Mänskliga rättigheter allt viktigare för företagen

reportage | 2007-02-02

Det blev stor uppmärksamhet när Amnesty Business Group, ABG, den 1 februari presenterade sin årliga granskning av hur svenska företag hanterar risken att bryta mot mänskliga rättigheter.

Syftet med granskningen är att ge en överblick över risken att företag kränker mänskliga rättigheter och vad företagen gjort för att förebygga den risken. I årets undersökning har 150 av de största svenska bolagen deltagit. De bolag som hamnat högst i ABG:s ranking är bland annat SKF, IKEA, Sandvik, Electrolux, Atlas Copco och OMX. Resultaten visar att kännedomen om mänskliga rättigheter ökar men också att det har skett en polarisering mellan de olika branscherna och mellan de stora och små bolagen.

SVT24 filmade när ABG presenterade sin ranking och det efterföljande seminariet. Filippa W. Bergin från ABG inledde med att presentera resultatet av ABG:s granskning. Därefter intervjuade dagens moderator, Greger Hatt från Samhällsnytta AB, Eva Hansdotter från SKF som hamnade högst på ABG:s rating.

Eva Hansdotter intervjuas.

Företagets grundläggande värderingar var det som Eva Hansdotter anförde som en avgörande faktor till varför de lyckats så bra och toppar ratinglistan.
-Ledorden i SKF:s verksamhet är öppenhet, hög etik, samarbete och empowerment, sade Eva Hansdotter.

Dessa grundläggande värden spelar även en stor roll i företagets rekryteringsprocess då det är viktigt att alla nyanställda ställer sig bakom denna ”kod”. Det är också viktigt att ha fortlöpande utbildningar och diskussioner kring dessa värden menade Eva Hansdotter.
-Med en gemensam bas blir det betydligt enklare att jobba med till exempel MR- frågor, fortsatte Eva Hansdotter.

Eva Hansdotter gled över till att prata om att man bör sträva efter att leva som ”en god samhällsmedborgare”, vilket inte riktigt var fokus på samtalet.

Eva Hansdotter uttryckte en viss förvåning över företagets goda resultat i ABG:s rating:
-Gör vi något som är så märkvärdigt? frågade hon och syftade på att MR- arbetet är integrerat i SKF:s övriga verksamhet.
Det är just denna självklara syn på MR-frågor i företagen som Filippa W. Bergin menade är målet med ABG:s arbete:
- Mänskliga rättigheter ska integreras till att bli ”normala” frågor i affärsverksamheten.

Det var denna fråga om integrering av MR-frågor som kom att prägla den efterföljande debatten där Ramsay Brufer, Alecta Pension, Marianne Flinck, Nordenchef Standard & Poors, och Pär Löfving, Carlson Fonder deltog. Fokus i debatten var den finansiella sektorns bedömning av hur svenska företag arbetar med mänskliga rättigheter. Styrelsearbete och rekrytering av nya styrelseledamöter blev ett ämne som debatterades. Ramsay Brufer menade att styrelsearbetet idag kräver en bred kompetens och erfarenhet av till exempel arbete i flera länder. Enbart MR- kompetens är inte tillräckligt ansåg han. Detta ifrågasattes dock av publiken när andra typer av spetskompetens självklart anses som viktiga i företagen men inte just MR-kompetensen. Debatten gled mer och mer ifrån frågan om mänskliga rättigheter som klumpades ihop med både miljö- och jämställdhetsfrågor i bolagens arbete.

Paneldebatt.

Ett framsteg för MR-frågorna var dock tydligt när alla panelmedlemmar kunde enas om att dessa frågor har utvecklats och blivit allt viktigare på senare år. Greger Hatt kallade detta för ”the tipping point” och menade att MR-frågorna har gått från att ha varit en ”dekoration” till en konkurrensfördel. Marianne Flinck instämde och menade att mänskliga rättigheter nu tas på allvar:
-Först uppfattades detta som ”mjuka frågor” men det har nu utvecklats till att bli lönsamt.

Det ironiska i detta är att mänskliga rättigheter blivit viktigt för företagen på grund av att det handlar om lönsamhet, inte för att dessa frågor är viktiga i sig. Mänskliga rättigheter kopplas ihop med varumärket och varumärket är centralt för företagens rykte som i sin tur påverkar om företaget går med vinst eller förlust.

Det blev också uppenbart att uppmärksamhet är viktigt för företagen. Medieuppmärksamheten var stor efter att ABG hade presenterat sin rapport och det gjordes intervjuer och reportage i både TV, radio och dagspress. Och det är just denna uppmärksamhet som ABG använder sig av för att kunna påverka bolagen i frågor om mänskliga rättigheter.

Text: Idah Klint
Foto: Sunita Rao

reportage | 2007-02-02