De förtryckta romerna

reportage | 2004-05-20

Den 12 maj anordnade Palmecentret, Broderskap och Romskt Kulturcentrum ett seminarium om romernas situation i Europa. EU:s utvidgning med 10 nya medlemsstater gör att det nu finns ännu fler romer inom EU, men det är osäkert hur många. Siffran som nämndes på kvällens seminarium var 18 miljoner romer inom EU och ytterligare 10 miljoner i övriga Europa.

Två romska kvinnor bjöd sedan på
dans på Romskt Kulturcentrum

Den 12 maj anordnade Palmecentret, Broderskap och Romskt Kulturcentrum ett seminarium om romernas situation i Europa. EU:s utvidgning med 10 nya medlemsstater gör att det nu finns ännu fler romer inom EU, men det är osäkert hur många. Siffran som nämndes på kvällens seminarium var 18 miljoner romer inom EU och ytterligare 10 miljoner i övriga Europa.

Ett 60-tal åhörare hade kommit till Romskt Kulturcentrum i Gubbängen utanför Stockholm för att lyssna på Hans Karlsson, Europaparlamentariker för socialdemokraterna samt Thomas Hammarberg, generalsekreterare för Palmecentret.

Tidigare under dagen träffades representanter från bland annat Ryssland, Norge, Makedonien och Spanien på ABF-huset i Stockholm för att diskutera romernas kultur och hur man ska höja romernas status i Europa. Många av dessa representanter fanns på plats under kvällens seminarium.

Thomas Hammarberg,
generalsekreterare för Palmecentret

Hans Karlsson är ledamot av EU-parlamentet sedan fyra år tillbaka och har framför allt arbetat med diskriminering, inte minoriteter.

Hans Karlsson inledde med att ställa en retorisk fråga:

– Vilka mekanismer gör att människor förtrycker och diskriminerar minoritetsgrupper?

Enligt Hans Karlsson börjar det vanligtvis med vanföreställningar som sedan leder till att man behandlar varandra olika. Det är någonting som pågår under väldigt lång tid. Och samhället i sig har en viktig roll, fortsatte Hans Karlsson.

Inom EU diskuteras för närvarande om ett eventuellt tillägg i EU:s konstitution; om att diskriminering mot minoritetsgrupper inte ska få förekomma.

– Men vi vet att det inte räcker med alla vackra ord, sade Hans Karlsson.

Hans Karlsson förklarar att man måste sätta tryck bakom orden. Rent konkret innebär det att ställa frågor till EU-kommissionen samt fråga medlemsländernas regeringar om vad de gör mot förtrycket mot minoriteter.

– Tyvärr har vi inte sett några resultat ännu men vi vet att vi är på rätt väg. Vi har förflyttat våra positioner framåt, sade Hans Karlsson.

I Europaparlamentet arbetas det också på en skriftlig deklaration.

– Det handlar om att höja temperaturen när det gäller frågan av diskriminering av minoritetsgrupper. Då kan vi bilda opinion och få ledamöter att skriva under, menar Hans Karlsson.

– Vi måste konstatera att det lever miljontals romer i Europa och att de utgör den största minoritetsgruppen i Europa. De flesta bor inom EU och de förtrycks också mest inom EU, sade Hans Karlsson.

De senaste 20 åren har politiska åtgärder gjorts för att förbättra romernas situation, men tyvärr räcker inte åtgärderna långt.

– Vi måste fortsätta vår kamp för minoritetsgrupper, och se till att det inte bara är vackra ord utan också att det blir en förändring i verkligheten, avslutade Hans Karlsson.

Hans Karlsson, EU-parlamentariker
för Socialdemokraterna

Thomas Hammarberg, generalsekreterare för Palmecentret, hade varit närvarande vid mötet tidigare under dagen då alla romska representanter fanns på plats.

Där hade representanterna betonade hur viktigt det var att alla barn med romsk bakgrund måste kunna gå i skolan.

– Problemet är att många av barnen inte går i skolan alls eller att de sätts i särklasser från början för att de inte anses vara så intelligenta. De slås ut från början, menar Thomas Hammarberg.

Många av barnen är också dåliga på majoritetsspråket i landet vilket inte skolorna tar någon hänsyn till. Thomas Hammarberg menar att man måste göra en upplysningskampanj där man förklarar för föräldrarna hur viktigt det är att de stöttar barnen i skolan.

Romer diskrimineras också på arbetsmarknaden, arbetslösheten är hög bland romer och enbart namnet kan vara avgörande.

– Det förekommer förutfattade meningar om romer om att de skulle vara omöjliga att anställa, sade Thomas Hammarberg.

Både inom polisväsendet och domstolsväsendet förekommer också det förutfattade meningar om romer. Det finns bevis för att romer får längre fängelsestraff.

De nio representanterna riktade även stark kritik mot medierna som har förutfattade meningar när de beskriver romer.

-Det sker naturligtvis övertramp i svensk media också men på grund av att det finns en Pressombudsman får medierna kritik om de gör övertramp mot romer, förklarade Thomas Hammarberg.

Språket för romerna, romani, är en viktigt faktor för identitet och tillhörighet. I till exempel Spanien håller romani på att dö ut. Under en längre tid var till och med romani förbjudet i Spanien.

– Vi måste uppmuntra romerna att stå för sin identitet, poängterar Thomas Hammarberg.

Romskt Kulturcentrums logo

Thomas Hammarberg sade avslutningsvis:

– Vi måste främja att vi har tillgång till romernas kultur och anamma deras värden och vad de har för hållning gentemot fred och konflikter mellan människor. Romerna har mycket bättre värden än vad majoritetsbefolkningen vanligtvis brukar ha.

Man märker en tydlig frustration i salen; många åhörare har frågor att ställa om vad som egentligen händer. Hur kommer situationen för romer se ut? Så att det faktiskt märks? Varför alla dessa vackra ord när det egentligen inte händer någonting?

När en åhörare frågar om kvotering för minoritetsgrupper diskuteras i Europaparlamentet svarar Hans Karlsson:

– Nej, det gäller endast för män och kvinnor, inte för minoritetsgrupper.

Malta, som är ett av EU:s nya medlemsländer har endast 400 000 invånare, men kommer att ha platser i Europaparlamentet. .

Inom EU finns det 18 miljoner romer som tyvärr inte kan bindas till någon stat. Dessa romer har dock inga platser i Europaparlamentet och har därmed svårt att påverka besluten.

Text och bild : Petra Kullander
Amnesty Press, praktikant

reportage | 2004-05-20