Högljudd kamp för hbt-rättigheter i Ryssland

reportage | 2011-01-20

- Man kan inte tala om lika rättigheter i ett land där tolerans inte existerar, säger Igor Kochetkov, ordförande för den ryska paraplyorganisationen Russian LGBT Network.
Tillsammans med tre andra hbt-aktivister deltog Igor Kochetkov på ett seminarium i Stockholm den 12 januari, anordnat av organisationerna Civil Rights Defenders och RFSL. Homosexuella, bi- och transpersoners situation i Ryssland är allvarlig men det finns några ljusglimtar.

Blixtaktion i Sankt Petersburg mot homofobi den 17 maj 2010, internationella dagen mot homofobi. Foto: Vykohd

Homosexuella, bi- och transpersoner i Ryssland lever med en ständig hotbild. Den generella attityden bland befolkningen i landet är inte välkomnade för människor med annan sexuell läggning än den heterosexuella.
- Jag får väldigt ofta frågan om det finns hbt-människor i Ryssland som lever öppet, konstnärer, artister och liknande, men det är praktiskt taget omöjligt att göra det, säger Igor Kochetkov, ordförande för Russian LGBT Network.
Homosexualitet var olagligt i Ryssland fram till 1993, och betraktades som en sjukdom till och med 1999, men trots avkriminaliseringen gör politiker sitt bästa för att sätta stopp för hbt-aktiviteter, såsom Pridefestivaler, genom att påstå att de är ”demoraliserande för landet”. Det finns dock aktivister som vågar ta sig ton.
- Men vi måste prata rätt högt för att höras i vårt samhälle, säger Igor Kochetkov.
Han berättar att politikernas nya giv är att inte prata om ämnet alls. Utländska organisationers arbete gentemot de ryska myndigheterna är därför viktigt för den ryska hbt-rörelsen:
- När utländska representanter kommer kan inte myndigheterna vägra dem samtal.

Paraplyorganisationen Russian LGBT Network grundades den 15 april 2006 och samlar de hbt-föreningar som finns i Ryssland.
- Då hade vi omkring tio aktivister, i dag är hundratals människor engagerade, berättar Igor Kochetkov.
Nu finns hbt-rörelsen representerad i 13 av landets 89 regioner. Förutom informationskampanjer är en viktig del av verksamheten att ge stöd till människor vars mänskliga rättigheter kränks på grund av deras sexuella läggning. För att göra det har organisationen startat en nationell hot-line som alla, oavsett var i Ryssland man bor, kan ringa till utan kostnad för att prata.
- I vissa regioner finns inte ens generella människorättsorganisationer representerade, säger Igor Kochetkov.
Ett stort problem för hbt-rörelsen är pengar.
- Jag tänker rättframt tala om för er att finansiellt stöd från utlandet är väldigt viktigt. I Ryssland är politikerna och affärsmännen nära sammankopplade. De affärsmän som skulle vilja stödja oss kan inte göra det öppet, säger han.
Maria Sabunaeva flikar in:
- Och de är rädda för att göra det i smyg eftersom om det kommer fram kan de förlora sin verksamhet. Och det kommer fram. I Ryssland kan man inte dölja sina finanser, säger hon.
- RFSL får mestadelen av sina pengar från staten. I vår situation är vi snarare redo att betala myndigheterna för att låta oss arbeta ifred, säger Igor Kochetkov.

Igor Kochetkov, ordförande för Russian LGBT Network, var en de ryska hbt-aktivister som besökte Stockholm. Foto: Emilie Holmstrand

Samarbetet med de svenska organisationerna RFSL och Civil Rights Defenders har lett till att Igor Kochetkov och Maria Sabunaeva tillsammans med Mikhail Belodedov och Eugene Politov besökt Sverige under några dagar för att ta del av hur hbt-verksamheten bedrivs här. Metoder som senare ska kunna användas i de ryska organisationerna som fortfarande är väldigt unga. Skillnaderna i förutsättningar var slående. Maria Sabuaneva, som är psykolog till yrket, berättar om ett telefonsamtal hon hade under veckan med sin partner i Ryssland:
- Hon frågade om jag hade sett några lesbiska här i Sverige. Jag svarade ”jag antar det” men jag vet inte.för det syns ingen skillnad. ”Är hon eller inte?” Jag kan inte avgöra.
Maria Sabunaeva fortsätter att berätta om skillnaderna. Till exempel att homosexuella personer i Sverige inte verkar vara rädda:
- Många håller sin partner i hand när de går på stan här. De kan kyssa varandra öppet. I Ryssland finns det mycket rädsla.

Hbt-rörelsens arbete måste ofta börja på en väldigt grundläggande nivå. Maria Sabunaeva berättar:
- Först och främst måste vi få människor att förstå att de är diskriminerade. När vi pratar med dem säger de att ”såklart att jag inte berättar öppet att jag är gay men jag har inga problem”. När vi berättat för dem om homofobi säger de ”vad kan vi göra?”. Då kan vi börja arbeta.
Hon fortsätter:
- De flesta personer, i Ryssland, betraktar de mänskliga rättigheterna som inget mer än bara ord, att det är ”nåt som har med Amerika att göra”.

Fastän det är långt kvar innan ryska homo-, bi- och transpersoner kan leva helt öppet med sin sexualitet utan att fasa för repressioner så går utvecklingen framåt. En del politiska grupper har öppet börjat visa sitt stöd för hbt-rörelsen:
- Fast stödet är så litet och lågmält att det snarare är vi som stödjer dem, säger Igor Kochetkov.
Och ett politiskt parti, dock inte ett av de största, har börjat diskutera frågan huruvida hbt-frågor ska tas med i deras politiska agenda. Men att det skulle ske några stora avgörande förändringar inom den närmsta framtiden tror inte Igor Kochetkov.

Kampanj i Ryssland för att visa att det finns regnbågsfamiljer. Foto: Organisationen Kom Ut, Sankt Petersburg.

Ett stort och viktigt framsteg ägde skedde för bara några år sedan när människorättsorganisationerna svängde i hbt-frågan och började stödja hbt-rörelsen:
- För inte alls längesedan ansåg ryska människorättsförsvarare att hbt ”och dess perversion” inte hade någonting att göra med mänskliga rättigheter, berättar Igor Kochetkov.
I dag samarbetar Russian LGBT Network med flera människorättsorganisationer, däribland Memorial. Och trots alla förbud och nekanden av tillstånd för demonstrationer och andra öppna aktiviter kan hbt-aktivister sluta upp till arrangemang numera.
- Världen håller på att förändras. Vårt arbete ger resultat, säger Maria Subunaeva.

Kanske kan också hbt-rörelsens arbete spilla över till det övriga civila samhället. I publiken sitter en representant för en svensk kvinnojoursorganisation, hon undrar hur det är med feministiska organisationer i Ryssland. Maria Subunaeva svarar att det finns praktiskt taget ingen kvinnorörelse i landet.
- Ordet feminism är kontroversiellt. Det är till och med värre än homosexualitet. I en del länder växte hbt-rörelsen fram ur kvinnorörelsen. Jag tror att det kommer att bli tvärtom i Ryssland, säger Maria Subunaeva och berättar också om att genus är en av frågorna som hbt-rörelsen arbetar med.

Även om människorna i maktposition är ett stort hinder för hbt-rörelsen är det ändå den generella attityden bland ryssarna som är det största problemet. En del ryssar vet inte ens om att det existerar hbt-personer. Enligt Igor Kochetkov är ändringar i lagen, så att homo-, bi- och transpersoners rättigheter och frihet skyddas, det som verkligen måste uppnås.
- Och det tar tid.

Text: Emilie Holmstrand

Läs mer

Amnesty Press

Europa protesterar mot Prideförbud i Moskva (2 mars 2006)

Kort intervju med Igor Kochetkov i DN

Ryskt homohat: En bödel för varje bög (12 januari 2011)

reportage | 2011-01-20