Ryssland anklagas för tvångsförflyttning

Alla som tvångsförflyttats eller fortfarande är godtyckligt frihetsberövade måste försättas på fri fot. Barn som hålls kvar i Ryssland eller i rysk-kontrollerade områden i Ukraina måste återförenas med sina familjer. Det kräver Amnesty International.

artiklar | 2023-01-05
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022
Ryska armén intog i mars Cherson. I samband att ukrainska armén återtog staden i november 2022 uppges civila, inklusive barn, ha tvångsförflyttats av Ryssland.

Ryska armén intog i mars Cherson. I samband att ukrainska armén återtog staden i november 2022 uppges civila, inklusive barn, ha tvångsförflyttats av Ryssland. Foto: AP/TT

I samband med att ukrainska styrkor återtog kontrollen över staden Cherson den 11 november kom nya uppgifter om att de ryska ockupationsstyrkorna tvångsförflyttade civila och har fört dem till Ryssland. Bland de bortförda ska finnas ett stort antal barn. En del av barnen har bott på barnhem och det har under kriget rapporterats om att bortförda barn sedan adopteras av ryska familjer.

Omfattningen av bortförda ukrainska barn är oklar men de ukrainska myndigheterna uppger att minst 238 000 ukrainska barn befinner sig i Ryssland. Det är dock oklart hur många av dessa som inte är i sällskap med föräldrar. FN:s flyktingorgan UNHCR har inlett en undersökning om rysk tvångsevakuering av ukrainska barn.

Den 10 november kom Amnesty International med rapporten “Like A Prison Convoy”: Russia’s Unlawful Transfer And Abuse of Civilians In Ukraine During ‘Filtration’ där den ryska tvångsförflyttningen av civila ukrainare kartläggs. En del av de tvångsförflyttade har flyttats längre in i områden som kontrolleras av ryska styrkor eller rysk-kontrollerade separatiststyrkor medan andra har förts till Ryssland. I strid med internationell humanitär rätt har barn separerats från sina familjer.

– Alla som tvångsförflyttats eller fortfarande är godtyckligt frihetsberövade måste försättas på fri fot. Barn som hålls kvar i Ryssland eller i rysk-kontrollerade områden i Ukraina måste återförenas med sina familjer, och det måste göras möjligt för dem att återvända till regeringskontrollerade områden i Ukraina, sade Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty International.

– De som bär ansvar för brotten måste ställas till svars, fortsatte hon. Tvångsförflyttningar är ett krigsbrott. Amnesty International anser att detta också måste utredas som ett brott mot mänskligheten, fortsatte hon.

Flera personer berättade för Amnesty att när de väl var framme i Ryssland upplevde de sig pressade att ansöka om ryskt medborgarskap för att inte deras rörelsefrihet skulle begränsas. Proceduren för att få ryskt medborgarskap har förenklats för ukrainska barn som påståtts antingen vara föräldralösa eller saknat vårdnadshavare och för en del människor med vissa funktionsnedsättning. Detta har gjorts för att underlätta för ryska familjer att kunna adoptera dessa barn, vilket är i strid med internationell rätt.

De här exemplen tyder på en avsiktlig rysk politik, som hänger ihop med tvångsförflyttandet av civila, inklusive barn, från Ukraina till Ryssland, anser Amnesty.

Ulf B Andersson

Läs också

“We Had No Choice”. “Filtration” and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia (Human Rights Watch 1 september 2023)

artiklar | 2023-01-05
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022