”Om en terrorist inte är muslim, är han galen då?”

reportage | 2011-11-18

Terrorist. Vad fick du för bild i huvudet när du läste det ordet? Vi försöker igen, terrorist. Är det samma bild? Låt oss helt enkelt erkänna att de allra flesta av oss får snarlika bilder framför oss när vi hör det ordet. Ordet som sällan krossar fördomar utan istället förstärker dem.

Liz Fekete är en av Mänskliga rättighetsdagarnas huvudtalare. Hon börjar sitt tal med en vilja att interagera med publiken i Kulturhuset i Stockholm genom att be dem uttala sig om islamofobi från sin egen utgångspunkt, att själva ge exempel på vad de har upplevt eller hört. Efter en kort tystnad kommer flera exempel. En ung man vars pappa visar sin son statistik på en massiv invandrarvåg av muslimer som är arbetslösa och istället lever på bidrag. En kvinna vars kollegor är tacksamma över att invandrarna i området där de arbetar i alla fall är kristna och inte muslimer. En man som berättar om efterdyningarna av bombdådet i Stockholm i december 2010, som ledde till att budskap spreds på sociala medier om att bränna Koranen och andra stötande uppmaningar. Det är där som Liz Feketes tal tar sin början. Med en uttalad vetskap hos alla i rummet om att islamofobi finns runt omkring oss. Islamofobi som sprids av pappor, av kollegor och med hjälp av internet.

Islamofobi finns under ytan i Sverige enligt Liz Fektete.

Brittiska Liz Fekete är chef på Institutet för rasrelationer i London och är en av Europas främsta experter på islamofobi, rasism och kampen mot terrorismen. Hon menar att alla de exempel på islamofobi som togs upp av publiken visar tydligt hur bilden av fienden ser ut.
- Muslimer behandlas som att de alla är farliga fiender, menar Liz Fekete.
Hon berättar att genom medier förstår hon att islamofobi inte alls är så utbrett i Sverige som i många andra länder i Europa, där islamofobin kan visas på ett tydligare sätt genom exempelvis demonstrationer.
- Men det finns mycket islamofobi under ytan i Sverige, vilket era exempel visar. Det betyder att ni befinner er i en unik position: ta upp det till ytan nu, stoppa islamofobin som breder ut sig i samhället innan det blir värre, säger hon.

Vad är då islamofobi? Liz Fekete menar att det handlar om två delar, islamofobi å ena sidan och lagar och regler som diskriminerar muslimer å andra sidan. Hon berättar att islamofobi innebär en fientligt inställning mot den muslimska världen och islam, där vi generaliserar och klumpar ihop alla till en. Vad gäller lagar och regler menar hon att nya former av diskriminering börjar ta plats i lagboken i vissa länder.
- Religiösa symboler är en ny form av diskriminering. När diskrimineringen hamnar i lagen handlar det om institutionaliserad rasism som helt och fullt generaliserar stora grupper av människor, säger Liz Fekete.

Islamofobin leder till att människor isoleras och placeras i fack. Som religiös symbol nämner hon den heltäckande slöjan och att det är förbjudet i Frankrike som det mest tydliga exemplet. Hon anser det vara en ny form av diskriminering som uppstår då en kvinna inte har möjlighet att få ett jobb på grund av hur hon klär sig och att flickor inte tillåts ha på sig slöja i skolan.
- Dessa kvinnor och flickor döms så fort någon ser dem när de bär slöja. De behandlas inte som individer, utan generaliseras till en farlig grupp, säger hon.
De som menar att förbudet mot att bära slöja är för att inte dessa flickor och kvinnor ska diskrimineras ställer sig Liz Fekete frågande till.
- På vilka grunder tror de att de kämpar mot diskriminering när de själva skapar nya system för att diskriminera? säger hon.

Liz Fekete uppmanade publiken att ställa frågor och ge kommentarer.

Själv tycker hon att huvudfrågan i Europa handlar om arbetslöshet och frågar sig varför istället invandring alltid blir en huvudfråga vid val.
- I Frankrike är det kanske enbart 200 kvinnor som använder burka eller niqab. Jag vill inte prata om konspirationsteorier men jag känner att vi blir svikna av våra regeringar som inte berättar hela sanningen om hur världen ser ut idag utan istället använder fiendebilder för att vinna stöd hos sina väljare, säger Liz Fekete.

Att människor är rädda för förändring är inget nytt, särskilt om man intalas tro att den förändringen är något hotande. Men det är lätt att se saker och ting från ett håll utan att byta perspektiv, vilket är vad Liz Fekete vill att vi ska göra. Hon säger att om vi lever i en värld där alla har rätt till sina medborgerliga rättigheter, så borde muslimer även ha rätten att bygga moskéer.
- Viljan att bygga en moské är ett litet tecken på att de är integrerade i Europa. Det betyder någonstans att de vill bo här och uppfostra sina barn här, säger Liz Fekete.

Efter terrorattentaten i Oslo och på den 22 juli 2011 visades islamofobin tydligt. Gärningsmannen stämde inte överens med fördomarna om hur en terrorist ser ut. Fördomar som även så kallade terroristexperter visade sig ha.
- Anders Breivik dödade 77 personer. Terroristexperter gick ut i medier att det var muslimer som låg bakom attackerna, redan efter den första attacken i Oslo. När det visade sig att det var en ursprunglig norsk invånare, måste han ha psykologiska problem – från en muslimsk terrorist till en norsk galning! säger Liz Fekete.
Hon menar att om vi inte gör något om den islamofobi som råder i samhället, så kommer det att hota oss alla.

Liz Fekete deltog även på invigningen av Mänskliga rättighetsdagarna. Hon pratade då om en förhoppning om att vi inte ska vara ignoranta, för varandra och inför problem i samhället, så som islamofobi. Hon bad då publiken att fråga sig själva om de anser sig vara en del av ett problem eller en del av en lösning, en fråga som Liz Fekete även får avsluta denna text med.

Text: Josefine Nilsman
Bild: Vera Häggblom

Läs mer från Amnesty Press bevakning av MR-dagarna 14-15 november 2011:

Sorg och glädje vid utdelningen av Per Anger-priset **

Politikerdebatt om den långa vägen in i Europa**

**Guantánamo - Obamas svikna löfte om stängning

reportage | 2011-11-18