ALMEDALEN2018: ”Mänskliga rättigheter och demokratin utmanas”

Utrymmet för människorättsförsvarare och civilsamhället krymper i Sverige och i världen. Dessa frågor bör ha en självklar plats i valrörelsen. Hotet mot demokratin diskuterades på ett seminarium på torsdagen, som arrangerades av Amnesty International, Civil Rights Defenders och Human Rights Watch.

reportage | 2018-07-05
Av: Lisa Olsson
Yasmine Posio Nilsson, Vänsterpartiet och Olle Thorell, Socialdemokraterna.

Yasmine Posio Nilsson, Vänsterpartiet och Olle Thorell, Socialdemokraterna. Foto: Lisa Olsson

Det är tydligt att det senaste dagarnas händelser med Nordiska motståndsrörelsens (NMR) närvaro i Almedalen har letat sig in i de flesta seminarier och debatter. Sofia Arkelsten (M), Johanna Jönsson (C), Yasmine Posio Nilsson (V) och Olle Thorell (S) lyfte alla fram att mänskliga rättigheter och demokratin utmanas på ett sätt som ingen trodde var möjligt för några år sedan. Grundläggande demokratiska rättigheter som religionsfrihet, asylrätt och minoriteters rättigheter ifrågasätts.

– Många vet inte vad det demokratiska systemet innebär, vilket vi länge har tagit för givet. Jag har fått försvara varför vi inte har dödsstraff i Sverige. Det är allvar nu och något måste göras för att säkra upp, säger Johanna Jönsson.

Sofia Arkelsten, Moderaterna.

Sofia Arkelsten, Moderaterna. Foto: Lisa Olsson

Hon ser att politiker har en opinionsbildande roll i detta, men håller också med Sofia Arkelsten som vill göra en grundlagsutredning för att värna demokratin. Moderaterna vill genom en sådan utredning stärka institutioner och hitta en balans mellan rättsstat och individens rättigheter.

– Vi har lagt fram ett förslag om förbud mot våldsbejakande organisationer som vill störta demokratin, säger Sofia Arkelsten.

Olle Thorell anser att NMR inte borde fått tillstånd att samlas mitt i Almedalen eftersom deras närvaro inskränker andras demokratiska rättigheter, som RFSL Ungdom som ställde in sin medverkan på grund av Polisens tillståndsbeslut.

– De kunde fått hålla till på en parkering i Slite klockan 7 på söndag morgon, säger han.

Amnesty i Ungern protesterar den 4 juni utanför parlamentet i Budapest mot nya lagar som försvårar för enskilda organisationer.

Amnesty i Ungern protesterar den 4 juni utanför parlamentet i Budapest mot nya lagar som försvårar för enskilda organisationer. Foto: Amnesty International

NMR nämns flera gånger men det är ändå skiftet i samhällsdebatten där populister och extremister bryter in som ses som det stora hotet. I länder som Ungern och Polen har det gått långt och demokratiska institutioner, medier och civilsamhälle är under attack. I Ungern har det till exempel blivit olagligt att hjälpa flyktingar, vilket försvårar för ungerska Amnesty. Olle Thorell menar att tystnadskulturen också är ett hot mot demokratin.

– När man försvarar självklara rättigheter kan man ibland känna sig ensam när andra är tysta på grund av rädsla för hat, säger han.

Det krympande utrymmet för människorättsförsvarare visar sig när organisationer som Amnesty International, Röda Korset och till och med Svenska kyrkan stämplas som extremister.

– Det här oroar mig. Den jag försöker övertyga kan se en Amnestyrapport som vinklad och att den därmed går att avfärda, säger Johanna Jönsson.

Johanna Jönsson, Centerpartiet.

Johanna Jönsson, Centerpartiet. Foto: Lisa Olsson

Vad är grunden till att fler personer dras till extrema rörelser? Yasmine Posio Nilsson poängterar att det är viktigt att se till att människor inte hamnar i hatet och att man därför måste börja i skolan. Hon lyfter fram Toleransprojektet där ungdomar får mötas och prata med varandra för att träna förmåga till samarbete och empati.

Måns Molander, Human Rights Watch och Maja Åberg, Amnesty International, ledde samtalet.

Måns Molander, Human Rights Watch och Maja Åberg, Amnesty International, ledde samtalet. Foto: Lisa Olsson

Hon får medhåll av Amnesty Internationals Maja Åberg som är en av seminariets moderatorer.

– Amnesty har alltid satsat mycket på skolor och utbildning. Vi måste återerövra mänskliga rättigheter för varje generation, säger hon.

Lisa Olsson
[email protected]

Amnesty Press på Almedalen 2018

ALMEDALEN2018: ”En milstolpe för global solidaritet” (8 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Jag vill inte vara tyst” – om det totala abortförbudets El Salvador (6 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Det är det värsta jag har sett” (6 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Nu kan jag prata med min fru om sex vid frukosten” (5 juli 2018)

ALMEDALE2018: Kärleksbudskapen överröstar nazisternas hat (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Mänskliga rättigheter och demokratin utmanas” (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: När kroppen inte passar in i normen (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: RFSL kärleksbombas efter hot från nazister (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Vi aktivister behöver skydd” (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Humanismen har kastats överbord” (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: Sverige står inför ett avgörande vägval i migrationspolitiken (3 juli 2018)

reportage | 2018-07-05
Av: Lisa Olsson