Amnesty: ”Ahmadrezas familj är förkrossad”

Fångutväxlingen mellan Sverige och Iran har väckt starka reaktioner. Glädjen över frigivandet av Johan Floderus och Saeed Azizi har varit stor, samtidigt som uppgörelsen har ifrågasatts. Amnesty International har länge arbetat för att dödsdömda läkaren Ahmadreza Djalali ska friges och Anna Johansson, generalsekreterare i Sverige, är djupt kritisk till att han lämnades kvar.

artiklar | 2024-06-19
Av: Ira Mallik
Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Foto: Axel Öberg

− Jag vet att Ahmadrezas familj är förkrossad. Själv känner jag mig både besviken och djupt kritisk. Den svenska regeringen bör nu svara på frågan hur de kommer att agera för att förhindra att hans dödsdom verkställs och för att han också ska släppas fri och få komma hem till sin familj.

Vad är Amnestys reaktion på fångutväxlingen som skett?

− Amnesty Sverige välkomnar att Johan Floderus och Saeed Azizi släpps ur iranskt fängelse och får möjlighet att återförenas med sina familjer i Sverige. Men Amnesty International står inte bakom fångutväxling som metod, eftersom det kan leda till straffrihet för personer som har begått väldigt allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och dessutom kan innebära att fler oskyldiga människor grips för att användas som gisslan.

Hur ser du på att Sverige benådar Hamid Noury, som dömts för folkrättsbrott och mord?

− Hamid Noury dömdes till livstids fängelse för grova folkrättsbrott och mord och det har krävts stora ansträngningar för att gripa och åtala honom. När Noury dömdes, var det första gången som någon ställdes till svars för de massavrättningar på politiska fångar som genomfördes i Iran 1988. Jag tycker att det är allvarligt att Sverige benådar Hamid Noury. I praktiken betyder att han inte behöver avkänna något straff för de grymma handlingar som han bevisligen har begått.

− Det är välkänt att Iran använder sig av s.k. gisslandiplomati. I förlängningen riskerar det att leda till att andra länder tvekar att ställa iranska beslutsfattare inför rätta, trots att iranska myndigheter fortsätter att rikta allvarliga övergrepp såsom dödligt våld och tortyr mot oppositionella, akademiker, studenter, fredliga demonstranter och minoritetsgrupper. Men vem ska i så fall utkräva ansvar?

Ahmadreza Djalali har suttit fängslad i mer än åtta år.

Ahmadreza Djalali har suttit fängslad i mer än åtta år. Foto: Privat

Vad vet Amnesty om situationen för Djalali just nu?

− Under tiden i fängelse har Ahamdreza spenderat längre perioder i isoleringscell under tortyrliknande förhållanden. Hans psykiska och fysiska hälsa har under tiden kraftigt försämrats och han har i perioder nekats såväl kontakt med sin advokat och sin familj, som läkarvård. Och just nu vet vi att han också fruktar hur de iranska myndigheterna nu kommer att agera och om hans dödsdom kommer att verkställas.

Har ni varit i kontakt med hans familj?

− Ja, Amnesty är i regelbunden kontakt med Ahmadrezas familj i Sverige och kommer att försöka stötta dem på bästa sätt. De är naturligtvis djupt påverkade av situationen och anser dessutom att de inte har fått tillräckligt med information från den svenska regeringen om förhandlingen. Själva fångutväxlingen kände de inte till i förväg.

Hur kommer Amnesty fortsätta arbeta för Djalali framöver?

− Vi kommer att fortsätta påtala vikten av att Ahmadreza friges och får komma hem till sin familj.

LÄS MER:

Djalalis hustru: Fortfarande stor risk att Ahmadreza Djalali avrättas.

artiklar | 2024-06-19
Av: Ira Mallik