På årsmöte i Kenema

I Sierra Leone växer Amnestys sektion. Arbetet fokuseras på mänskliga rättigheter i ett land där ett skoningslöst inbördeskrig pågick i drygt tio år. I december samlades 80 personer till årsmöte i staden Kenema.

Reportage | 2011-01-27
Av: Ida Wistbacka
Även publicerad i AmnestyPress #1/2011
Solomon Sogbandi inleder en diskussion om Amnesty/ Sierra Leones stadgar på årsmötet.

Solomon Sogbandi inleder en diskussion om Amnesty/ Sierra Leones stadgar på årsmötet. Foto: Kathleen McCaughey

– Som Gandhi brukade säga »Be the change you want to see«.

Det här citatet använder medlemssamordnaren Solomon Sogbandi när han träffar Amnestygrupper och Amnestymedlemmar i Sierra Leone för att inspirera dem. Det som utmärker de aktiva medlemmarna är att de på olika sätt arbetar för att deras lokalsamhälle och deras land ska bli en bättre plats.

I Sierra Leone arbetar Amnesty främst med att förbättra de mänskliga rättigheterna i det egna landet. När arbete sker för människor vars rättigheter kränkts i andra länder kallas det för solidaritetsarbete och då sker arbete främst för mänskliga rättigheter i andra afrikanska länder.

Det är Amnestys förändrade åtagande som gjort det möjligt för Amnesty att växa i landet. Innan Amnesty fick arbeta för mänskliga rättigheter i det egna landet hade sektionen svårt att nå ut till allmänheten när kränkningar togs upp som skedde i andra länder samtidigt som ett inbördeskrig pågick. Amnesty i Sierra Leone har dock funnits sedan 1980-talet och Amnestygrupper var aktiva under hela inbördeskriget med bland annat brevskrivning.

I Kenema i Sierra Leone berättar en Amnestymedlem att han tidigare trodde att Amnesty arbetade för amnesti för krigsförbrytare från inbördeskriget, som pågick 1991–2002.

Eftersom Amnesty International har ordet amnesti i sin titel och eftersom Amnesty ofta förekom i dagstidningen i samband med artiklar om personer som anklagades för krigsförbrytelser är det en förklaring till missförståndet. De senaste åren har Amnesty i Sierra Leone lyckats bli mer relevanta med den kampanj mot mödradödlighet som drog igång i landet i september 2009.

Sektionens nyvalda ordförande Patrick Massaquoi, Tommy Vonjoe, ekonomichef, styrelsens kassör Desmond Lewis samt den avgående styrelsens ungdomsrepresentant Jalahan Amara Jakema.

Sektionens nyvalda ordförande Patrick Massaquoi, Tommy Vonjoe, ekonomichef, styrelsens kassör Desmond Lewis samt den avgående styrelsens ungdomsrepresentant Jalahan Amara Jakema. Foto: Sofia Halth

Amnesty i Sierra Leone växer när det gäller aktiva. Det finns idag närmare 60 Amnestygrupper och också många grupper, »schoolclubs«, på gymnasieskolor. Sektionen är också mycket stolt över att det finns två Amnestybyar, där byns invånare bestämt att hela byn ska vara med i Amnesty.

En förklaring till att Amnesty växer kan vara att Amnesty i Sierra Leone är involverat i flera utbildningsprojekt som handlar om att i lokalsamhället sprida information om befolkningens rättigheter och ge dem den kunskap som krävs för att de ska kunna kräva sin rätt.

– Vi använder oss av teater med det viktiga inslaget aktivt deltagande för att nå ut och bli förstådda i byar där en stor andel av befolkningen är analfabeter, säger Moisa Saidu som arbetar på sektionens kontor i Freetown med utbildning om mänskliga rättigheter.

Några av de frågor som de lyfter i byarna är de tre lagar om jämställdhet mellan könen och lagen om barns rättigheter som antogs 2007.

– I en by där vi utbildade om The Child Rights Act rapporterade en deltagare att barn nu satt med byns äldsta och vågade uttala sig om frågor som berörde barn. Tidigare hade deltagaren uppfattningen att de äldre alltid hade rätt och att föräldrar kunde välja att behandla sina barn som de ville. Nu vet de att barn också har rättigheter.

Amnesty i Sierra Leone leds av en styrelse som väljs vartannat år. Valen brukar vara spännande, då det alltid nomineras fler kandidater än platser. Årsmötet i Kenema, som hölls i december, var inget undantag. Efter försök att ändra röstreglerna och viss kalabalik valdes en ny styrelse och en ny ordförande, Patrick Massaquoi.

Foto: Kathleen McCaughey

En utmaning för den växande sektionen i Sierra Leone är nu att utbilda alla nya aktiva medlemmar så att de förstår att Amnesty är en kampanjorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter och inte en biståndsorganisation som kan lösa de vardagliga problemen i lokalsamhället.

Ida Wistbacka

Fotnot: Amnestys sektioner i Sierra Leone och Sverige inledde förra året ett partnerskap.

Reportage | 2011-01-27
Av: Ida Wistbacka
Även publicerad i AmnestyPress #1/2011