Argentina, Japan, Bahrain

Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerade i AmnestyPress #1/2017

Argentina: Ett år i häkte för social ledare

Den 16 januari 2016 greps den sociala ledaren Milagro Sala efter en protest som anmäldes av guvernören i den argentinska provinsen Jujuy. Amnesty och andra organisationer har vänt sig till både FN:s arbetsgrupp för godtyckligt fängslande och IACHR, interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter. Båda har vänt sig till den argentinska regeringen och krävt att hon ska friges. Milagro Sala sitter dock kvar i häkte.

Skriv till:
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
Susana Malcorra
Esmeralda 1212
Buenos Aires
Argentina
E-post: [email protected]

Sra. Canciller:

Permítame llamar su atención al caso de Milagro Sala, detenida arbitrariamente desde enero 2016. Las autoridades deben cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y ordenar la inmediata liberación de Milagro Sala y garantizar su integridad física. Además, pido que se ponga fin a la persecución de Milagro Sala y las organizaciones sociales. Atentamente,

Sammanfattning av brevet på svenska:
Låt mig uppmärksamma er på fallet Milagro Sala, godtyckligt fängslad sedan januari 2016.

Myndigheterna måste följa beslutet i FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande och omedelbart beordra frigivning av Milagro Sala och garantera hennes fysiska säkerhet.

Dessutom ber jag om ett slut på förföljelsen av Milagro Sala och sociala organisationer.
Högaktningsfullt

UA 13/16


Bahrain: Ingen kontakt sedan december

Den 29 september 2016 greps Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi, 24, i sitt hem i Hamad Town, utanför Bahrains huvudstad Manama. Inget åtal har väckts och hans familj har inte hört något från honom sedan 10 december då han ringde ett kort samtal och sade att han hölls fängslad på polisavdelningen CID. Han har inte tillgång till advokat och familjens försök att få klarhet har mötts av tystnad från åklagarmyndigheten. Amnesty befarar att Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi riskerar att ha utsatts för påtvingat försvinnande.

Skriv till:
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555 Rifa’a Palace
al-Manama
Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi was arrested on 29 September 2016, and has since been detained without charge. He has had no access to a lawyer and very limited access to his family. The last time they heard from him was on December 10. There is concern that he may be a victim of enforced disappearance and at risk of torture or other ill-treatment.

I urge Your Majesty to ensure that the fate and whereabouts of Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi are immediately disclosed. He must be released unless he is promptly charged with a recognizable criminal offence, in accordance with international law and standards.   The authorities must provide Fadhel Sayed Abbas Hasan Rahdi with prompt and regular access to his family, lawyer and any medical attention he may require. Pending his release, he must be protected from torture and other ill-treatment.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi greps den 29 september 2016 och har sedan dess varit häktad utan att åtal har väckts. Han har inte fått träffa advokat och har bara haft begränsad kontakt med sin familj som inte har hört av honom sedan 10 december 2016. Det finns oro för att Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi kan ha blivit utsatt för ett påtvingat försvinnande och riskerar tortyr eller misshandel.

Jag ber Ers majestät att se till att det omedelbart avslöjas var Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi befinner sig. Om han inte åtalas för ett erkänt brott i enlighet med internationell rätt så måste han omedelbart friges.

Myndigheterna måste se till att Fadhel Sayed Abbas Hasan Radhi får regelbunden kontakt med sin familj, advokat och får tillgång till hälsovård. I väntan på frigivning måste han skyddas från tortyr och misshandel.

Högaktningsfullt

UA 30/17


Japan: Fredsaktivist vägras borgen

OBS!
Nyhet den 21 mars. Hiroji Yamashiro är fri mot borgen! Läs mer här

Hiroji Yamashiro, 64, har suttit i häkte sedan han greps av polis den 17 oktober 2016. Hiroji Yamashiro är ordförande för Okinawa Peace Action Center som motsätter sig byggandet av en ny amerikansk militärbas i Henoko. Hiroji Yamashiro anklagas bland annat för åverkan på ett byggstängsel i samband med en protestaktion. Han har hälsoproblem men har av japansk domstol förvägrats att bli fri mot borgen i väntan på rättegång.

Den 20 februari beslöt domstol återigen att Hiroji Yamashiro ska stanna kvar i häkte. Nästa förhandling blir 17 mars.

Skriv till:
Prosecutor General Katsuyuki
Nishikawa
The Supreme Public Prosecutors Office
1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo
Japan

Dear Prosecutor General,
Allow me to draw your attention to the case of Hiroji Yamashiro, chairman of Okinawa Peace Action Center, detained since October 2016. I am concerned that all requests for bail have been denied. Criminal law experts have claimed that the detention is unconstitutional as the detention lacks justifiable grounds. I therefore urge that Hiroji Yamashiro is released immediately unless the authorities prove that the presumption of release pending trial should not apply.

Pending his release, I urge you to ensure that Hiroji Yamashiro is provided with adequate medical care and has effective access to his family without delay.

The authorities must comply with your international obligations to respect, protect and fulfil the human rights to freedom of expression, association and peaceful assembly, as well as the rights of people in detention.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill uppmärksamma er på Hiroji Yamashiros situation. Han är ordförande för Okinawa Peace Action Center och är häktad sedan oktober 2016. Jag är bekymrad över att alla ansökningar om att han ska bli fri mot borgen har avslagits. Rättsexperter har ansett att häktningen strider mot författningen i Japan då den saknar rättslig grund. Jag kräver därför att Hiroji Yamashiro omedelbart friges om inte myndigheterna kan visa att frigivning innan rättegången inte är möjlig.

I avvaktan på hans frigivning så ber jag er att se till att Hiroji Yamashiro får den medicinsk vård han behöver och ges tillgång till kontakt med familjen.

Myndigheterna måste följa Japans internationella åtaganden att respektera, skydda och följa de mänskliga rättigheterna när det gäller yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätten att fredligt samlas till möten liksom häktade personers rättigheter.

Högaktningsfullt,

UA 23/17


Fatta Pennan | 2017-02-28
Även publicerade i AmnestyPress #1/2017