Valspecial: Zimbabwe

reportage | 2005-03-31

Läs mer om valet i Zimbabwe på Amnesty Press temasidor

Fritt och rättvist val?
Amnesty Press intervjuar Zimbabwes ambassadör i Stockholm

  • Självständigheten 1980 gjorde oss till ett suveränt land och zimbabwierna kan själva välja hur landet ska styras.
    Det sa Zimbabwes ambassadör i Sverige, Mary Mubi, när Amnesty Press träffade henne tre dagar före det omskrivna parlamentsvalet.

Ambassadör Mary Mubi

Mary Mubi har varit Zimbabwes ambassadör i Sverige i över två år. I sin tjänst har hon även mandat att representera i de övriga nordiska länderna. På frågan hur hon tycker att samarbetet med Sverige fungerar säger hon att hon är kluven.
- Det är tillfredställande på ett sätt. Missionärerna har vi ett mycket bra förhållande till, men jag efterfrågar en högre nivå på diskussionerna i övriga sammanhang. De senaste två åren har visat oss vikten av det.
Mubi säger att mycket av hennes arbete har handlat om att knyta kontakter. Hittills tycker hon att det har varit svårt att träffa politiker och andra i Sverige. Svensk press tycker hon speglar situation i Zimbabwe på ett ensidigt sätt.
- Det svenska samhället är homogent, säger Mubi som anser att Sverige och Zimbabwe skulle kunna ha ett gott samarbete.

Kommer det här valet att vara fritt och rättvist?
- Jag tror det. Problemet har aldrig varit det tekniska kring valet, utan våldet. Det här har varit mindre våldsamt.

Mubi menar att få val har varit utsatta för så noggrann kontroll utifrån, vilket hon ser som ett slags garanti för att valet ska gå rätt till.
- Vi har en av de starkaste oppositionspartierna i södra Afrika och systemet är numera transparent. Vi har en valdomstol som ser till att allt går rätt till. Alla har ett identitetskort som de måste visa när de röstar och efter man har lämnat sin röst stryks personen från en lista och får en stämpel i sitt pass.

Varför har ni inte tillåtit valövervakare från EU?
- Diskussionen om Zimbabwe har blivit en starkt politisk fråga och uttalanden från vissa regeringar har visat tydliga fördomar. Om de vore genuint intresserade av Zimbabwe skulle problemet med sanktionerna diskuteras.
- Varför skulle vi tillåta dem att övervaka vårt val när många zimbabwiska politiker inte ens tillåts resa till Europa? Du tar inte stoltheten från ett folk för att sedan förvänta dig att bli välkomnad.

Det har framkommit klagomål från MDC angående fördomar i medierna? Vad är din syn på hur rapporteringen från olika partier fungerar i medierna?
- Det kan ha förekommit, men valdomstolen kan hantera det. Alla partier ska tillåtas att delta i alla medier. MDC har klagat, men samtidigt har mediebolag kunnat visa brev där MDC har bjudits in att delta.

Mary Mubi menar att de problem som har funnits i medierapporteringen från de olika partierna har försökts rättas till, men att det inte går att uträtta över en natt. I samma mening säger hon att det finns en rad radiokanaler som sänder från utlandet. Mubi får hjälp av sin rådgivare, Bebra Gerald Munodawafa, att räkna upp de stationer som sänder i Zimbabwe. Bland annat nämner han engelska och brittiska radiostationer och de menar att det på det hela taget finns bra information att tillgå för den som är intresserad inför valet.

Ambassadör Mary Mubi och
Bebra Gerald Munodawafa, rådgivare.

Den privatägda dagstidningen Daily News har stängt. Kommer den att tillåtas att öppna igen?
- Det var 2003 de stängde. Kommissionen för media och information har fastställt vissa regler och dessa har inte uppfyllts. Övriga medier har uppfyllt reglerna. Daily News gick till högsta domstolen för att bestrida reglerna men förlorade, säger Mubi som dock menar att tidningen kan återuppstå i framtiden om den uppfyller kraven.

MDC har också klagat över att det finns så kallade “no-go-areas”, områden som de inte får tillträde till. Tillåts MDC att ha kampanj överallt i landet?
- De har pekat ut vissa områden där de inte tillåts komma in. Landets polarisering har skapat starka politiska fästen i vissa områden, säger Mubi som ändå menar att det råder ett öppnare klimat jämfört med tidigare.
- I dag kan man se personer från olika partier sitta och diskutera tillsammans. Det skulle aldrig hända förr.

President Mugabe sa nyligen i ett valtal att han ville se Storbritanniens premiärminister Tony Blair begravd. Varför drivs denna hätska kampanj mot Storbritannien?
- Storbritannien har varit påfallande fräcka i debatten. När regeringar börjar tala om regimskifte tycker jag att det går för långt, speciellt när det handlar om tidigare kolonialmakter. Självständigheten 1980 gjorde oss till ett suveränt land och zimbabwierna kan själva välja hur landet ska styras.

Tre miljoner zimbabwier bosatta utomlands får inte rösta. Varför?
- Vi har en konstitution som säger att man måste vara registrerad i landet för att få rösta. Ett annat problem är att våra politiker inte kan resa till andra länder.

Mubi poängterar att det inte handlar om ett förbud mot att delta, utan att det är en bestämmelse som alltid har funnits. Hon tror inte heller att de vore en bra idé att ändra på den.
- De lever inte i landet och betalar inte skatt. Frågan är då om de ska vara delaktiga i beslut som rör landet? Det är en fråga som bör diskuteras i Zimbabwe och i andra länder också, säger Mubi som dock är osäker på hur det skulle påverka torsdagens valutgång.

Fackföreningsrörelsen COSATU i Sydafrika har kommit med stark kritik mot att de inte släpps in i Zimbabwe? Varför tillåts de inte träffa sina fackföreningskollegor?
- Det beror på den kontext i vilken de försökte komma till Zimbabwe. Det brev som de skrev om att de ville komma var inte särskilt hövligt. Vi har kompetenta personer i Zimbabwe och om de vore genuint intresserade skulle de ha närmat sig på ett annat sätt, säger Mubi.

Mary Mubi anser att syftet snarare var att visa sina muskler och skapa rubriker. Efter valet hoppas hon att COSATU kan komma och gå som de vill, även fast hon egentligen inte gillar dess politiska ståndpunkt.
- Fackföreningsrörelsen borde vara en enda som representerar olika politiska partier.

De flesta internationella frivilligorganisationer har nyligen lämnat Zimbabwe. Kan du förklara varför och vilken effekt det har på landet?
- Vi har hög arbetslöshet och anledningen till att vissa frivilligorganisationer inte har fått förnyat tillstånd är att de har kompetens som finns i landet på annat håll. Vissa har lämnat landet för att de tror att valet ska bli våldsamt, men så har de inte varit. Var finns det något att vara rädd för?
Vi har haft en stor debatt om frivilligorganisationer i Zimbabwe, speciellt de som sysslar med mänskliga rättigheter.

Mary Mubi anser att många organisationer inte sköter sitt uppdrag på ett bra sätt och med en lätt föraktfull ton talar hon om de som kör runt i jeepar och använder internet medan andra knappt har några pengar alls. De pengar som utländska organisationer får menar Mary Mubi kan underminera lokala strukturer. Samtidigt säger hon att de lokala frivilligorganisationerna har kontakt med folket på gräsrotsnivå, vilket vissa internationella frivilligorganisationer saknar.

Vissa internationella organisationer varnar för svält i Zimbabwe. Det finns de som säger att landet har slut på majs, som är en viktig föda för många familjer i landet. Samtidigt försäkrar president Mugabe att ingen ska behöva svälta. Hur ser du på situationen med matbrist?
- Förra året bad vi inte om internationell hjälp. Vi har matreserver och tillräckligt med pengar att importera om det behövs. Enligt våra kalkyleringar kommer vi att ha tillräckligt med mat och pengar att importera fram till april då nästa skördesäsong är.
- Torkan har drabbat fler länder i området. Vissa säger att vi svälter men World Food Program har importerar mat till utsatta grupper.

I hårt drabbade områden som Matabeleland distribueras genom Food Work Program, enligt Mary Mubi. Men hon menar att problemet är att det kostar mycket och säger att den delen av matsäkerhet är något som frivilligorganisationerna verkligen borde titta närmare på.

Mubi kommer själv in på anklagelser om att mat används som metod för att få röster. Att de som inte röstar på regeringspartiet helt enkelt inte får någon majs till exempel. Men hon menar att detta absolut inte förekommer och att allt prat om det är nonsens.
- På grund av det internationella fokus som varit på Zimbabwe har vi en av de mest genomskinliga system som finns.

Mubi säger att matprogrammet debatteras mycket i landet. Regionen Matabeleland har varit hårt drabbat av matbrist, men Mary Mubi menar att regeringen har representanter från alla områden och att regeringspartiet ZANU-PF har en ordförande från Matabeleland, vilket skulle göra att det vore politiskt självmord att använda svält som ett verktyg i kampen om makten, enligt Mubi.
Hon säger att Zimbabwe har ett generellt problem att få maten att räcka till och menar att det krävs förändringar i jordbruket.
- Vi måste byta majs mot korn och sedan är det helt klart att växthuseffekten har påverkat.

Tycker du att landreformen har varit framgångsrik?
- Ja, vi har fått en mycket rättvisare fördelning och mer hållbar utveckling. Till och med Världsbanken har visat att småbönderna är mer produktiva. Fler människor ha fått en möjlighet att odla, inte bara för mat utan även för pengar. Vi kommer kunna se tillbaka på programmet och säga att det var lyckat.

Vad anser du om kritiken som programmet fått?
- Landegendom är inte längre en fråga som bygger på rasistiska spänningar. Vi har haft många övergångsproblem, men nu är ägandet i händerna på majoriteten av befolkningen. Vi har försökt att få ordning på fattigdomen och matsäkerhet på hushållsnivå har blivit bättre. Mycket behöver göras inom forskning och prissättning för att göra det bättre.

Det har förekommit hård kritik från Amnesty och Human Rights Watch angående valet och mänskliga rättigheter. Vad anser du om kritiken?
- Vi har aldrig vänt oss ifrån kritik. Men de har skyldighet att vara objektiva för att behålla sin trovärdighet. Amnestys senaste rapport var inte rättvis, utan politisk och fördomsfull. De borde ha talat med regeringen för att reda ut vissa saker. Människor som min egen president fick hjälp av Amnesty tidigare.
- Matabeleland är ett ständigt återkommande tema. Vi förstår inte varför. Andra givare har också politiserat distribuering av mat. Vad tjänar det att tala om det i dag? Presidenten har sagt att det gjordes felaktigheter.

Mary Mubi anser att tidpunkten för Amnestys rapport var politiskt motiverad och att den knappast kommer att hjälpa folket. Hon anser att organisationen borde ha talat med myndigheterna i Zimbabwe för att förstå hur matprogrammet fungerar.
- Vi har blivit väldigt cyniska mot sådana här rapporter. Det tysta budskapet som går fram är att de vill ha ett regimskifte och det tycker jag inte är deras uppgift.

Hur skulle du beskriva relationen mellan Sverige och Zimbabwe i dag?
- Låt mig säga såhär: vi har inte ömsesidigt förhållande. Våra politiker tillåts inte besöka Sverige och den högsta svenska politikern att besöka Zimbabwe är Anna Brandt (chef för Afrikaenheten på UD, reds. anm.), som var där förra året.

Har du märkt någon förändring i positiv riktning på senare tid?
- Vi hade hoppats att det skulle komma till stånd en seriös diskussion om sanktionerna. Det är en angelägen fråga inom EU. Vi skulle gärna öppna för mer intensiva besök.

Vad är den viktigaste frågan i parlamentsvalet?
- Det lugn som har omgärdat valet är väldigt viktig. På längre sikt måste vi få en stabil ekonomi och fortsätta fokusera på jordbrukssektorn. Den är motorn som får ekonomin att växa och då kan vi bekämpa fattigdom och hiv/aids och satsa på hälso- och sjukvård.
- Till sist måste vi involvera oss i det internationella samfundet. I slutändan handlar det om att vi behöver finanser för att utvecklas. Det gäller oavsett om det är lån eller inte. Vi har ännu inte givits något globalt bidrag, vilket på ett sätt är bra eftersom det har gjort att vi har utvecklat oss själva. Men inget land kan stå helt ensamt, man måste samarbeta.

Text och bild: Josef Björklund,
praktikant Amnesty Press och media

reportage | 2005-03-31