ÅRSMÖTET I MALMÖ: Högt i tak på påverkanstorget

Ljudnivån är hög och mer eller mindre livliga diskussioner förs i varje vrå i en ommöblerad matsal på Scandic Hotel i centrala Malmö. För förstagångsbesökaren som kanske väntat sig ett årsmöte i ordets mer traditionella mening kan det verka rörigt och oförståeligt, men det rör sig om organiserat kaos.

reportage | 2014-05-10
Av: Andrea Pettersson
Ted Eriksson och Lisbeth Kohls.

Ted Eriksson och Lisbeth Kohls. Foto: Annie Beckman

Sedan årsmötet 2013 i Sunne använder Amnesty metoden påverkanstorg för att behandla motioner och förslag som inkommit till årsmötet. Rent praktiskt innebär det att årsmötesdeltagare minglar runt i ett rum fyllt av stationer där varje station består av en eller flera motioner till årsmötet. Stationerna är tematiskt placerade för att på så vis ha sakkunniga nära till hands. Vid varje station finns en samtalsledare som har i uppgift att stötta och skapa ett inkluderande samtalsklimat.

Lisa Silver och Annica Blidegård.

Lisa Silver och Annica Blidegård. Foto: Annie Beckman

Årsmötets två diskrimineringsombud cirkulerar i rummet för att fånga upp eventuella klagomål om särbehandling och oegentligheter. Ylle Stigzelius Åkermo är en av dem och upplever att diskussionerna har hållit en god nivå. – Samtalsledarna har fungerat bra och underlättat samtalen, säger hon. Hon påpekar dock att en nackdel kan vara att det är svårt att komma in i diskussionerna och det kan vara problem att höra och göra sig hörd i sorlet, något som också flera mötesdeltagare påpekar.

Karin Broberg från Stockholm.

Karin Broberg från Stockholm. Foto: Annie Beckman

Metoden med påverkanstorg, som ursprungligen utvecklats av Svenska Scoutförbundet har använts av organisationer som Attac, Djurens Rätt och sedan ett år tillbaka alltså även Amnesty.

Tora Törnquist och Gustaf Löfgren.

Tora Törnquist och Gustaf Löfgren. Foto: Annie Beckman

Syftet är att öka medlemmarnas engagemang genom ökat deltagaransvar och ge möjligheten till högre grad av självorganisering. Måhända handlar det även om att diskussioner som normalt förs mellan programpunkterna, vid middagen eller efter mötet ska föras fram och få mer utrymme i organisationsarbetet.

Bo Lindblom.

Bo Lindblom. Foto: Annie Beckman

Vid årsmötet i Sunne framkom kritik mot den nya metoden, då vissa menade att införandet av en roligare metod inte skulle stå i vägen för det gamla, formella systemet med parallell behandling av motioner i separata beredningsgrupper. Andra menar att det är mer effektivt med ett påverkanstorg. Man undviker utdragna diskussioner i plenum av medlemmar som ändå inte haft chansen att yttra sig om varje motion i förväg.

Madeleen Rönnberg från Uppsala och Anna Lindenfors, generalsekreterare.

Madeleen Rönnberg från Uppsala och Anna Lindenfors, generalsekreterare. Foto: Annie Beckman

John Holmes, gruppsekreterare för kampanjgruppen i Malmö, är förstagångsbesökare och tillhör den positiva skaran:
– Jag tycker att påverkanstorget är ett demokratiskt sätt att få medlemmar insatta i årsmötets motioner, dessutom är det trevligt och socialt. Men jag tycker att det finns frågor där man behöver mer kompetens än åsikter, som till exempel policyförslaget om sexarbete.
Det var för övrigt ett av påverkanstorgets mer välbesökta hörn.

En röst hörs i högtalaren, strax stängs påverkanstorget och det är dags att rösta fram ett huvudförslag vid varje station. Antalet röster är sedan det som som avgör diskussionstiden för varje motion och förslag i plenum, som i all sin formalitet är och förblir hjärtat av årsmötet. Det är där besluten till sist fattas av de 227 röstberättigade medlemmarna på söndagen.

Andrea Pettersson

Amnesty Press på årsmötet

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Stående ovationer för en av Burmas frigivna fångar (13 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan (12 maj)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Sofia Halth omvald till ordförande (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Högt i tak på påverkanstorget (10 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Heta debatter och manifestation för rätten till asyl (10 maj 2014 )

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Svenska Amnestysektionen firar 50 år (9 maj 2014)

reportage | 2014-05-10
Av: Andrea Pettersson