Hon kämpar mot totalförbudet mot abort i El Salvador

El Salvador är ett av få länder i världen där abort är totalförbjudet. Nu har ett förslag lagts fram i parlamentet om lättnader i lagen. Högerpartiet ARENA vill dock ha kvar totalförbudet och skärpa straffet till 50 års fängelse. I veckan kom människorättsförsvararen Sara García på Sverigebesök.

reportage | 2016-10-13
Av: Katarina Bergehed
Sara García besökte Amnesty i Sverige.

Sara García besökte Amnesty i Sverige. Foto: Hanna Ljungman

Det är en mulen höstdag när svenska Amnesty får besök av Sara García, människorättsförsvarare från El Salvador. Sara García är en av grundarna till Medborgargruppen för en avkriminalisering av abort, en organisation som Amnesty International sedan flera år samarbetar med.

– Den 11 oktober är en mycket viktig dag för oss, säger Sara García. Just idag lägger ordförande i parlamentet, Lorena Peña, fram ett lagförslag för att mildra totalförbudet mot abort. Hon gör det tillsammans med representanter för vänsterpartiet FMLN och en rad organisationer. Det är första gången på 20 år som något sådant initiativ tas.

El Salvador har en av världens strängaste abortlagar. Sedan år 1998 råder totalt förbud mot abort. Inga undantag medges, inte ens om kvinnans liv eller hälsa hotas, om graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt eller om fostret inte är livsdugligt. Kvinnor och flickor som ändå gör abort riskerar att dömas till fängelse i två-åtta år.

– Det nya förslaget innebär i stort sett en återgång till det vi hade före 1998, säger Sara García och vi stöder förslaget. Det är inte perfekt men det är ett steg i rätt riktning. Man måste börja någonstans för situationen som den är nu är ohållbar.

Sara García vet vad hon talar om, hon har i många år hjälpt och stöttat en del av de kvinnor som drabbats mycket hårt av lagen.

– Abortförbudet leder till att många dör och skadas efter osäkra aborter. Och förbudet leder till att alla kvinnor misstänkliggörs, säger Sara García. Vi känner till minst 26 kvinnor som avtjänar långa fängelsestraff efter att ha fått missfall eller andra komplikationer under graviditeten.

Om komplikationer inträffar sent under graviditeten riskerar kvinnor att åtalas för mord istället för abort. Straffet för mord är mellan 30-50 års fängelse.

Sara García hoppas nu att ett lagförslag om lättnander i abortlagen i El Salvador ska antas.

Sara García hoppas nu att ett lagförslag om lättnander i abortlagen i El Salvador ska antas. Foto: Amnesty International

Medborgargruppen för en avkriminalisering av abort ger stöd och juridisk hjälp till dessa kvinnor.

– De kvinnor som döms är alltid fattiga. De har ofta uppsökt statliga sjukhus på grund av smärtor och blödningar och personalen där har då larmat polisen, berättar Sara García.

Det handlar om kvinnor som saknar pengar för att anlita försvarsadvokater och som riskerar att dömas för mord trots att bevisningen mot dem som regel är svag eller obefintlig.

– Abort är en klassfråga i El Salvador, anser Sara García. Kvinnor som är välbärgade kan få säkra aborter på privata kliniker, även om det är olagligt. För trots att det också är straffbart att utföra aborter så hamnar inte läkare och sjukvårdspersonal i fängelse. Där sitter i stället de unga och de fattiga kvinnorna.

En av de kvinnor som fått stöd av Medborgargruppen för en avkriminalisering av abort och vars fall Amnesty uppmärksammat, är María Teresa Rivera. Hon är en av “Las 17”, en grupp av kvinnor som kommer från fattiga förhållanden och som felaktigt fängslats efter bristfälliga rättegångar med otillförlitlig, svag bevisning och dåligt försvar. Alla 17 drabbades av komplikationer under graviditeten och anklagades inledningsvis för abort, men dömdes senare för “överlagt mord”.

I maj 2016 beordrade en domare att Maria Teresa Rivera skulle friges, i avsaknad av bevis för det brott hon hade fällts för. Då hade hon avtjänat drygt fyra år av det 40-åriga fängelsestraff hon dömts till år 2011.

– Men hon hann knappt lämna fängelset innan åklagaren beslöt att överklaga domarens beslut, berättar Sara García. Att en kvinna riskerar att åtalas på nytt för samma brott som hon frikänts från – det är kvinnohat! Rättssystemet i El Salvador är ett uttryck för kvinnohat.

Kvinnor demonstrerar utanför högsta domstolen i San Salvador 30 april 2013 med krav på att ”Beatriz” ,en ung kvinna skulle få göra abort då hennes liv var i fara och fostret inte skulle kunna överleva. 170 000 vädjanden skickades tack vare Amnestys aktion och den 3 juni fick Beatriz göra abort

Kvinnor demonstrerar utanför högsta domstolen i San Salvador 30 april 2013 med krav på att ”Beatriz” ,en ung kvinna skulle få göra abort då hennes liv var i fara och fostret inte skulle kunna överleva. 170 000 vädjanden skickades tack vare Amnestys aktion och den 3 juni fick Beatriz göra abort Foto: Amnesty International

Sara García understryker att man måste våga prata om den religiösa fundamentalism och djupa konservatism som finns i det salvadoranska samhället:

– Det är starka krafter som också vill tysta oss människorättsförsvarare som arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter.  

I juli lade en grupp kongressledamöter från ARENA, det största konservativa oppositionspartiet, fram ett förslag om att höja straffet för kvinnor som anklagas för abort till 50 års fängelse. Varför kommer detta nu?

– Det är svårt att säga men det finns de som menar att det är ett motdrag för att ta udden av det som nu sker, säger Sara García. De har vetat om att lagförslaget som avkriminaliserar abort under vissa omständigheter varit på gång. Vi vet att det finns många som kommer att göra allt de kan för att förhindra att dagens lagförslag går igenom.

Katarina Bergehed

Katarina Bergehed är sakkunnig i kvinnors rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter på svenska Amnesty

Läs en text om Sara Garcías arbete som hon själv skrivit för Amnesty International

Bakgrund/El Salvador

Under 1980-1992 utkämpades ett inbördeskrig i El Salvador där omkring 75 000 personer beräknas ha dödats. En stor del av de dödade var civila och en sanningskommission understödd av FN kartlade efter att ett fredsavtal undertecknats i januari 1992 omfattningen av de otaliga övergreppen. Många av övergreppen fick stor internationell uppmärksamhet, däribland mordet på ärkebiskop Óscar Romero den 24 mars 1980 och massakern i El Mozote den 11 december 1981 då armésoldater dödade uppskattningsvis 800 civila.

Regeringen och militären i El Salvador fick under inbördeskriget stöd av USA medan gerillarörelsen FMLN stöddes av Kuba. FMLN bestod av fem vänstergrupper och i dess politiska front ingick också det socialdemokratiska partiet MNR och vänsterkristna MPSC.

År 1981 bildade major Roberto D’Aubuisson partiet ARENA, den nationalistiska republikanska alliansen. Han utpekades som ansvarig för de dödspatruller som anklagades för mord på tusentals misstänkta vänsteranhängare och för att ha beordrat mordet på ärkebiskop Romero.

Salvador Sánchez Cerén från FMLN är president i El Salvador.

Salvador Sánchez Cerén från FMLN är president i El Salvador. Foto: Cadena Nacional/Wikipedia

Efter att fredsavtalet slöts 1992 infördes amnesti för de brott som hade begåtts under inbördeskriget. Den 14 juli 2016 beslöt dock El Salvadors högsta domstol att amnestilagen strider mot landets författning. Det var ett besked som välkomnades av bland andra Amnesty International.

Det politiska livet i El Salvador har efter 1992 dominerats av FMLN och ARENA. Vid det senaste presidentvalet, år 2014, behöll FMLN presidentposten genom att Salvador Sánchez Cerén vann en knapp seger med 50,1 procent av rösterna medan ARENA:s kandidat Norman Quijano fick 49,9 procent. Vid parlamentsvalet i mars 2015 fick ARENA 32 av de 84 mandaten medan FMLN fick 31 mandat.

Ulf B Andersson

Amnesty International och abort

Amnestys abortpolicy innebär att alla stater uppmanas att:

  • Förse alla med fullständig information om SRR, sexuella och reproduktiva rättigheter.
  • Upphäva lagar som kriminaliserar kvinnor som söker abort eller läkare som utför säkra aborter.
  • Säkerställa att varje kvinna som lider av komplikationer efter en abort har tillgång till den medicinska vård hon behöver, oavsett om aborten erhållits lagligt eller olagligt.
  • Som ett minimum ska tillgång till abort säkerställas för varje kvinna som blivit gravid till följd av våldtäkt eller incest, eller då graviditeten utgör en fara för kvinnans liv eller riskerar att allvarligt skada hennes hälsa, eller då fostret ej är livsdugligt.

Läs mer om abort i El Salvador från Amnesty International
El Salvador: Appeal against Maria Teresa's release (1 juli 2016)

El Salvador - Maria Teresa thanks supporters after release from jail (26 maj 2016)

El Salvador: Release of woman jailed after miscarriage, a victory for human rights (20 maj 2016)

El Salvador’s total abortion ban sentences children and families to trauma and poverty (30 november 2015)

Läs mer om abort i El Salvador från Amnesty Press

I El Salvador fängslas kvinnor för missfall (nummer 1/2016)

Goda nyheter: Guadalupe är fri (19 mars 2015)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

reportage | 2016-10-13
Av: Katarina Bergehed