EU: Skarp kritik mot CIA- samarbete

reportage | 2007-02-13

I januari 2006 påbörjade Europaparlamentet en utredning om uppgifterna om hemliga CIA-flygningar och hemliga fängelser i Europa. En tillfälligt utskott, TDIP, tillsattes för att undersöka saken. Nu har utskottet presenterat sin slutrapport, som ska upp till beslut i EU-parlamentet den 14 februari. Utkastet innehåller skarp kritik mot flera EU-stater, bland annat Sverige, för åtgärder och ageranden som strider mot mänskliga rättigheter och EU:s fördrag. Många stater samarbetade passivt eller aktivt med CIA.

Utskottet är mycket kritiskt till den bristande samarbetsvilja som både vissa stater och EU-institutioner visat, inklusive ministerrådet och EU:s särskilde koordinator i anti-terrorismåtgärder. Man har fått uppleva uteblivna eller undvikande svar och ibland ren vägran att vittna inför utskottet. I rapporten efterlyses starkare och skarpare utredningsmekanismer. TDIP konstaterar också att staterna måste skapa bättre kontrollmöjligheter av sina säkerhetstjänster. Dessutom måste staterna se till att det inte finns legala hinder mot att utländska agenter åtalas om de begår brottsliga gärningar på medlemsländernas territorium.

Från vänster: Olle Scmidt (fp), Jens Holm (v)

Den 9 februari presenterade två av ledamöterna i kommittén, Jens Holm, vänsterpartiet, och Olle Schmidt, folkpartiet, arbetet med rapporten och dess slutsatser vid ett seminarium anordnat av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter och Fonden för mänskliga rättigheter.

Jens Holm berättade att utskottet tillsattes förra året med anledning av uppgifterna om CIA:s flygningar med misstänkta terrorister och att hemliga fängelser skulle finnas i europeiska länder. Utskottet skulle ta reda på så mycket som möjligt och har i sin rapport granskat det så kallade kriget mot terrorismen efter den 11 september 2001.
-Jag tror att rapporten kommer att gå igenom men det finns drygt 200 ändringsförslag. Innehållet kan därför förväntas bli ganska annorlunda, men jag tycker att slutrapporten är ganska bra. Rapporten granskar 21 fall av utomrättsliga överlämnanden, det vill säga rena kidnappningar.

De flesta ändringsförslagen kommer från den konservativa gruppen i parlamentet som vill peka på att utskottet inte hittat bevis, bara indicier. De vill tunna ut kritiken mot sina respektive länder. Ordföranden i utskottet har dock varit Carlos Cuelho, konservativ från Portugal.

I utskottets rapport konstateras att det har skett 1 254 illegala CIA-flygningar i Europa.
Utskottet riktar skarp kritik mot Sveriges agerande i samband med bortförandet av de två egyptiska medborgarna Mohammed Al Zery och Ahmed Agiza, från Bromma flygplats i december 2001. Detta stred både mot svensk lag och FN-konventionen mot tortyr. Agiza och Al Zery mellanlandade i flera europeiska länder innan de fördes till Egypten och torterades. Al Zery släpptes 2003 men står fortfarande under bevakning i Egypten. Agiza dömdes 2004 till 15 års fängelse, i en rättegång som dömdes ut som bristfällig av människorättsorganisationer.

  • Allting började den 11 september 2001. Kriget i Irak har inte minskat terrordåden, terrorism kan inte bekämpas med terroristernas egna medel, då vi själva använder deras metoder. Det är beklagligt att det aldrig blev någon utredning om kidnappningen av egyptierna, att inte ens Säpo-chefen fick avgå är helt otroligt. Det är patetiskt att den svenska regeringen förlitade sig på de diplomatiska försäkringar Egypten gav, då Egypten är ökänt för tortyr. I rapporten kräver vi straffrättsliga åtgärder, rapporten är ett verktyg för att kunna gå vidare med det, sade Jens Holm.
    Olle Schmidt däremot tyckte att det är den politiska hanteringen som är det viktiga, inte rättsliga processer:

-Det viktiga är att se till att det inte upprepas. Vi har haft 200 personer inne för vittnesmål inför utskottet. I slutändan är det indicier vi går efter, inte direkta bevis.

De två egyptierna som deporterades från Sverige har krävt skadestånd.
-De ska absolut ha skadestånd. De hanterades på att oacceptabelt sätt och bör kompenseras för det. Det är också viktigt att alla kort läggs på bordet. Vi måste få veta vad som egentligen hände för att kunna se till att det aldrig händer igen. Här måste den svenska regeringen ta ett ansvar, sade Olle Schmidt.

Jens Holm tycker att det är besvärligt att den svenska regeringen inte har tagit avstånd från diplomatiska försäkringar.

På en fråga från publiken om vad det finns för kontrollmöjligheter att fallet med egyptierna inte upprepas, svarade Jens Holm:
-Jag kommer att fortsätta följa fallet med Agiza och Al Zery. Jag vill ha en straffrättslig procedur i Sverige, någon form av rättsligt utslag måste komma. Det finns mycket kvar att gräva i.

Ulf B. Andersson, chefredaktör på Amnesty Press pekade på att Polen misstänks ha haft ett hemligt fängelse där CIA förvarade misstänkta och undrade vad skulle hända om några polska journalister skulle gräva fram bevis för detta: Finns det möjlighet att då utdöma sanktioner av något slag mot Polen?

-EU kommer inte att utdöma sanktioner. Jag tror att det kommer fortsätta att poppa upp information och jag vet inte vad som kan hända men någon signal måste man i så fall skicka till Polen svarade Jens Holm.

Olle Schmidt betonade att förekomsten av olagliga fängelser strider mot innehållet i EU:s fördrag och stadgar och han menade att Europaparlamentet har en viktig funktion att fortsätta sin granskning.

Rapporten som TDIP har skrivit är helt öppen för allmänheten.

Läs mer:

TDIP:s slutrapport

Svenska Amnestys specialsida inför omröstningen i EU-parlamentet 14 februari.

Text: Sunita Rao
Foto: Idah Klint

reportage | 2007-02-13