Brandförsvarets metoder bör användas på konflikter

reportage | 2004-09-30

Riksdagens plenisal var drygt halvfull när den moderata riksdagsledarmoten Gunilla Karlsson öppnade seminariet "Förebygga väpnade konflikter - är det möjligt?" som anordnades av Folke Bernadotte-akademin och riksdagens utrikesutskott. Moderator Bonian Golmohammadi, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet presenterade paneldeltagaren Katherine Barnes från European Center for Conflict Prevention. Katherine Barnes inledde sitt föredrag med en liknelse mellan konflikter och bränder. Förr i tiden ryckte brandförsvaret ut för att släcka redan befintliga eldsvådor, nu jobbar de med prevention och upplysning. Så bör även arbetet med väpnade konflikter skötas - det handlar om att upptäcka i tid och mota Olle i grind.

Detta anförande slog an tonen för kvällens seminarium som till stora delar kändes föga innovativt. De tre paneldeltagarna, förutom Barnes även Javier Ninõ Perez från FN:s kommission för konfliktförebyggande och krishantering och Marc-André Franche från UNDP:s regionala kontor för Latinamerika och Karibien, höll varsitt anförande på cirka 20 minuter, varefter en kortare frågestund följde.

Javier Ninõ Perez poängterade vikten av att engagera sig på både kort och lång sikt för att kartlägga huvudorsakerna till väpnade konflikters uppkomst. Strukturer för att utveckla demokrati, ekonomi och respekt för de mänskliga rättigheterna är förutsättningar för att förebygga väpnade konflikter vid förändringar i samhället. Långsiktiga konfliktförebyggande åtgärder bör fokuseras på bakomliggande politiska, sociala och ekonomiska faktorer som orsakar konflikterna, sade Ninõ Perez och visade samtidigt en overhead med texten: ”USA från Mars, Europa från Venus?”.

FN:s roll är enligt Marc-André Franche från UNDP, att hjälpa regeringar och lokala aktörer att hitta lösningar på konflikter. Den nationella kapaciteten är viktig. Franche betonade behovet av att utarbeta nya, konkreta arbetsredskap - exempelvis för att lättare nå svårråtkomliga, väpnade grupper i konfliktsituationer. Genom att använda konfliktanalys kan olika stater sammanföras.
- Ett nationellt och internationellt samarbete kan leda till bättre förståelse av konflikter, dels för att förebygga men även för att lösa en pågående konflikt och förhindra att den upprepas, avslutade Franche.

Marc-André Franche från UNDP.

Panelen var i stort sett enig om hur förebyggandet och hanteringen av väpnade konflikter ska se ut. Inte heller de påföljande frågorna startade någon större diskussion eller ifrågasättande av panelens ståndpunkter. Ett sansat seminarium som bara nosade på den komplexitet som konflikter består av.

Pia-Lena Krischél, praktikant på Amnesty press och media

reportage | 2004-09-30