Internationella kvinnodagen i Stockholm

reportage | 2012-03-12

Den 8 mars är den internationella kvinnodagen vilket innebär en given heldag för Amnesty Press som var på plats runt om i Stockholm där kvinnors rättigheter stod på agendan. Dagen började med en barnvagnsmarsch mot mödradödlighet och avslutades på Historiska museet.

Barnvagnsmarsch mot mödradödlighet

Var 90:e sekund dör en kvinna till följd av en graviditet. Att minska mödradödligheten är FN:s femte milleniemål men desvärre det mål som går sämst. Trots att dödsfallen långsamt minskar så dör cirka 1 000 kvinnor varje dag. För tredje året i rad arrangerade RFSU och UNITE FOR WOMEN barnvagnsmarscher mot mödradödlighet. På ett 30-tal orter i landet, och i år även på Åland, marscherade engagerade kvinnor och män för att uppmärksamma alla de kvinnor som dör varje år till följd av graviditet eller osäkra aborter. I Stockholm samlades hundratals människor på Norrmalmstorg och värmde upp med musikunderhållning och tal.

Komikern och mammaabassadören Sissela Kyle gav publiken hopp om att det går att rädda mammor och barn från att dö på grund av graviditet.
- I Bangladesh har mödradödligheten sjunkit med 40 procent de senaste tio åren. Detta på grund regeringens åtgärder för att minska befolkningsökningen vilket indirekt kommit kvinnorna till gagn. Genom information om preventivmedel, gratis preventivmedel och tillgång till säkra och tidiga aborter så går det att förändra situationen för väldigt många kvinnor, sade Sissela Kyle.

 _**  Sissela Kyle. **_

Författaren och mammaambassadören Katarina Wennstam är övertygad om att det går att förändra situationen för alla kvinnor men att det saknas politisk vilja:
- Problemet är ett resultat av politisk ovilja, det är ingen svår gåta att lösa det här problemet.
Regeringar runt om i världen saknar förståelse och det beror på att det är alldeles för få kvinnor på ministerposter. Kvinnliga ministrar har förståelse och erfarenhet av hur det är att vara gravid och föda ett barn. Den erfarenheten är ovärderlig.

Engagerade och glada mammor på väg mot Mynttorget.

Efter talen gav sig deltagarna av genom ett blåsigt Stockholm mot Gamla Stan och Mynttorget, där ett inplanerat möte med utrikesminister Carl Bildt hölls. Mamman Hanna som gjorde sin andra barnvagnsmarsch tyckte det var en självklarhet att delta:
- Jag önskar att alla ska ha råd att på ett säkert sätt föda barn, som det var för mig förra veckan då jag fick en räkning på 160 kr med mig hem från BB.

Historiska museet

Bokbord.

Ungefär 60 organisationer hade samlats på Historiska museet med den gemensamma viljan att uppmärksamma och förbättra kvinnors situation runt om i världen. Som värd för arrangemanget stod UN Woman Sverige och temat för i år var ”Kvinnor i Nordafrika- den arabiska våren: kvinnor i demokratiprocesser”. I entrén möttes besökarna av bokbord och montrar där även Amnestys grupp 130 - arbetsgrupp för kvinnliga rättigheter, fanns på plats. Vid gruppens bord kunde besökarna lära sig mer om den dödsdömda iranska kvinnan Sakineh Mohammadi Ashtiani men också om kvinnors situation i Syrien, Saudiarabien och Jemen.

Emma Moderato, Birgitta Bolinder och Malin Slätis från grupp 130 - arbetsgruppen för kvinnors rättigheter.

Vägen framåt för Egyptens kvinnor

Revolutionen i Egypten har till mångt och mycket lämnat efter sig allt större och svårare utmaningar för det egyptiska folket. Hur dessa utmaningar ter sig för landets kvinnor var något som Maja Åberg från Amnesty och Kvinna till Kvinnas fältrepresentant Saba Nowzari diskuterade i ett seminarium.

Efter president Hosni Mubaraks avgång har det rapporterats om ett ökat förtryck och bland de mest drabbade är de egyptiska kvinnorna. Saba Nowzari beskrev att när Mubarak avgått och det gick upp för militärrådet att kvinnorna som deltagit i protesterna gjort det för att kräva kvinnors rättigheter och jämställdhet ökade förtrycket mot kvinnorna.
- Om man jämför kvinnornas situation före och efter revolution så är den värre nu. Undantagstillståndet finns fortfarande kvar och militärrådet, som för övrigt enbart utgörs av män, fortsätter att kränka kvinnorna och skrämma dem från att ta sin plats i samhället, sade Saba Nowzari.

Maja Åberg instämde och berättade om militärens tillvägagångssätt:
- Det har utförts ”oskuldstester” på kvinnor som demonstrerat på Tahirtorget, det är en taktik för att skrämma kvinnorna från att delta i protesterna. Hosni Mubarak har avgått men i militären är det samma människor som styr, och förtrycket pågår fortfarande.

Maja Åberg och Saba Nowzari till höger i bild.

Parlamentsvalet som hölls i höstas resulterade i att de konservativa partierna, vilka inte har kvinnors rättigheter högst på agendan, tog 70 procent av platserna i parlamentet.
Saba Nowzari tror inte bara att det beror på att det faktiskt finns folk som sympatiserar med partierna:
- Det konservativa partierna, Salafisterna och det Muslimska Brödraskapet, har inte bara stora ekonomiska resurser att bygga sin valkampanjer på. De har även en stark organisatorisk kultur då de kan samla sig i moskéer och i andra liknande sammanhang.

Just nu pågår arbetet i parlamentet med att tillsätta ett konstitutionellt råd som ska arbeta fram landets nya konstitution. Av rädsla för att rådet enbart kommer utgöras av män har kvinnogrupper gjort stora ansträngningar för att uppmärksamma parlamentet på att det finns många duktiga och kvalificerade kvinnor som skulle kunna delta i arbetet.

Efter en timmes lång diskussion lämnades ordet till publiken i hörsalen på Historiska museet. En fråga som togs upp var om det verkligen finns en framtid för kvinnorna i egyptiska politiken?

  • Ja, vi får inte glömma att det finns en modig kvinnorörelse i landet. Det finns en framtid för kvinnorna i Egypten men det kommer inte att bli lätt, sade Maja Åberg.

Saba Nowzari höll med om det kommer bli ett tufft arbete för kvinnorna att ta plats i det egyptiska samhället men att det också finns kämpaglöd:
- Kvinnorörelser har alltid fått börja om och det kommer de göra om och om igen. Nu har ju kvinnorna i Egypten ett momentum, det är nu konstitutionen ska skrivas.

Genusjihad – Kampen för jämställdhet i Afghanistan

Afghanistan är världens farligaste land att leva i, om du inte är man vill säga.
- Det är skarpt läge för de afghanska kvinnorna, sade Svenska Afghanistankommitténs ordförande Lotta Hedström, när hon föreläste för ett 50-tal personer om situationen för de afghanska kvinnorna.

Svenska Afghanistankommitténs ordförande Lotta Hedström.

En hel del dyster statistik som nämndes under föreläsningen beskrev allvaret i situationen. Trots att det enligt nationell lag är förbjudet med tvångsgifte så tvingas var tionde flicka att gifta sig innan 15 års ålder. Hela 87 procent av landets kvinnor uppger att de utsätts för våld i hemmet och 40 procent uppger att de inte tillåts lämna hemmet.

  • Det är ett strukturellt våld. Det afghanska rättssystemet är 1700-tal. Kvinnor döms för att ha blivit våldtagna och det görs inte tillräckliga ansträngningar för att begränsa de Sharialagar som alltmer genomsyrar samhället, sade Lotta Hedström.

Afghanistan är inte bara det farligaste landet att vara kvinna i utan också att vara gravid i. Mödradödligheten var ett ämne som Lotta Hedström också uppmärksammade:
- De flesta mammorna ser något av sina barn dö och nästan tio procent av dem dör själva till följd av graviditeten.

Regeringen i landet har har skrivit på en rad internationella fördrag om kvinnors rättigheter men i praktiken så händer det inte mycket. Situationen för Afghanistans kvinnor kan förändras till det bättre menar Lotta Hedström som under föreläsningen gav exempel på flera åtgärder:
- Det första som behövs göras är att den afghanska regeringen följer sina åtagande och står fast vi de avtal om kvinnors rättigheter som är undertecknade. Sedan måste afghanska kvinnor tillåtas gå i skolan, biståndsorganisationer kan inte fortsätta bygga skolor om inte flickor garanteras att få delta i undervisningen. Det är också en absolut nödvändigt att utbilda barnmorskor.

Killing the Chickens to Scare the Monkeys

Mellan alla seminarier, paneldiskussioner och föreläsningar visades det också film på Historiska museet. En av dem var Jens Assurs omtalade kortfilm: Killing the Chickens to Scare the Monkeys.

Filmens titel är ett asiatiskt talesätt som beskriver hur regimer väljer att avrätta ”vanliga människor” för att skrämma de mer kända regimkritikerna som ofta är svårare att komma åt på grund av sin internationella status. Den inleds med att en asiatisk kvinna avrättas tillsammans med ett tiotal andra människor ute på landsbygden. Filmen presenteras inte i kronologisk ordning och de starka scenerna innehåller ingen djupare dialog. Vilket brott kvinnan begått eller i vilket asiatiskt land vi befinner oss i är helt lämnat till betraktarens ögon. Om Jens Assur vill få folk att fundera kring frågor om mänskliga rättigheter, yttrandefriheten och dödsstraff så har han lyckats. Filmen ger publiken ett stort tolkningsutrymme och lämnar många obesvarade frågor.

Celebra besök i Barocksalen

Kvällsprogrammet bjöd på celebert besök av bland annat FN:s rättschef och före detta undergeneralsekreterare Hans Corell samt UN Women Sveriges ordförande Margareta Winberg och finansministern Anders Borg. Även Prinsessan Christina deltog.

Margareta Winberg inledde kvällen med att betona hur viktig hon anser att den internationella kvinnodagen är.
- Det är viktigt att vi har en dag där vi firar framgångar men också uppmärksammar det arbete som återstår, sade hon.

Prinsessan Christina och Margareta Winberg invigde kvällen med att, symboliskt, knyta ihop Sveriges och hela världens kvinnor.

Finansminister som han är så talade Anders Borg om hur viktig jämställdheten är för den ekonomiska utvecklingen. Han anser att den lägst hängande frukten för ekonomiskt utveckling, i MENA-regionen och i Sverige, är ett jämställt samhälle:
- Det mest självklara man kan förstå som ekonom är att om halva arbetskraften i ett land står utanför arbetsmarknaden eller jobbar mindre så är det uppenbart att det är en av de snabbaste ekonomiska vinsterna man kan göra genom att se till att alla har tillgång till arbetsmarknaden.

Finansminister Anders Borg.

Han anser också att jämställdhetsfrågorna skiljer sig från andra politiska frågor för att dem ligger oss så mycket närmre och rör sig mellan den politiska och privata sfären:

  • Jämställdheten är en politisk värdering som har sitt ursprung i hur man värderar sig själv. Jämställdhet stannar inte i det politiska livet utan följer också med hem. Det är viktigt att man fundera över hur jämställt ens liv är. Både på arbetsplatsen och familjelivet.

Hans Corell höll med Anders Borg om att kvinnor som inte deltar i samhället är en förlorad outnyttjad resurs:
- Det finns en direkt relation mellan kvinnans roll i samhället och samhällets utvecklingsnivå. Det är därför det är så viktigt att kvinnor deltar i de pågående demokratiprocesserna i Mellanöstern och Nordafrika.

Text: Jacob Bomgren

Foto: Annie Beckman

Läs mer**

Mödradödlighet - En människorättsskandal (Amnesty 8 april 2011)

IRAN: Sakineh Ashtiani riskerar avrättning (Amnesty 13 januari 2012)

reportage | 2012-03-12