta år i islamiska republikens fängelser«
Soudabeh Ardavan
Översättning: Danesh Ardawan
Foto: Rahim Karime
Bokförlaget Tranan

Soudabeh Ardavan flyttar i slutet av 1970-talet till Teheran för att studera till inredningsarkitekt vid stadens tekniska högskola. Shahens diktatur råder men lärosätet sjuder av politisk aktivitet och Soudabeh engagerar sig i en studentrörelse som kräver yttrandefrihet, politisk frihet och jämlikhet.
På grund av sitt politiska engagemang kastas hon ut från universitetet, efter bara knappt ett år. När revolutionen bryter ut och shahen flyr landet 1979 kan Soudabeh återigen börja studera, men den religiösa fanatismen breder ut sig och Soudabeh oroar sig för hur folkets uppror ska sluta; i seger eller nederlag.

Då Khomeini återvänder kan islamisterna ta makten och den politiska makten kommer att koncentreras hos prästerskapet och Khomeini själv. Soudabeh fängslas tillsammans med många andra oppositionella och förs till Evin-fängelset där hon förhörs och torteras.

Soudabeh förblir fängslad under åtta år och ger i sin bok en gripande och unik skildring av sina upplevelser. Med de medel och material som finns att tillgå tecknar och broderar Soudabeh sina känslor, sina medfångar och händelser innanför fängelsets murar. Även inskriptioner i små stenar samt skulpturer utgör delar av hennes vittnesmål, och boken är rikt illustrerad med dessa verk. Soudabehs bok ger läsaren en fantastisk möjlighet att få inblick i den tragiska rättsskandal som pågår inom Irans fängelser och henne själv en ordentlig chans att göra det viktiga arbete som rubriken anslår; Berätta för andra.

Text :Emma Johansson

Läs mer: Intervju med Soudabeh Ardavan

Läst & Sett | 2006-05-25