Marinofficeren som blev generalsekreterare i Amnesty

reportage | 2005-05-07


Vad i hela friden pågår i Israel och de ockuperade områdena? Den retoriska frågan försökte Amnon Vidan, generalsekreterare i Amnesty i Israel, besvara när han på fredagen framträdde på Amnestys årsmöte i Uppsala.**

Amnon Vidan är sociologen och marinofficeren som nu ägnar sig åt att på heltid försvara de mänskliga rättigheterna. Han är generalsekreterare i Amnestys sektion i Israel, en av de sektioner som arbetar i en fientlig miljö. Amnestys arbete ses med kritiska ögon av inte bara israeliska regeringen utan också av en stor del av den israeliska allmänheten.

Några exempel på de kommentarer som kom efter att Amnesty International i maj 2004 hade presenterat rapporten "Under the rubble: House demolition and destruction of land and property" , där den israeliska förstörelsen av palestinska bostäder granskades.

  • Amnesty är förrädare. Ni är som judenrat (de judar som tjänstgjorde i nazisternas koncentrationsläger). Åk till Gaza!
  • Bor Amnesty på mars?
  • Amnesty=amnesia (minnesförlust)
  • Vi är offren inte förövarna.
  • Varför kritiserar ni bara Israel? Det här är en politisk rapport.

  • Fast jag tycker ändå att det är bättre med dessa negativa reaktioner, än inga reaktioner alls, sade Amnon Vidan.
    Och han menade att ovannämnda Amnesty-rapport faktiskt hade haft ett visst inflytande i Israel. Rapporten kartlade den israeliska arméns förstörande av mark och egendom på ockuperat område 2001-2004 och konstaterade att över 3 000 hus hade förstörts. Detta är en politik som har betraktats som nödvändig under säkerhetssynpunkt, har godkänts av Israels högsta domstol och fått en bred acceptans bland den israeliska allmänheten.

Marinofficeren som blev mr-aktivist,
Amnon Vidan, besökte årsmötet i Uppsala.

Amnestys internationella sekretariat hade belutat att rapporten skulle offentliggöras den 18 maj 2004 och av en tillfällighet sammanföll det med ett dramatiskt skeende i Gaza, förklarade
Amnon Vidan. Sedan 1967 ockuperar Israel Gaza och Västbanken och i september 2000 inleddes det som kallas den andra intifadan på palestinskt område. Över 3 200 palestinier och drygt 1 000 israeler har dödats sedan dess.
Under några dagar i maj 2004 dödades 15 israeliska soldater vid palestinska attacker i Gaza.
- För israeler är det ett trauma när israeliska soldater dör, betonade Amnon Vidan.
Dagarna efter attackerna flydde tusentals palestinier från Rafah, en tättbefolkad palestinsk stad vid gränsen till Egypten. De oroades över den kommande israeliska hämnden. Så kom ett utslag i Israels högsta domstol som gav klartecken för husförstörelser och den israeliska armén omringade och isolerade Rafah.
I Tel Aviv hölls den 16 maj en stor demonstration och internationella fördömanden strömmade in.
Den officiella förklaringen i Israel till att mängder av hus förstördes i Rafah var inte hämnd för att soldater hade dödats, utan att det handlade om att förstöra tunnlar som palestinier använde för att smuggla in vapen från Egypten.

I detta dramatiska skeende lanserar alltså Amnesty sin rapport om husförstörelse. Delegater från Amnesty anländer till Israel för att lansera rapporten. Möten hölls med försvarsdepartementet, utrikesministeriet och justitiedepartementet, liksom med armén. Men som Amnon Vidan påpekade: "Det var som ett möte mellan två döva personer".
För den israeliska sektionen handlade det om att få ut rapporten i medierna.
- Det var ett enormt intresse, säger Amnon Vidan. 15 radioinslag och elva TV-inslag.
Men i publiciteten finns också ett inslag av kritik, som gränsar till fientlighet. Amnon Vidan spelar upp ett inslag från TV där han själv sitter i studion och ansätts av studioreportern.

Förstörelsen i Rafah blev omfattande. Så omfattande att till och med israeliska regeringsledamöter reagerade. Det läckte ut att justitieministern Yosef Lapid den 23 maj vid ett regeringsmöte hade sagt att scenerna på en gammal palestinsk kvinna som letade efter sin medicin i ruinerna av ett palestinskt hus i Rafah påminde honom om Förintelsen och hans egen mormor. Lapid, som föddes i Jugoslavien 1931 överlevde Förintelsen och emigrerade 1948 till Israel. Att en israelisk minister drar paralleller mellan Förintelsen och den israeliska sidans eget agerande är närmast unikt.

När israeliska armén avbröt sin operation i Rafah den 24 maj förra året hade 53 palestinier, civila och väpnade aktivister, dödats och 200-300 hus förstörts.
Vid ett tillfälle blev representanter för Amnesty på utredningsuppdrag i Gaza ögonvittnen till hur israeliska styrkor öppnade eld mot en palestinsk demonstration, varvid åtta personer, däribland fyra barn dödades.

Amnon Vidan har en ovanlig bakgrund för att vara generalsekreterare i en Amnesty-sektion. Han var marinofficer och är en av de reservister som har blivit så kallad refusnik. I dag finns över 600 israeliska militärer som vägrar tjänstgöra på ockuperat område. Amnon Vidan har genomgått en lång personlig utveckling där han har ifrågasatt mer och mer av de officiella sanningarna i det egna samhället.
- Det har ett personligt pris, sa han. Inte så att jag blivit hotad. Det går inte att jämföra vår situation med till exempel Amnesty i Nepal.
Amnesty i Israel är en liten sektion med 550 medlemmar. Av medlemmarna är knappt tio procent israeliska araber. I den palestinska myndighetens område fanns tidigare några grupper, som dock inte utgjort någon sektion. I dag fungerar de inte och den israeliska sektionen arbetar bara inom det som kallas 1967 års gränser.
På en fråga om hur Amnon Vidan ser på frågan om bojkott och sanktioner svarar han att detta sällan brukar fungera, med Sydafrika under apartheid som ett undantag. Han menar att det riskerar att underbygga bilden av att hela världen är emot Israel.

Amnon Vidan menar att det israeliska samhället fortfarande präglas av Förintelsen som ett kollektivt minne, något som både kan användas och missbrukas i dagens samhälle. Han är en själv en del av detta då hela hans familj på faderns sida miste livet. Men han varnar för att detta skapar en offermentalitet i samhället och att känslan av ständigt hot underbyggs. Det svar som Israel använder för att försvara sin säkerhet underkänns helt av Amnon Vidan:
- Att döda en terrorist och samtidigt 30 civila är inte fråga om säkerhet.

Text: Ulf B Andersson

Bild: Josef Björklund
praktikant Amnesty Press och media

Läs mer: Amnesty Press bevakar årsmötet
Årsmötet öppnas och inledningstalen

Den svåra frågan om militära interventioner

Norge och Danmark gästar årsmötet

reportage | 2005-05-07