Häxor och irakiska vapen – Hans Blix fick Palmepriset

reportage | 2004-01-31

För ett år sedan stod Hans Blix i centrum för uppmärksamheten. På sitt lågmälda sätt presenterade han resultatet av vapeninspektionerna som genomfördes av FN:s inspektörsmission UNMOVIC. Enligt myten följde en miljard människor via TV hans framträdande i FN:s säkerhetsråd.

På fredagen tog Hans Blix emot Olof Palmepriset vid en ceremoni i Stockholm.

Hans Blix tog på fredagen emot Olof Palmepriset.
– Jag har just skrivit klart en bok som kommer i mars,
berättade Hans Blix vid prisceremonin. Det har känts
viktigt att ge min bild av ett historiskt skeende.
Foto: UD

Utrikesminister Laila Freivalds betonade i sitt tal vid prisceremonin att Hans Blix stått på barrikaderna för folkrätten, rättssäkerheten och multilateralt samarbete och också spelade en viktig roll under de år han var generaldirektör för IAEA, FN:s atomenergiorgan.

– När du blev chef för UNMOVIC blev du känd över hela världen och med stor integritet och beundransvärt lugn stod du i mitt i den intensiva medieuppmärksamheten, sade Laila Freivalds. Med din principfasthet är du en förebild.

I och med kriget mot Irak förlorade FN:s vapeninspektörer i UNMOVIC sin betydelse men trots sina 75 år har Hans Blix nyligen accepterat ett nytt uppdrag som ordförande i en kommission som ska arbeta mot massförstörelsevapen.

Och Lisbeth Palme underströk att det är en aktiv man som nu mottog det pris som varje år delas ut av Olof Palmes minnesfond, där Pierre Schori är ordförande.

I mars utkommer Hans Blix med en bok som troligen kommer att avslöja mer om arbetet med vapeninspektionerna i Irak och det spel som ledde fram till att USA och Storbritannien i mars 2003 gick till anfall mot Irak.

Efter kriget har USA letat efter de massförstörelsevapen som UNMOVIC misslyckades med att hitta. Den 23 januari avgick dock David Kay, som av CIA utsetts att leta vapen i det ockuperade Irak, och konstaterade att han efter sju månaders letande inte längre trodde att det fanns några massförstörelsevapen.
Samtidigt som Hans Blix mottog priset på Polstjärnan i Stockholm meddelades att president George W Bushs främsta säkerhetsrådgivare, Condoleezza Rice, nu medger att misstag kan ha gjorts av USA när det gällde Iraks påstådda vapeninnehav. Och på fredagen meddelades också att Bush nu säger att han vill ha fakta om varför inga massförstörelsevapen hittills har hittats i Irak.
Human Rights Watch riktade på måndagen hård kritik i sin årsrapport mot USA och Storbritanniens argument för att gå i krig mot Irak.

Hans Blix välkomnade i sitt tal att Iraks diktator Saddam Hussein var borta från makten och på en fråga från Amnesty Press välkomnade han att en rättslig process nu ska inledas mot den tillfångatagne expresidenten.

– Jag hoppas att det kan bli en saklig och objektiv process, sade Blix. Däremot är det viktigt, som FN:s generalsekreterare Kofi Annan har påpekat, att se till att dödsstraff inte kan utdömas efter rättegången. Även om det finns frågetecken kring en process i Irak så är det Iraks folk som har drabbats hårdast av Saddam Husseins brott.

Men Hans Blix påpekade att störtandet av Saddam Hussein aldrig hade godtagits av vare sig USA:s kongress eller det brittiska parlamentet som ett argument för att inleda ett krig mot Irak.

I stället behövdes påståenden om massförstörelsevapen och det hot dessa vapen sades utgöra mot omvärlden. I september 2002 hävdade till exempel den brittiska regeringen att det fanns irakiska vapen som kunde användas inom 45 minuter.

Hans Blix sade att han trodde att de politiska ledarna i Washington och London hade varit i god tro, men att de saknade förmågan att kritiskt granska fakta. Blix jämförde frågan om massförstörelsevapen i Irak med forna tiders jakt på häxor.

– Men låt oss komma ihåg att FN:s säkerhetsråd trots allt stod emot påtryckningarna och inte gav klartecken för kriget. Vad hade vi tyckt idag om säkerhetsrådet hade gett grönt ljus för kriget, undrade Blix.

Under de tre och en halv månader UNMOVIC fick verka sade vapeninspektörerna att de inte uteslöt möjligheten att det fanns massförstörelsevapen i Irak, men att de inte hade några bevis för detta. Hans Blix citerade vad han själv hade sagt för ett år sedan om de tips han fick från USA om ”säkra”platser att leta på: ”If this is the best, what was the rest?”

I dag vet världen att det med största sannolikhet inte fanns några massförstörelsevapen i Irak och att kriget fördes med falska förespeglingar.

Ulf B Andersson

reportage | 2004-01-31