Amnesty protesterar mot avrättningar av minderåriga

reportage | 2009-05-07

Iran begår ett uppenbart brott när de dömer och avrättar ungdomsbrottslingar säger Amnesty och kräver att landet omedelbart inför ett förbud mot dödsstraff för människor som var minderåriga då de begick sina brott. Igår höll Amnesty en manifestation vid Sergels torg i Stockholm för att uppmärksamma Delara Darabi, som avrättades i smyg den 1 maj i Iran.

Delara Darabi dömdes till döden i februari 2005 för mordet på sin fars kusin. Mordet begicks i september 2003 då Delara Darabi och hennes pojkvän Amir Hossein Sotoudeh bröt sig in i kusinens hem. Enligt Delara Darabi själv var det Amir Hossein Sotoudeh som begick mordet. Anledningen till att hon erkände var att pojkvännen sagt till henne att hon inte skulle avrättas för att hon bara var 17 år då mordet begicks och alltså minderårig. Hon tog senare tillbaka erkännandet.

Sve__nska Amnestys generalsekreterare Lise Bergh framför organisationens krav på ett omedelbart stopp på avrättningar av minderåriga brottslingar.

Efter domen 2005 och fram till avrättningen tog fallet många vändningar. I januari 2006 bestämde Irans högsta domstol att rättegången skulle tas om för att man funnit ”bristfälligheter” i den ursprungliga rättegången. Men Delara Darabi dömdes till döden igen.

I mars 2007 överklagade Delara Darabis advokat dödsdomen men den fastställdes av Högsta domstolen som dock skickade fallet vidare till Irans högsta juridiska instans för vidare granskning. I december 2007 skickades fallet återigen tillbaka till domstolen i Rasht för en ny prövning efter att flera formella fel upptäckts. Men dödsdomen stod fast och ett datum för avrättning fastställdes till den 20 april i år.

Den 19 april, dagen innan den planerade avrättningen, kom meddelandet från Irans högsta juridiska instans att verkställandet av dödsdomen skulle skjutas upp i två månader. Enligt hennes advokat, Abdolsamad Khorramshahi, var det officiella skälet till varför avrättningen stoppades att offrets familj vägrat närvara.

Namnunderskrifter samlas från publik och förbipasserande som sen ska lämnas över till Irans ambassad.

Trots beslutet om uppskov avrättades Delara Darabi den 1 maj. Varken hennes advokat eller familj informerades. Enligt gällande regler skulle hennes advokat ha informerats senast 48 timmar innan avrättningen.

Under manifestationen vid Sergels torg på onsdagen talar Amnestys generalsekreterare Lise Bergh medan protestlistor cirkulerar bland publiken och samlar underskrifter.

  • Det vi känner idag är ilska och sorg, säger Lise Bergh.

Amnesty har under sina många kampanjer för Delara Darabi lyft fram det faktum att hon var minderårig då brottet begicks. FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s barnkonvention, förbjuder dödsstraff för brott begångna av ungdomar under 18 år.

Organisationerna International Save Humanity Committee __o__ch Stop Child Executions dök också upp på manifestationen.

  • Förbudet är glasklart och Iran har anslutit sig till bägge konventionerna, säger Lise Bergh.

Lise Bergh beskriver rättegången mot Delara Darabi som bristfällig. Bland annat har bevis som kunde lett till ett frikännande aldrig prövats. Lise Bergh talar även om så kallade blodspengar. En person som dömts till döden för mord kan benådas om alla i offrets familj går med på kompensation. Detta kallar hon ett ”cyniskt lotteri”. I Delara Darabis fall har familjen till offret inte velat ta emot några blodspengar.

Lise Bergh säger att mer än 135 ungdomsbrottslingar sitter i dödscell i Iran. Hittills i år har två avrättats och två unga män, Amir Khaleqi och Safar Angooti, som var 16 respektive 17 år när de begick sina brott, hade sina avrättningar planerade till onsdag morgon, men fick uppskov.

Talet avslutades med kraven att Iran ska ändra sin lagstiftning och förbjuda avrättningar av minderåriga brottslingar och omvandla dödsdomar för de som redan dömts och slutligen att Iran helt tar bort dödsstraffet från sin lagstiftning.

Efter talet gick Lise Bergh, tillsammans med andra från Amnesty, till den iranska ambassaden i Lidingö för att lämna över listorna med namnunderskrifter.

Text: Jasin Abdulssmed Foto: Hanna MI Jakobson

Läs mer:

Nya avrättningar planerade (Pressnotis 5 maj)

Delara Darabi avrättad i hemlighet (Pressnotis 1 maj)

Hon ska avrättas för ett brott som begicks då hon var 17 år (Pressnotis 16 april)

reportage | 2009-05-07