Flykten från kvinnligheten

reportage | 2004-03-11

När skådespelerskan Inga Landgré läser ur Asiye Guzel Zeybeks bok "Under tortyr" kan jag inte värja mig mot intrycken. Jag vill att hon ska sluta för det är ingen trevlig historia. Samtidigt som jag försöker tänka bort rösten på podiet levandegör Inga Landgré kvinnan i boken. Hon ligger på ett betonggolv i Turkiet och försöker tänka bort en våldtäkt. Våldtäkten är självupplevd och författaren till boken sitter i salen och lyssnar till uppläsningen.

Flera kvinnor hade uppbringat ett stort mod för att komma till restaurang Cirkeln när Palmecentret, svenska PEN och ABF inbjöd till en kväll i solidaritetens och systerskapets tecken på internationella kvinnodagen den 8 mars.

"Under tortyr" har sänt chockvågor genom hela Turkiet. Författaren och journalisten Asiye Guzel Zeybek är den första kvinnan i Turkiet som vågat skriva om övergreppen som också drabbar ett stort antal av hennes medsystrar. Boken har blivit en storsäljare och i dag är Asiye Guzel Zeybek svenska PEN:s Tucholskystipendiat.

Det stod ljus på borden och i bakgrunden hördes ett dämpat sorl. Tre av hedersgästerna var direkt influgna från Iran. En av dem var journalisten Sepideh Zarinpanah, nyligen hemkommen efter att ha rapporterat från det jordbävningsdrabbade Bam.

Sepideh Zarinpanah har pratat med hundra unga kvinnor i Iran om deras känslor i samband med puberteten:

  • Puberteten är ett kännetecken för olika begränsningar i kvinnornas liv, sade hon.

Två nyhetsbyråer i Iran har rapporterat att 70% av flickorna i landet rör sig för lite.

Inskränkningarna börjar redan i 7-års åldern. När flickorna börjar skolan måste de bära slöja trots att pojkar och flickor går i olika skolor. På så sätt begränsas unga kvinnors rörlighet, menar Sepideh Zarinpanah.

  • Ett av tecknen är kutryggighet.

Hon berättar vidare om flickor som lindat sina bröst för att dölja att de kommit i puberteten så att de ska få vara ute och leka.

  • I skolan får flickorna ingen utbildning om sin kropp eller om den hygien, som krävs i den här åldern. Flickorna lider sig igenom puberteten.

Det finns inte heller någon sex- och samlevnadsundervisning.

Hon avslutar med att säga att det behövs många kvinnor, författare och journalister som kan berätta om det här.

På plats under kvällen fanns gäster från Sverige och flera andra länder. Världen över kämpar kvinnor för rätten att få vara sig själva, skriva och tänka fritt. Den 8 mars tjänade som en viktig påminnelse.

Emma Welander
praktikant

reportage | 2004-03-11