Lågmält om abort

Anna Bengtsdotters bok ”100 om dagen. Berättelser om abort” lyfter fram en fråga som handlar både om personliga beslut och om politikens betydelse för abortfrågan.

böcker | 2018-11-30
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2018

Bok: 100 om dagen. Berättelser om abort.  Författare: Anna Bengtsdotter  Förlag: Leopard Förlag

Foto: Leopard förlag

Den svenska abortlagstiftningen från år 1975 har haft ett brett politiskt stöd i Sverige sedan KD under Alf Svensson år 1997 beslöt att acceptera aborträtten. Sverigedemokraterna vill dock sänka rätten för kvinnan att själv välja abort till vecka 12.

Utvecklingen i Norge har dock visat att även en till synes stabil abortlagstiftning kan vara i gungning. Där har Erna Solberg, statsministern från Høyre, nu sagt att hon är beredd att kompromissa för att få med sig abortmotståndarna i Kristelig Folkeparti i regeringen.   Anna Bengtsdotters ”100 om dagen” är en lågmäld bok om människor och abort. Hon har gjort en rad starka intervjuer med några kvinnor och en man som berättar om sina beslut. Det handlar ibland om kluvenhet inför beslutet, varierande känslor efteråt och ansvaret för att skydda sig mot oönskade graviditeter.

Antalet aborter i Sverige är tämligen konstant, mellan 35 000 och 38 000 per år. Bland tonåringar har aborterna minskat. Under år 2017 utfördes 84 procent före vecka 9.

Bengtsdotter ger också historiska perspektiv och en av de intervjuade, ”Hanna”, pekar på att männen slipper ta ansvar för abortprocessen; ”både känslomässigt och praktiskt”. Och trots att abort är så vanligt vittnar flera av de intervjuade om den skam som finns förknippat med abort.

Den här boken är både ett argument för att slå vakt om aborträtten men visar också på vikten av att prata om abort. Som ”Björn” säger om sitt killgäng: ”Jag (vill) inte sitta och prata om jobbiga saker”.

Ulf B Andersson

böcker | 2018-11-30
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2018