Samtyckeslag ska införas i Danmark

Den 1 september höll Danmarks justitieminister; socialdemokraten Nick Hækkerup, en presskonferens tillsammans med regeringens stödpartier; Radikale, Enhedslisten och Socialistisk Folkeparti. Det gemensamma budskapet var att ett lagförslag om samtycke i sexualbrottslagstiftningen nu ska läggas fram inför folketinget. Den 30 september kom förslaget till ny text i brottsbalken.

artiklar | 2020-10-03
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2020
Manifestation i Köpenhamn den 25 november 2018.

Manifestation i Köpenhamn den 25 november 2018. Foto: Jonas Persson/Amnesty International

Om någon “har tilltvingat sig samlag genom våld eller hot om våld” kan personen enligt nuvarande danska brottsbalk dömas för våldtäkt, med upp till åtta års fängelse.

Regeringen och stödpartierna är överens om att samtycke ska bli en del av lagtexten och den 30 september presenterades den text som ska läggas fram inför folketinget. Paragraf 216 ska i fortsättningen innebära att den som “har samlag med en person, som inte har samtyckt” ska kunna dömas för våldtäkt med fängelsestraff med upp till åtta års fängelse”. Regeringen hoppas att lagförslaget ska antas så att den nya lagen ska börja gälla från 1 januari 2021.

Enligt Danmarks radio finns skepsis mot lagförslaget bland jurister.

– Det kan tänkas att anmälningsbenägenheten kan öka. Men jag tvivlar på att antalet domar kommer att öka märkbart, sade Jørn Vestergaard, professor i straffrätt vid Köpenhamns universitet.

Han är dock positiv tillbaka till lagförslaget på längre sikt:

– Jag tror den mest märkbara effekten kan bli en påverkan av oacceptabla uppfattningar av könsroller och sexualmönster. Huvudsyftet med lagändringen är ju att förebygga övergrepp.

Rosa Lund, talesperson i rättsfrågor för Enhedslisten, säger till Danmarks radio att “lagändringen självklart inte kan stå ensam”:

– Nästa steg är att säkra utbildning för domare, poliser och åklagarmyndigheten. Den kulturförändring vi är i gång med att göra ska också understödjas med bättre sexualundervisning i folkskolan.

– Vi går från ett system där det måste finnas tvång och våld för att det ska vara våldtäkt, till att det måste finnas samtycke. Det är ett stort steg för jämställdhet, sade Nils Hækkerup vid presentationen den 1 september.

Enligt en rapport från Amnesty som rör siffrorna från 2017 polisanmäldes bara 890 fall av våldtäkter. Av dessa ledde 535 till åtal och bara 94 till fällande domar. Antalet uppskattade våldtäkter det året varierade mellan 5 100 enligt danska justitiedepartementet, till 24 000 enligt en studie av Syddansk Universitet.

Demonstration i Köpenhamn den 25 november 2018 med krav på samtyckeslag.

Demonstration i Köpenhamn den 25 november 2018 med krav på samtyckeslag. Foto: Jonas Persson/AI

Danska Amnesty har i tolv år arbetat för en samtyckeslagstiftning och har vid flera tillfällen samlat in många namnunderskrifter med krav på lagändring.

Helle Jacobsen, jämställdhetsrådgivare på Amnesty Danmark, var på plats vid presskonferensen och välkomnade beskedet från regeringen och stödpartierna:

– Det var verkligen en känslomässig upplevelse att få vara med om detta historiska ögonblick. Vi har ägnat mycket tid åt att slå hål på våldtäktsmyter och föreställningen om att Danmark är världen mest jämställda land.

– Samtyckeslagen är en stor seger för jämställdheten i Danmark. Det kan jämföras med när vi fick fri abort. Det är stort!, sade Helle Jacobsen.

Det danska lagrådet är dock kritiskt mot att samtycke införs i lagen. Tio av rådets elva ledamöter ville istället se begreppet “frivillighet” i en ny lag. Den danska regeringen räknar med att ett förslag om en ny lag ska vara klar före årsskiftet. https://www.dr.dk/nyheder/politik/et-ord-giver-haekkerup-problemer-roede-stoettepartier-kraever-aendringer-i-ny Regeringen har förklarat att den nya lagen om samtycke också omfattar parhållanden. Helle Jacobsen betonar att det är viktigt hur den nya lagen formuleras.

– Just samtycke i äktenskap och parrelationer är en fråga som det fortfarande råder tvetydigheter kring i överenskommelsen mellan regeringen och stödpartierna. Det finns de som menar att passivitet kan vara uttryck för samtycke i långvariga relationer. Men lagen får inte innehålla undantag för vissa typer av relationer, säger Helle Jacobsen. 

Sverige införde 2018 en sexualbrottslagstiftning baserad på samtycke och med Danmark kommer tio länder i Europa ha en samtyckeslag.

Ulf B Andersson

Fotnot: Detta är en uppdaterad version av den text som finns i nummer 3/2020.

Aktivister och våldtäktsoffer manifesterar i Danmark som en del i Amnestys kampanj.

Aktivister och våldtäktsoffer manifesterar i Danmark som en del i Amnestys kampanj. Foto: AI

Läs mer om sexualbrott från Amnesty Press

ALMEDALEN2019: Samtyckeslagen ger redan effekt (5 juli 2019)

Amnestys rapport om våldtäkter i Norden: Nästan riskfritt att våldta (19 juni – också i nummer 2/2019)

ÅRSMÖTE2019: Få våldtäktsfall leder till åtal (Amnesty Press 14 maj 2019)

Hård Amnestykritik mot sexualbrottslagstiftning i Norden: Få domar, svaga lagar och bristande polisresurser (5 april 2019)

ALMEDALEN2016: Nu kommer samtycke i sexualbrottslagstiftningen (7 juli 2016)

8 mars i Göteborg: Utsålt när Amnesty firade på Världskulturmuséet – ”Det är inte jag som ska känna skam” - Inka Rodriguez berättade om när hon utsattes för våldtäkt (14 mars 2013)

De glömda offren för sexuellt våld (14 mars 2012)

” Kvinnor möter sina förövare varje dag” (20 december 2011)

Den heteronormativa blindheten skymmer samkönat våld (30 maj 2011)

Firanden av Internationella kvinnodagen – Stockholm: Amnesty tar krafttag mot våldtäkt (9 mars 2010)

Våldet det talas tyst om (18 augusti 2009)

Sista dagen på Pride House: hbt-rättigheter i Uganda och diskussion om vithetsnorm (och våld i samkönade relationer) (3 augusti 2009)

Killnorm och manlighet- kan grabbarna kliva ur lådan? (12 juni 2009)

Våldtäkter och fällande domar: ”Sverige i botten i Europa” (27 april 2009)

Våldtäkt: Hård Amnestykritik mot rättsväsendet (16 september 2008)

Våldtäkt: Misstro mot rättsväsendet (30 april 2008)

Våldtäkt – myter och verklighet (3 april 2006)

Vi vill ha fest – ingen jävla husarrest (13 november 2005)

artiklar | 2020-10-03
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2020