ÖGONBLICKET: Jubel i Kansas

Spänningen var stor när Kansas den 2 augusti röstade om ett tillägg till delstatens konstitution som skulle ha försvårat abort.

artiklar | 2022-09-08
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022
På bilden jublar Allie Utley och Jae Moyer vid en valvaka i Overland Park.

På bilden jublar Allie Utley och Jae Moyer vid en valvaka i Overland Park. Foto: Tammy Ljungblad/Zuma Press/TT

Högsta domstolen, HD, i USA upphävde den 24 juni beslutet från 1973 i fallet Roe v. Wade som slog fast att rätt till abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv i hela USA. Nu blir det de 50 delstaterna i USA som kommer besluta i abortfrågan. Det beräknas att omkring hälften av delstaterna kommer införa lagar som kraftigt inskränker möjligheten till laglig och säker abort.

Efter HD-utslaget har flera uppmärksammade beslut fattats. I Florida slog en appellationsdomstol fast att en 16-årig flicka ”inte fastställt med tydliga och övertygande bevis att hon är tillräckligt mogen för att fatta beslut om att avbryta graviditeten”.

I Ohio förvägrades en 10-åring, som blivit gravid efter att ha våldtagits av en 27-åring, abort. Delstaten hade den 24 juni infört en så kallad ”heartbeat bill”, lagstiftning om att abort är förbjudet så fort någon hjärtverksamhet går att upptäcka, det vill säga cirka sex veckor in i graviditeten och 10-åringen hade gått över den gränsen med tre dagar. Hon tvingades åka över delstatsgränsen till Indiana för att kunna göra abort.

Spänningen var stor när Kansas den 2 augusti röstade om ett tillägg till delstatens konstitution som skulle ha försvårat abort, som idag är tillåtet till vecka 22. Med stor majoritet, 59 procent, sade väljarna nej till tillägget.

Ulf B Andersson 

artiklar | 2022-09-08
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022