Straffrihetens tid är förbi

Läst & Sett | 2006-09-26
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2006

»Till mänsklighetens försvar. Iakttagelser
av krigsbrott, tribunaler och försoning«
Görrel Espelund och Andreas Karlsson
Juridisk reportagebyrå

»Före Nürnberg var det praxis att regeringar ingrep på diplomatisk nivå endast genom att sända ett protestbrev, exempelvis vid folkmord mot en minoritet. (…) I Nürnberg deklarerade vi att den tiden är förbi. När brott når en sådan omfattning att hela människosläktet kränks, så utgör de brott mot mänskligheten.«

Det sade Benjamin B. Ferencz, en av åklagarna vid Nürnbergprocessen mot de nazistiska ledarna efter andra världskrigets slut. Folkmordskonventionen antogs 1948 men sedan dröjde det årtionden innan det hände så mycket när det gäller internationell rättvisa. Kalla kriget var en bra tid för mördare och krigsförbrytare. Sedan 1993 har dock utvecklingen gått snabbt framåt och straffrihet är inte längre självklar. Tribunalerna för ex-Jugoslavien, ICTY, Rwanda, Sierra Leone och framväxten av ICC, den internationella brottmålsdomstolen, har förändrat spelreglerna. Sanningskommissioner, som den i Sydafrika, har kompletterat – men också komplicerat – jakten på rättvisa åt dem som blivit offer för krigsförbrytare.

»Till mänsklighetens försvar« ger en bra introduktion i det nya rättslandskapet. Espelund och Karlsson blandar reportage från Balkan, Rwanda, Uganda och Västafrika, där vi får möta de drabbade människorna, med intervjuer med aktörerna i tribunalerna och kommissionerna. De tar också historiska grepp och berättar bland annat om Raphael Lemkin, den polskfödde lingvistikern som gav oss ordet folkmord.

Några små sakfel finns dock. ICTY har utrett frågan om Natos bombningar av Jugoslavien 1999 och presenterade den 13 juni 2000 en hårt kritiserad rapport om varför inte åtal skulle väckas. Och den bosnienserbiske generalen Radislav Krstic dömdes för medhjälp till folkmord i Srebrenica, en hårfin skillnad mot brottet folkmord.

Som helhet är dock detta en bok som förtjänar att läsas av alla som intresserar sig för en värld där massmördarna får stå till svars för sina handlingar.

Ulf B Andersson

Läst & Sett | 2006-09-26
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2006