Ta tillbaka den feministiska glädjedödaren

Den brittiska författaren och kulturteoretikern Sara Ahmed vill lyfta fram den feministiska glädjedödaren och i sin bok ”Att leva feministiskt” lyfter hon fram både egna och andras erfarenheter.

böcker | 2018-04-16
Av: Sanna Blomgren
 Att leva feministiskt.

Att leva feministiskt. Foto: TankeKraft

Bok: Att leva feministiskt
Författare: Sara Ahmed
Översättning: Maria Åsard
Förlag: TankeKraft

I sin senaste bok, ”Att leva feministiskt”, ger Sara Ahmed en både bred och djupgående redogörelse för sina egna, såväl som andras upplevelser och erfarenheter av att på olika platser och i olika rum vara, eller bli till, den feministiska glädjedödaren. Men Ahmed vill också göra upp med, och ta tillbaka, den feministiska glädjedödaren och göra hen till en frontfigur i den feministiska kampen genom att uppmana andra till att alltid våga vara den som förstör den goda stämningen.

Att vara, eller bli till, den feministiska glädjedödaren kan vara ett aktivt val, men ganska ofta är det något som en inte väljer själv, menar Ahmed. Hon pekar på hur vissa kroppar, genom att anlända till en viss plats, automatiskt förstör den goda stämningen bara genom att finnas till. Det kan handla om att vara den enda kvinnan i ett mansdominerat yrke, eller den enda rasifierade personen i ett vitt rum.

Det Ahmed menar är att vissa kroppar, bara genom att finnas till, pekar ut en norm i ett visst sammanhang och på så vis blir till glädjedödare, eftersom dessa kroppar synliggör orättvisor och diskriminering.

Samtidigt uppmanar Ahmed i de två sista kapitlen i sin bok till att våga vara den feministiska glädjedödaren. I ”Glädjedödarens överlevnadskit” och ”Glädjedödarens manifest” ger hon konkreta tips på hur en bäst klarar sig när en ska axla rollen som feministisk glädjedödare.

Sara Ahmed är brittisk kultur- och samhällsteoretiker. Hon var professor i ”Race and cultural studies” vid Goldsmiths college vid Londons universitet men sade år 2016 upp sig i protest mot att sexuella trakasserier mot studenter inte togs på allvar.

Sara Ahmed är brittisk kultur- och samhällsteoretiker. Hon var professor i ”Race and cultural studies” vid Goldsmiths college vid Londons universitet men sade år 2016 upp sig i protest mot att sexuella trakasserier mot studenter inte togs på allvar. Foto: Sara Ahmed

Där återfinns den gamla godingen om att vägra skratta åt det sexistiska eller rasistiska skämtet men också den något mer annorlunda uppmaningen om att vara villig att orsaka olycka. Det Ahmed menar är att det som är normativt också är det som är allra mest eftersträvansvärt i livet och som kopplas ihop med lycka. Att leva utanför normen kopplas i sin tur ihop med att vara olycklig. När glädjedödaren inte vill eller kan leva upp till normen skapar hen därför olycka, hävdar Ahmed.

Att Ahmed är en akademiker av rang märks tydligt på hennes språk som är fyllt av metaforer och referenser, som läsaren förväntas känna till. Trots det lyckas hon vara personlig i sitt berättande och visa på hur just det personliga också är politiskt (som ju en och annan feministisk glädjedödare påpekat genom tiderna).

Sanna Blomgren

Läs mer

Sara Ahmeds blogg

böcker | 2018-04-16
Av: Sanna Blomgren