Burma vid ett vägskäl

reportage | 2004-12-22

Alla har vi ett gemensamt mål, demokrati och mänskliga rättigheter i Burma. Men hur når vi dit? Åt den frågan ägnades stor energi och heta diskussioner under konferensen ”Paving the Way for Democracy in Burma”, som arrangerades av Amnestygrupp 124 i Malmö tidigare i höstas.

Under hösten 2004 har militärjuntan i Burma släppt upp emot 10 000 fångar, men relativt få av dem är politiska fångar.
- Frågan är nu vad regimen kommer att göra härnäst. Kommer de att återuppta dialogen med oppositionsledaren Aung San Suu Kyi eller stärka det militära trycket? Klart är i alla fall att det här är ett vägskäl som kommer påverka framtiden, slog Htet Aung Kyaw från radiostationen Democratic Voice of Burma fast redan i inledningen av konferensen.

Burmaseminariet lockade många
intresserade åhörare.

Trots det ruggiga novembervädret samlades runt 100 personer för en heldagskonferens kring det i Sverige vanligtvis okända landet Burma. Kanske var det talarlistan som drog, några av de främsta Burmakännarna från hela världen hade samlats för att fokusera på det asiatiska landets framtid.

Harn Yanghwe, grundare av Euro Burma Office i Bryssel, ville skapa förutsättningar för dialog som en väg till förändring.
- Huvudfrågan idag måste vara hur vi gör juntan villig till dialog. Militärregimen i Burma förändras just nu, men de är ännu inte klara för dialog.

Ekonomiska sanktioner mot Burma var en av de saker som diskuterades. Stärker det demokratirörelsen eller slår det bara mot de redan fattiga?
- Militärregimen i Burma är inte immuna mot en press mot omvärlden. Suu Kyi själv har varit tydlig på den punkten att Burma inte är moget för investeringar ännu, menade Penny Davies, ordförande för Svenska Burmakommittén.

Penny Davies fick medhåll av sin danska kollega Anette Berentzen, men mothugg från andra sidan atlanten.
- Jag ifrågasätter inte motiven bakom sanktionerna, men det är inte bra för de människor inne i Burma som förlorar sina jobb på grund av sanktionerna. Det påverkar människors liv högst påtagligt, förklarade John H. Badgley, bland annat rådgivare till den amerikanska administrationen i Washington i Burmafrågor.

Zarni, grundare av Free Burma Coalition
och John H Badgley, rådgivare i Burmafrågor i
Washington, talar under seminariet.

Den största behållningen med konferensen kanske var att diskussionen kring Burma lyftes till en annan nivå där inga aspekter får glömmas bort.
- Varje gång vi diskuterar Burma måste vi tränga djupare in än att bara prata om svart eller vitt och våga se gråskalorna, avslutade Zarni, grundare av Free Burma Coalition i USA sitt tal.

Läs mer: På Amnestygrupp 124 hemsida finns en mer omfattande dokumentation med text och bilder från Burmaseminariet.

Text: Daniel Nilsson, Amnestygrupp 124

reportage | 2004-12-22