Kinas ambassad vägrade ta emot vädjanden

reportage | 2008-08-29

Under Amnestys sommarkampanj ”Säg nåt!” har nästan 20 000 undertecknat vädjanden till den kinesiska regeringen om att respektera de mänskliga rättigheterna. Då Amnestys generalsekreterare Lise Bergh på torsdagen ville överräcka dessa vädjandekort till den kinesiska ambassaden i Stockholm möttes hon av ett bestämt nej tack.

  • Vi vill inte ha dem.

Det var den kinesiska ambassadens korta, men bestämda, svar till Amnestys generalsekreterare Lise Bergh då hon på torsdagen skulle överlämna vädjandekorten som människor runt om i Sverige har undertecknat.

Ambassaden vägrade helt enkelt att ta emot vädjandekorten, som Amnesty hade packat in i en lysande gul ”lyckokaka” samt i tre stora gula papprör.

Amnesty har med kampanjen ”Säg nåt” velat peka på att Kina inte hållit de löften om att förbättra människorättssituationen som gavs då landet tilldelades de olympiska spelen. De som skrivit under vädjandekorten uppmanar Kina att avskaffa dödsstraffet, att garantera rättvisa rättegångar, att upphöra att förfölja människorättsförsvarare och att stoppa censuren av internet.

Amnestys generalsekreterare Lise Bergh läser upp ett brev riktat till den kinesiska regeringen. De 20 000 vädjandekort som människor i Sverige skrivit under finns i lyckokakan samt i de tre rören.

Torsdagen den 28 augusti var det dags att manifestera kampanjens resultat. En grupp från Amnesty samlades på Djurgårdsbrunnsgatan, nedanför Lidovägen på Gärdet där den kinesiska ambassaden ligger. Närmare ambassaden än så fick gruppen inte komma. Två poliser var på plats för att övervaka att reglerna följdes.

Amnestys representanter vecklade ut gula banderoller med uppmaningar om att respektera de mänskliga rättigheterna, medan Lise Bergh läste upp ett brev riktat till den kinesiska regeringen. Hon gratulerade det kinesiska folket till en strålande idrottsfest, men sade att Amnesty vill framföra sin oro över att det i skuggan av de olympiska spelen förekommer allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina.

Människorättsförsvarare hotas och trakasseras, sätts i husarrest eller fängslas för att de kritiserat bristen på politisk frihet och krävt reformer i Kina, säger Lise Bergh.

Hon lyfte fram de allvarliga människorättsproblem som kampanjen fokuserat på; dödsstraffet, det bristande rättssystemet, trakasserierna mot människorättsförsvarare och den hårda censuren av internet och kinesiska medier.

  • Inför OS har Peking genomgått en stor förvandling; stora idrottsarenor, vägar, hotell och andra byggnader har uppförts. För att få plats med dessa nya byggnader har tusentals människor tvingats bort från sina hem utan rimlig ersättning, vilket har lett till protester. För att tysta protesterna har många skickats på omskolningsläger eller till och med dömts till fängelsestraff för att ”de stört den allmänna ordningen”, sade Lise Bergh.

Karin Nilsson Eklöf, Brenda Bennet och Theresa England från Amnestys grupp 123 i Stockholm håller upp vepor där människor skrivit budskap till Kinas regering under Amnestys sommarkampanj.

Hon påtalade att så många som 68 brott är belagda med dödsstraff i Kina och att det förekommer uppgifter om att misstänkta personer har torterats för att tvingas ”erkänna”.

  • Möjligheten att kritisera regeringen eller lyfta fram missförhållanden i Kina är mycket begränsad. Människorättsförsvarare hotas och trakasseras, sätts i husarrest eller fängslas för att de kritiserat bristen på politisk frihet och krävt reformer i Kina.

Lise Bergh ber om att få överlämna vädjandekorten till den kinesiska ambassaden, som nekar.

Efter att Lise Bergh läst upp brevet gick hon tillsammans med några i gruppen upp mot den kinesiska ambassaden för att överlämna brevet samt alla vädjandekort. Två representanter för ambassaden hade kommit ut och Lise Bergh gick tillsammans med de två poliserna fram för att möta dem. Hon förklarade att Amnesty ville överlämna de nästan 20 000 vädjandekort som människor i Sverige undertecknat, men fick veta att ambassaden inte ville ta emot dem.

Enligt poliserna som var på plats är det mycket sällsynt att någon från ambassaden ens kommer ut för att möta uppvaktare av detta slag.

Amnestys representanter väntar på att få överlämna lyckokakan med vädjandekort. Från vänster: Andrea Bodekull, Mats Engman, Kia Bergkvist, Nina Fries och Fredrik Kron.

  • Det är ganska märkligt att en ambassad kategoriskt vägrar att ta emot vädjanden. Ambassaden ska ju arbeta med förbindelser mellan det land den representerar och det land där den befinner sig, säger Lise Bergh.

  • Vi hade inte några krav på att ambassadören ska svara på dem eller ge något uttalande. Vi ville bara överräcka dessa vädjanden som är ställda till den kinesiska regeringen. Vi hade också före vår uppvaktning skrivit till ambassaden och bett om att få överlämna vädjandekorten.

Amnesty kommer trots det svala intresset att sända vädjandekorten per post till ambassaden.

Text & bild: Johanna Smulter

Läs mer:

Amnestys kampanj "Säg nåt!"

Isolera inte Kina (Amnesty Press 13 juli)

”Svenska företag i Kina måste ta sitt ansvar” (Amnesty Press 9 juli)

Röster för de tystade (Amnesty Press 5 juni)

reportage | 2008-08-29