EUROPRIDE2018: Nationalismen och hotet mot hbtqi-rörelsen

En exkluderande typ av nationalism bereder sig allt större plats i det svenska samhället, och hbtqi-personer tillhör en av de många mångfacetterade grupper som påverkas. Amnesty Press besökte två seminarier på Europride i Stockholm som fokuserade på nationalismens framfart i Sverige.

reportage | 2018-08-02
Av: Marina Henrikson
Myra Åhbeck Öhrman från organisationen ”Inte rasist men...”

Myra Åhbeck Öhrman från organisationen ”Inte rasist men...” Foto: Marina Henrikson

– Tankefigurerna inom nationalismen är ett hot mot de liberala tankar vi har om till exempel människors könsidentitet och sexualitet, säger Myra Åhbeck Öhrman från organisationen ”Inte rasist, men...” som granskar främst Sverigedemokraterna (SD) och organiserad rasism.

Enligt Myra Åhbeck Öhrman brukar man prata om två huvudsakliga typer av nationalism. Den inkluderande nationalismen, eller patriotismen, handlar generellt sett om att se sitt land och dess medborgare som en enhet. Man står kanske gärna i den svenska hejarklacken på fotbollsmatchen men bryr sig inte om sådant som hudfärg, kön eller sexuell läggning när det kommer till personen som står bredvid.

Den exkluderande nationalismen handlar istället om att ena nationen mot alla andra. Man vill se unika drag eller exklusiva kulturella företeelser som tillhör nationen. Dessa kvaliteter anser man bör bevaras och försvaras eftersom allt som kommer in utifrån och förändrar detta unika ses som ett hot mot nationen.

Myra Åhbeck Öhrman säger att människor delas upp baserat på vilka som kan sägas tillhöra nationen och de som är en del av ”de andra”. En sådan uppdelning blir viktig när man börjat bestämma vad som ska anses vara fundamentalt svenskt. Det finns många som inte anses tillhöra den fundamentalt svenska mallen, och de tillhör således ”de andra”. De är inte en del av nationen och utgör ett hot.

Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL, säger att enligt den antirasistiska stiftelsen Expo har hatet riktat mot hbtq-rörelsen ökat, och själva hatet synes väldigt medvetet och planerat:

– Det är just hbtq-rörelsen de vill ge sig på. Det är ideologiskt motiverat, det är ett genuint hat.

Anna-Maria Sörberg, Frank Berglund och Sandra Ehne.

Anna-Maria Sörberg, Frank Berglund och Sandra Ehne. Foto: Marina Henrikson

Enligt Anna-Maria Sörberg, frilansjournalist och författare av bland annat boken ”Homonationalism”, så har hatet och hoten till stor del flyttat ut på sociala medier, fastän det fortfarande finns ett reellt fysiskt hot. Man försöker på dessa plattformar bland annat skapa en känsla av kaos och kris:

– Det är bilder av flaggor som brinner, man gör inhopp i prideparader, allt för att få en extrem kaoskänsla.

Sandra Ehne säger att det ligger ett stort problem i att hotet från aktörer såsom Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, blir så synligt och så kraftfullt:

– Det här hotet får till viss del äta upp debatten samtidigt som aktörer såsom Sverigedemokraterna, som precis lika mycket vill värna om sådant som den vita kärnfamiljen, framstår som väldigt trevliga i relation till det här våldet. Fokuserar vi bara på det begränsade antalet personer i NMR och vad de gör så pratar vi inte om detta stora politiska parti [SD], om deras politik och ideologi och vad det betyder för oss i vardagen. Vi [RFSL] jobbar med att släpa samtalet tillbaka till där vi tycker det borde höra hemma.

NMR på marsch nedanför Stockholms slott år 2016.

NMR på marsch nedanför Stockholms slott år 2016. Foto: Frankie Fouganthin/Wikimedia

Frank Berglund, Förbundsordförande för RFSL Ungdom, säger att SD tidigt var tydliga med att de ville förbjuda NMR och att partiet vill att det ska se ut som att de tar ansvar för att nazism inte ska ha en plats i det svenska samhället.

Enligt Frank Berglund så gör det ökande antalet grupper såsom NMR, Alternativ för Sverige, utbrytarpartiet från SD, och Medborgerlig Samling, som kallar sig liberalkonservativa, att SD normaliseras:

– Sverigedemokraterna flyttas härmed mot mitten. Men de har en gemensam kärna, nämligen islamofobi, rasism och hbtq-hat.

Sandra Ehne säger att detta inte betyder att SD har ändrat sin politik och blivit mer hbtq-vänliga och reellt sett ligger mer i mittenfåran politiskt sett, utan att hela spektrat dragits mot ett mer extremt håll.

På Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm pågår nu Europride.

På Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm pågår nu Europride. Foto: Charlie Olofsson

Sandra Ehne berättar att RFSL fredag den 3 augusti släpper en valrapport där den intresserade kan gå in och läsa kritiska granskningar av de olika partierna.

Marina Henrikson
[email protected]

Programmet för Europride 2018

Amnesty Press på Europride 2018

EUROPRIDE2018: Negativ utveckling för hbtqi-rättigheter i många länder (5 augusti 2018)

EUROPRIDE2018:Partiledarna ställdes mot väggen av RFSL (4 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: En bit kvar till rättvisa på arbetsplatsen (3 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Hetsigt när politiker debatterade asylrätten (3 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Koloniseringen av Sápmi – en fråga för hbtqi-rörelsen? (2 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Barbro Westerholm är inte färdig med politiken (1 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Bangladesh i fokus för Queer Amnesty (31 juli 2018)

Läs också

ALMEDALEN2018: Kärleksbudskapen överröstar nazisternas hat (Amnesty Press 5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: RFSL kärleksbombas efter hot från nazister (Amnesty Press 4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Vi aktivister behöver skydd” (Amnesty Press 4 juli 2018)

reportage | 2018-08-02
Av: Marina Henrikson