UNHCR slår larm

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. I juni slog FN:s flyktingorgan larm om att siffran flyktingar nu har passerat 50 miljoner. Sedan dess har konflikterna i Syrien/Irak och Ukraina ytterligare förvärrats.

ledare | 2014-09-10
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2014

Vi lever i en snabbt föränderlig värld samtidigt som skeenden idag kan ha sina rötter i händelser för 100 år sedan då första världskriget skakade världen. I aktuella konflikter som Gaza, Ukraina och Irak/Syrien finns historien som en påtaglig bakgrundsfaktor. Kristna i Mellanöstern drar nu paralleller med det som brukar kallas det armeniska folkmordet, som inleddes i det osmanska väldet 1915. Islamiska staten vill återupprätta ett kalifat som sträcker sig från Spanien i väster till Indien och Centralasien i öster.

I den nuvarande dramatiken i Mellanöstern spökar också Sykes-Picot-avtalet. Det var en hemlig uppgörelse mellan England och Frankrike 1916, också godkänd av tsarens Ryssland där det osmanska väldet delades upp innan kriget ens var slut. Så lades grunden till statsbildningar som Irak och Syrien/Libanon medan en folkgrupp som kurderna av stormakterna senare lurades på löftet om en självständig stat.

Allianserna i Mellanöstern skiftar nu snabbt och gårdagens fiender kan bli morgondagens allierade. Amnesty tar inte ställning till gränsdragningar eller statsbildningar utan rapporterar om övergrepp, bortom propagandan, oavsett vem som ligger bakom. Den 22 augusti krävde Amnesty att attacken i irakiska Diyala, som dödade 70 sunnimuslimer under fredagsbönen, skulle utredas och Amnesty har belyst hur civila drabbas av irakiska regeringens flygattacker.

Amnesty har rapporterat om den fruktansvärda etniska rensning som IS genomför i norra Irak och krävde den 29 augusti att allt finansiellt stöd och alla vapenleveranser till IS stoppas. Samtidigt uppmanade Amnesty dem som sänder vapen till Iraks regering och den kurdiska regionalregeringen att försäkra sig om att dessa vapen inte används för att begå grova kränkningar.

Den 20 juni slog FN:s flyktingorgan UNHCR larm om att antalet människor på flykt i hela världen nu uppgår till över 50 miljoner. Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. Sedan dess har siffran stigit ytterligare i och med den Islamiska statens, IS, fortsatta offensiv i Irak och Syrien. Den 29 augusti konstaterades att antalet flyktingar från Syrien nu har passerat tre miljoner medan antalet internflyktingar närmar sig sju miljoner. FN:s flyktingkommissarie António Guterres varnade för att världen alltjämt inte klarar av ”att hjälpa flyktingarna och länderna som tar emot dem”.

Även i svensk valdebatt med diskussioner om kostnaderna för flyktingmottagandet, vilket är en konkret realitet för Migrationsverket och landets kommuner, kan det vara värt att påminna om att rätten att söka asyl är en rättighet som Sverige är skyldig att följa genom anslutningen till internationella konventioner.

Inom EU finns det upprörande försök att begränsa och förhindra denna rättighet. Därför drev Amnesty under våren en kampanj mot så kallade pushbacks som används vid EU:s yttre gränser för att hindra människor att kunna söka asyl. UNHCR:s siffror ger EU:s nya ledare ett tungt ansvar för att se till att unionen följer konventioner och driver en humanitär flyktingpolitik.

Ulf B Andersson

ledare | 2014-09-10
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2014