Kvinnliga textilarbetare utsatta för sexuella trakasserier

Miljontals kvinnor arbetar inom textilindustrin och en ny rapport från Human Rights Watch, HRW, visar att många sömmerskor har blivit utsatta för trakasserier. HRW vill nu se en bindande ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet.

reportage | 2019-02-18
Av: Tharanga Yakupitiyage
Aruna Kashyap från Human Rights Watch.

Aruna Kashyap från Human Rights Watch. Foto: HRW

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har släppt en rapport som visar på stora problem inom textilindustrin och som uppmanar klädföretag att ta itu med sexuella trakasserier bland sina leverantörer.

– Kvinnor ska inte behöva välja mellan värdighet och jobb. De för en ständig kamp för att kunna behålla arbetet och för att kunna sätta mat på bordet, och de känner sig ofta tvingade att svälja sin värdighet och normalisera sexuella trakasserier på jobbet, säger Aruna Kashyap vid Human Rights Watch.

Miljontals kvinnor över hela världen arbetar inom den textilindustri som omsätter biljoner dollar. Sömmerskor i olika länder vittnar om att de utsätts för sexuella trakasserier.

Roja, en 30-årig fabriksarbetare i Indien, berättar för Human Rights Watch att hennes arbetsledare brukade följa efter henne och be henne om sexuella tjänster. När Roja gjorde en anmälan sade fabriksledningen att hon skulle betrakta sådana trakasserier som ”normala”.

I samma fabrik hotade chefer med förflyttning av personal som vägrade arbeta övertid. Det handlade om förflyttningar till avdelningar där det arbetar fler män och där risken för att utsättas för sexuella trakasserier är ännu större.

I Pakistan hotas kvinnor med att bli av med jobbet om de gör anmälningar om sexuella trakasserier.

Textilarbetare vittnar om att arbetsledare i Indien ställt kränkande frågor om deras sexliv när de bett om raster för att lindra kramper under menstruation.

Många sömmerskor drar sig för att göra en anmälan. En grupp kvinnor i en fabrik i södra Indien vände sig till ett fackförbund och berättade att de måste stå ut med ”outhärdliga trakasserier”.

Både Indien och Pakistan har lagar som förbjuder sexuella trakasserier på arbetet, men de tillämpas bristfälligt. Totalt 59 länder saknar rättsliga metoder för att hantera sexuella trakasserier i arbetet.

 Sömmerskor i Lahore i Pakistan syr läderjackor.

Sömmerskor i Lahore i Pakistan syr läderjackor. Foto: Irfan Ahmed/IPS

I vissa fall genomför fabriker intervjuer med personalen och ställer frågor om sexuella trakasserier. Men intervjuerna görs i grupp och på arbetsplatsen, vilket gör det svårt för anställda att tala öppet om problemen. Human Rights Watch har granskat 50 inspektionsrapporter från olika fabriker och sett att de flesta inte tar upp något om sexuella trakasserier.

Aruna Kashyap säger att företagen måste involvera kvinnorna som är anställda och skapa olika program och arbeta internt för att kunna ta itu med problemen.

Hon påpekar att de verbala kränkningarna ökar när fabrikerna har som mest att göra och säger att företag måste se över sina inköpsrutiner och se till att de inte bidrar till missförhållanden i fabrikerna.

Human Rights Watch vill se en bindande ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet.

– Om det skulle finnas en bindande ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetet skulle regeringar vara tvungna att stifta lagar och se till att de tillämpas effektivt, säger Aruna Kashyap.

Hon förklarar att klädföretagen borde göra mycket mer för att ta itu med problemen:

– De har ett större ansvar för riskbedömning och konsekvensanalys för mänskliga rättigheter när lagstiftning saknas, säger Aruna Kashyap.

Tharanga Yakupitiyage
IPS/New York

Läs också

MR-DAGARNA2018: Dödligt uppdrag att försvara naturen (Amnesty Press 16 november 2018)

Hon överlevde katastrofen vid Rana Plaza i Dhaka (Amnesty Press 10 mars 2018)

reportage | 2019-02-18
Av: Tharanga Yakupitiyage