”Med den här lagen så vill vi ge kvinnor mod att stå upp för sina rättigheter”

reportage | 2010-01-03

Bristen på rättigheter för kvinnor var ett av USA:s officiella motiv för att invadera Afghanistan år 2001. Men sedan talibanerna kastats ut från Kabul har kvinnornas situation tappat i betydelse, både hos amerikaner liksom den egna regeringen. Det visar inte minst höstens förslag till ny lag mot våld mot kvinnor, som motarbetats kraftigt och fortfarande inte antagits av parlamentet. Amnesty Press fortsätter att rapportera från Kabul.

”Alla andra länder har sådana här lagar!” klagar någon högljutt i den avlånga salen med tunga draperier och röd heltäckningsmatta.

Kvinnkommittén samlade till möte den 25 november. Bild: Hanna Sistek.

Det är 25 november, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, och de 40-tal beslöjade medlemmarna av afghanska parlamentets kvinnokommitté hade hoppats på att träffas under festligare former. De hade räknat med att deras nya lagförslag för att motarbeta våld mot kvinnor skulle ha klubbats igenom av parlamentet vid det här laget. Men icke.
- I Afghanistan har kvinnor känt de senaste 30 årens krig djupt i skinnet, och det fortsätter än idag, säger ordförande Tehera Meerzad, som nu greppat mikrofonen i talarstolen.
Vi befinner oss i ett av parlamentets mötesrum.
- Kvinnor ses som mäns ägodelar. Det hör till traditionen att slå och förringa. Men förövarna bör inte längre gå ostraffade!, fortsätter Tehera Meerzad .
Med orden ”utan den här lagen kommer Afghanistan att berövas 50 procent av sin kapacitet” avslutar hon sitt anförande.

Tehera Meerzad är ordförande i parlamentets kvinnokommitté. Bild: Hanna Sistek__.

Utbilda en pojke och du hjälper en individ. Utbilda en flicka och du lyfter en hel by. Så lyder ett gammalt kinesiskt ordspråk. Allt mer forskning pekar på att kvinnor är nyckeln för att hjälpa ett land ur fattigdom. Där ligger Afghanistan tyvärr i lä, inte bara utbildningsmässigt, utan även på de mest basala plan.
Över hälften av landet kvinnor har blivit slagna och 17 procent upplevt sexuellt våld. Det hävdar organisationen Human Rights Watch, i en ny rapport om kvinnors situation i Afghanistan. Påtvingade äktenskap anses vara en av huvudorsakerna till brott mot kvinnors rättigheter, enligt Afghanistans oberoende kommission för mänskliga rättigheter, AIHCR.

Polygami gör inte saken bättre, hävdar de.
Idag ingås 70 till 80 procent av alla äktenskap utan kvinnornas godtycke, och över hälften av brudarna har inte uppnått laglig giftermålsålder, det vill säga 16 år.

Allt detta vill det afghanska parlamentets kvinnokommitté ändra på med sitt förslag till en ny lag mot våld mot kvinnor. Den nuvarande lagstiftningen från 1976 saknar till exempel straffsatser för våldtäkt.
- Ordet våldtäkt finns inte i lagtexten, berättar Sabrina Saqeb, en ung och energisk parlamentariker, när kvinnokommitténs möte är avslutat och fikat med kakor och te serveras i ett rum intill.
De få fall som ens tas upp i domstol leder snarare till att offret straffas tillsammans med förövaren, för att ha haft en utomäktenskaplig relation. Även om den alltså varit mot hennes vilja, berättar Sabrina.
Men det är inte lätt att lobba för bättre rättsskydd.
- Så fort vi börjar prata om kvinnors rättigheter, könsfrågor eller mänskliga rättigheter så protesteras det, säger hon.
I parlamentet alltså.

Sabrina Saqeb sitter i parlamentet. Bild: Hanna Sistek.

Nu är kvinnokommittén upprörd. Vanligtvis brukar det räcka med två remissrundor bland parlamentets 18 kommittéer för att tillfredsställa allas ändringsförslag för en ny lag. När vi träffas har lagen mot våld mot kvinnor redan varit ute på sex remissrundor och så här vid årsskiftet, fem veckor senare, har den ännu inte antagits.
Den största kontroversen i lagförslaget har varit förbudet av polygami, vilket utlöst ett ramaskri bland somliga mullor. På många håll i Afghanistan kan en man idag ha upp till fyra fruar. Men Tehera Meerzad menar att traditionen grundas på en missuppfattning av rådande sharialagar.
- Det är bara under vissa omständigheter som en man har rätten att gifta om sig. Om hans fru inte kan få barn eller drabbas av en kronisk sjukdom till exempel. Koranen säger väldigt klart att man inte får tillämpa polygami, förklarar hon.

Kvinnkommittén. Bild: Hanna Sistek.

Lagförslaget har skapat dålig stämning, minst sagt. Tehera Meerzad berättar att manliga parlamentariker hånat vice ministern för kvinnoministeriet och sagt rakt ut att de inte tänker stödja förslaget. Men kvinnokommittén tänker inte ge sig. Inte minst då våldtäkter och kidnappningar av kvinnor enligt Tehera har ökat på senare år, varför en ny lag är extra angelägen.
- Vi behöver etablera en plattform för det kommande decenniet, menar hon.
Även om en kvinna får handen sönderbruten av sin man så går hon ändå inte till domstolen., enligt Tehera.
- Med den här lagen så vill vi ge kvinnor mod att stå upp för sina rättigheter, säger hon.

Tehera Meerzad. Bild: Hanna Sistek.

Text och bild: Hanna Sistek
Kabul, Afghanistan

Läs mer: HRW: ”Afghanistan: keep promises to Afghan women” (6 december 2009)

Läs också den första artikeln från Kabul: Afghanistan ska lära fred från Nordirland (Amnesty Press 29 december)

reportage | 2010-01-03