Tunisien: Oppositionspolitiker i häkte

Fatta Pennan | 2023-06-05
Även publicerad i AmnestyPress #2/2023

I Tunisien fortsätter tillslagen mot politisk opposition sedan president Kaïs Saïed sommaren 2021 gav sig själv omfattande maktbefogenheter. Minst tio personer är häktade sedan i februari, misstänkta bland annat för försök att ”ändra statens natur” vilket kan ge dödsstraff. Bland de häktade finns Chaima Issa och Jaouhar Ben Mbarek, som båda tillhör ledarskapet i Nationella räddningsfronten, samt Khayam Turki, tidigare ledare för oppositionspartiet Ettakatol.

Skriv till

President of the Republic Kaïs Saïed
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Tunisien
E-post: [email protected]
Twitter: @TnPresidency

Your Excellency,
I write to you to express my grave concern over the investigation and detention of opposition figures Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek and politician Khayam Turki.

They are being investigated in relation to trumped up charges of conspiracy under 10 articles of the Tunisian Penal Code including Article 72, which mandates the death penalty for trying to “change the nature of the state”. They also face a dozen charges under a 2015 counterterrorism law including Article 32, which mandates up to 20 years of imprisonment for "forming a terrorist organization".

I urge you to immediately release Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek and Khayam Turki and drop all charges against them as they stem solely from the exercise of their human rights or peaceful dissent.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min allvarliga oro över undersökningen mot och fängslandet av oppositionspersonligheterna Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek och Khayam Turki.

De undersöks i relation till falska anklagelser om konspiration i enlighet med tio paragrafer i den tunisiska brottsbalken. Bland paragraferna finns nummer 72 som kan ge dödsstraff för försök ”att förändra statens natur”.

De anklagas också för ett dussin anklagelser i enlighet med 2015 års lag mot terrorism, däribland artikel 32 som kan ge upp till 20 års fängelse för ”bildande av en terroristorganisation”.

Jag ber er att omedelbart frige Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek och Khayam Turki och lägga ner alla åtalspunkter mot dem eftersom det enbart handlar om deras användande av sina mänskliga rättigheter eller ett fredligt sätt att ha en annan åsikt.

Högaktningsfullt,

UA: 52/23

Fatta Pennan | 2023-06-05
Även publicerad i AmnestyPress #2/2023