Kriget utan slut

Vid de återkommande kriserna mellan Nordkorea och USA får världen en påminnelse om att priset för en utebliven fred kan bli ett nytt krig med oöverskådliga konsekvenser.

böcker | 2020-03-09
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2020

Foto: Historiska Media

Bok: Koreakriget

Författare: Artur Szulc

Förlag: Historiska media

När det blåstes eld upphör den 27 juli 1953 var stora delar av Koreahalvön ödelagd. Det beräknas att 3,5 år av krig hade lett till 800 000 döda soldater och 2,5 miljoner civila offer. Det koreanska folket lever än idag i krigets skugga då vapenvilan inte har förvandlats till ett fredsavtal och halvön är delad i två stater. Vid de återkommande kriserna mellan Nordkorea och USA får världen en påminnelse om att priset för en utebliven fred kan bli ett nytt krig med oöverskådliga konsekvenser.

Militärhistorikern Artur Szulc vill i ”Koreakriget” ge en grundläggande kunskap om detta krig där också Sverige spelade en roll genom att bidra med ett fältsjukhus 1950-1953 till FN-koalitionens stöd till Sydkorea. Efter 1953 har Sverige också haft en viktig roll i Neutrala nationernas övervakningskommission som än idag övervakar vapenstilleståndet vid 38:e breddgraden.

Szulc redogör detaljerat för krigsförloppet från det nordkoreanska anfallet den 25 juni 1950 och använder vittnesmål från soldater i de olika arméerna för att illustrera detta skoningslösa krig.

Han konstaterar också att kriget hade flera dimensioner. För koreanerna var det ett inbördeskrig där Kim Il Sungs hårdföra kommunism ställdes mot Syngman Rhees auktoritära högerregim. För USA och dess allierade var kriget en kamp mot kommunistisk expansionism medan Mao Zedongs Kina ville värna landets intressen efter utropandet av folkrepubliken 1 oktober 1949. Szulc ger därtill en balanserad bild av massiva övergrepp som begicks på bägge sidor. Det är en bok som bidrar till ökad förståelse för dagens Korea.

Ulf B Andersson

böcker | 2020-03-09
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2020