ALMEDALEN2018: Sverige står inför ett avgörande vägval i migrationspolitiken

Det är valår och en av de hetaste frågorna – även i år – är migrationspolitiken. På tisdagen anordnades ett seminarium av Migrationsverket i Almedalen där alla riksdagens partier finns representerade för att svara på vilken väg Sverige ska ta i migrationspolitiken.

reportage | 2018-07-03
Av: Lisa Olsson
Acko Ankarberg (KD), Paula Bieler (SD) och Johanna Jönsson (C).

Acko Ankarberg (KD), Paula Bieler (SD) och Johanna Jönsson (C). Foto: Lisa Olsson

Seminariet är välbesökt och förutom representanter från olika partier, migrationsexperter och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik sitter det kanske även några i publiken som vill få en klarare bild av vad de ska rösta på – något som utlovas av moderatorn Claes Elfsberg. Men hur tydliga blev beskeden egentligen från Maria Ferm (MP), Robert Hannah (L), Christina Höj Larsen (V), Fredrik Lundh Sammeli (S), Acko Ankarberg (KD), Paula Bieler (SD), Johanna Jönsson (C) och Johan Forsell (M)?

För två dagar sedan, den 1 juli, började den nya gymnasielagen att gälla. Den gör det möjligt för ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan att söka uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Lagen omfattar cirka 9 000 ungdomar. Miljöpartiets Maria Ferm ser det som en ny möjlighet för ensamkommande som har väntat på besked i flera år, hunnit fylla 18 år och sedan har fått avslag. Hon menar att det är orimligt att den långa väntetiden gör att de hamnar i ett sämre läge.

Moderaternas Johan Forsell.

Moderaternas Johan Forsell. Foto: Lisa Olsson

Det råder delade meningar om gymnasielagen där Moderaternas Johan Forsell ser den som oansvarig, medan Vänsterpartiets Christina Höj Larsen tycker att den visar att kamp lönar sig.

– Det är ett viktigt steg men det behövs mer. Vi hade hellre sett en generell amnesti. Nästa steg måste vara att förbättra för minderåriga, säger hon.

Flyktingvågen hösten 2015, då det under oktober månad kom cirka 10 000 asylsökande per vecka till Sverige, blev en start på en snabbt förändrad migrationspolitik med bara några månader mellan att Stefan Löfven deklarerade att ”Mitt Europa bygger inte murar” tills den skärpta migrationspolitiken var ett faktum.

Moderaterna har nu bjudit in Socialdemokraterna för att kunna resonera sig fram till en långsiktig politik som även håller vid maktskifte. Även Centerpartiet tror att det behövs en blocköverskridande migrationsöverenskommelse för att undvika så snabba kast som det var år 2015.

– Vi kan inte ha den här ryckigheten med snabba förändringar. Migrationsministern (Heléne Fritzon) hade en ståndpunkt i höstas och intog sedan en helt annan ståndpunkt gällande gymnasielagen som nu har gått igenom. Vi måste börja brett och försöka komma fram till en överenskommelse. Socialdemokraterna har dock inte visat så mycket intresse än, säger Johan Forsell.

Maria Ferm (MP), Robert Hannah (L), Christina Höj Larsen (V) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Maria Ferm (MP), Robert Hannah (L), Christina Höj Larsen (V) och Fredrik Lundh Sammeli (S). Foto: Lisa Olsson

Flera partirepresentanter pratade om att det är viktigt att EU har en gemensam migrationspolitik, för att ansvaret ska fördelas solidariskt. Dock är vägen till en sådan överenskommelse svår eftersom förhandlingarna bromsas av länder som till exempel Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Nu har också Italien och Österrike fått nya regeringar som förespråkar ett stopp för nya flyktingar.

– Om vi inte löser det här inom Europa kommer vi att se ett ”race to the bottom” där vi till slut inte har någon asylrätt. Jag tror att Europas motorer Frankrike och Tyskland måste sätta hårt mot hårt. Vi kan inte ha länder som inte gör något alls, säger Liberalernas Robert Hannah.

Moderaterna är förstås inte nöjda med regeringens nuvarande migrationspolitik där de tycker att etableringen på arbetsmarknaden tar för lång tid. De vill se kortare handläggningstider och att det görs en kompetensvalidering direkt för att se vad de asylsökande har arbetat med och vad det finns för plan för försörjning.

Sverigedemokraternas Paula Bieler blir intervjuad efter seminariet.

Sverigedemokraternas Paula Bieler blir intervjuad efter seminariet. Foto: Lisa Olsson

Trots Moderaternas striktare krav tycker Sverigedemokraternas Paula Bieler att de andra partierna är fel ute. De vill inte ta emot asylsökande i Sverige utan vill ha ett kvotflyktingsystem där högst ett par tusen per år kan tas emot.

– Det ska finnas en möjlighet att de återvisas till flyktingläger om de inte följer lagar och regler. Vi ska ta emot dem med mest behov och de som följer våra lagar, säger hon.

Alla partier ser det svenska språket som viktigt för människor att komma in i samhället. Sverigedemokraterna lyfter även fram historia, värderingar och traditioner och de vill se språk- och samhällstest. Christina Höj Larsen invänder genast.

– Jag är säker på att jag och Paula Bieler inte delar värderingar. Vi bor i ett demokratiskt samhälle och då måste det får vara så att vi kan tycka olika. Det som hände 2015 då den stora flyktingvågen kom visade på flera brister, men också styrkor i kommuner och civilsamhället. Det var ingen kollaps, eller möjligtvis en politisk kollaps, säger hon.

Miljöpartiets Maria Ferm.

Miljöpartiets Maria Ferm. Foto: Lisa Olsson

Miljöpartiets Maria Ferm lyfter fram lagen från 2016 som säger att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända.

– Vi har rättat till vissa byråkratiska brister sedan 2015. Nu är alla med och tar emot. Statistik visar också att nyanlända kommer i arbete snabbare nu. Tidigare var det åtta år och det är nästan halverat nu. Det viktigaste är att människor ska kunna lära sig svenska, arbeta och praktisera från dag ett, säger hon.

Lisa Olsson
[email protected]

Amnesty Press på Almedalen 2018

ALMEDALEN2018: ”En milstolpe för global solidaritet” (8 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Det är det värsta jag har sett” (6 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Jag vill inte vara tyst” – om det totala abortförbudets El Salvador (6 juli 2018)

ALMEDALE2018: Kärleksbudskapen överröstar nazisternas hat (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Nu kan jag prata med min fru om sex vid frukosten” (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: När kroppen inte passar in i normen (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Mänskliga rättigheter och demokratin utmanas” (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: RFSL kärleksbombas efter hot från nazister (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Vi aktivister behöver skydd” (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Humanismen har kastats överbord” (4 juli 2018)

reportage | 2018-07-03
Av: Lisa Olsson