EUROPRIDE2018: Hetsigt när politiker debatterade asylrätten

Tonen var vass under Europrides politikerdebatt om hbtq-personers asylrätt. Moderaterna vill prioritera kvotflyktingar, snarare än att låta personer komma in i EU och söka asyl - en linje som kritiserades skarpt. Socialdemokraterna anklagades för att vända kappan efter vinden.

reportage | 2018-08-03
Av: Charlie Olofsson
Från vänster: Johan Forssell (M), Carina Ohlsson (S), Farida al-Abani (FI), Johanna Jönsson (C), Robert Hannah (L), Malin Björk (V), Maria Ferm (MP). Moderator var Ulrika Westerlund.

Från vänster: Johan Forssell (M), Carina Ohlsson (S), Farida al-Abani (FI), Johanna Jönsson (C), Robert Hannah (L), Malin Björk (V), Maria Ferm (MP). Moderator var Ulrika Westerlund. Foto: Charlie Olofsson

– Vi ska inte bygga externa läger utanför EU:s gränser. Det är verkligen en no go-fråga, sade Malin Björk (V).

Systemet med kvotflyktingar finns redan och fungerar bra, replikerade Johan Forssell (M).

– På det sättet ger vi skydd åt dem som behöver det mest, inte åt dem med resurser att ta sig hit, sade han.

Ordväxlingen var ett tag så hätsk att moderatorn, Ulrika Westerlund, bad dem att tänka på tonläget i debatten.

I panelen fanns företrädare från alla riksdagspartierna utom SD, som inte var inbjudna, och KD, som inte hade svarat på inbjudan. Även en representant från FI var med. Den tillfälliga asyllagen stod först på agendan och M stack ut eftersom de vill att lagen ska göras permanent.

– Vi tycker överlag att vi har en rättssäker migrationspolitik i Sverige, sade Johan Forssell varpå flera av de andra vinkade för att få ordet.

Moderatorn Ulrika Westerlund fick uppmana deltagarna i politikerdebatten att tänka på tonläget under debatten.

Moderatorn Ulrika Westerlund fick uppmana deltagarna i politikerdebatten att tänka på tonläget under debatten. Foto: Charlie Olofsson

Den tillfälliga asyllagen infördes sommaren 2016 och har gjort det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige. Det går till exempel inte längre att få asyl på grund av humanitära skäl och möjligheten till familjeåterförening har kraftigt begränsats. Samtidigt har uppehållstillstånden blivit tidsbegränsade.

Flera experter har flaggat för att skärpningarna slår särskilt hårt mot hbtq-personer, som generellt har svårare att bevisa sina familjeband. Dessutom fick många asylsökande hbtq-personer tidigare uppehållstillstånd just på grund av humanitära skäl.

I riksdagen var Centerpartiet och Vänsterpartiet de enda partierna som röstade emot den tillfälliga lagen, som löper ut nästa sommar. Kristdemokraternas och Liberalernas ledamöter avstod från att rösta på regeringens förslag, med undantag för Liberalernas Birgitta Ohlsson som röstade nej.

– Jag vill vara tydlig med att lagen upphör. Vi vill ha en gemensam asyllagstiftning i EU och hoppas att det kan finnas på plats nästa sommar, sade Carina Ohlsson (S).

Under politikerdebatten kritiserade L, C och V regeringen för att ha gått för långt med den tillfälliga asyllagen. Robert Hannah (L) vände sig även emot regeringens beslut att lägga fram den så kallade gymnasielagen som främst berör ensamkommande med ursprung i Afghanistan.

– Vi ifrågasätter att man gjorde så istället för att återinföra rätten till skydd på grund av humanitära skäl. Man gav de här personerna skydd istället för att ge skydd åt hbtq-flyktingar, sade Robert Hannah.

Maria Ferm (MP) protesterade:

– Jag vänder mig starkt emot hur du ställer grupper mot varandra, sade hon.

Under manifestationen för hbtqi-personers asylrätt beskrevs utvecklingen inom EU som ”en kapplöpning mot botten”.

Under manifestationen för hbtqi-personers asylrätt beskrevs utvecklingen inom EU som ”en kapplöpning mot botten”. Foto: Charlie Olofsson

Under debatten anklagades hennes parti för att hyckla genom att tala varmt om asylrätten och samtidigt begränsa den. Socialdemokraterna kritiserades för att vara otydliga med vad de egentligen vill.

– Det sker en farlig utveckling i EU, och ni sitter och gömmer er bakom Ungerns premiärminister Viktor Orbán och andra läskiga typer som har makt där. Ni måste ha en egen dagordning, sade Malin Björk (V).

Carina Ohlsson (S) svarade att familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd är grunden i Socialdemokraternas asylpolitik, och att det är frågor de driver i EU.

– Migrationsverket har gjort kunskapshöjande åtgärder, men det har inte räckt, säger Deidre Palacios, vice förbundsordförande för RFSL.

– Migrationsverket har gjort kunskapshöjande åtgärder, men det har inte räckt, säger Deidre Palacios, vice förbundsordförande för RFSL. Foto: Charlie Olofsson

Politikerdebatten arrangerades av RFSL och RFSL Newcomers. Tidigare under Prideveckan höll de en manifestation för hbtqi-personers asylrätt. Ett 80-tal personer slöt upp i den stekande solen på Sergels torg. Manifestationen inleddes med en tyst minut ”för alla dem som inte klarade resan till EU och för dem som fick avslag och försvann”.

Deidre Palacios, vice förbundsordförande för RFSL, pekar på flera brister i asylprövningarna för hbtqi-personer i Sverige och kallar dem ett lotteri:

– Ibland finns det specialister som gör ett bra jobb. Ibland är det katastrofalt. Det är väldigt ojämnt.

RFSL har under flera år påpekat att asylprövningarna bygger på västerländska stereotyper och fördomar om hur du ska vara eller känna som hbtq-person. Organisationen har också kritiserat Migrationsverkets indelning av länder i säkra och osäkra.

– Det gör mig väldigt arg, sade Suma Abdelsamie, transaktivist från Egypten, i sitt tal under manifestationen:

– Libanon ses som ett säkert land - för att det finns två gaybarer för turister?!

I sitt tal lyfte Suma Abdelsamie också hbtqi-personers utsatthet under asylprocessen i Sverige.

– Vissa tolkar översätter ”gay” till ”faggot”. Då vågar man inte berätta, sade hon.

Suma Abdelsamie, transaktivist från Egypten, talade under manifestationen på Sergels torg.

Suma Abdelsamie, transaktivist från Egypten, talade under manifestationen på Sergels torg. Foto: Charlie Olofsson

Hon talade också länge om hoten och våldet hbtqi-personer möter på asylboendena och krävde särskilda skyddade boenden för asylsökande hbtqi-personer. Det är en fråga som delar de politiska partierna.

– Vi vill inte se särskilda boenden. Det är inte så vi gör i Sverige. Det sänder fel signaler. Om någon inte kan respektera reglerna på boendena får de hitta ett eget boende, sade Johan Forssell (M) under debatten i Pride House.

Robert Hannah (L) meddelade att han och hans parti tidigare resonerade likadant, men att de har nu svängt.

– Vi måste ge asylsökande hbtq-personer tryggheten som de kom hit för att få. Jag lovar att driva det hårt om vi får makten i höst, sade han.

Charlie Olofsson
[email protected]

Programmet för Europride 2018

Läs också

ALMEDALEN2016: Nya vittnesmål om våld och hot på asylboenden (Amnesty Press 7 juli 2016)

Amnesty Press på Europride 2018

EUROPRIDE2018: Negativ utveckling för hbtqi-rättigheter i många länder (5 augusti 2018)

EUROPRIDE2018:Partiledarna ställdes mot väggen av RFSL (4 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: En bit kvar till rättvisa på arbetsplatsen (3 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Koloniseringen av Sápmi – en fråga för hbtqi-rörelsen? (2 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Nationalismen och hotet mot hbtqi-rörelsen (2 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Barbro Westerholm är inte färdig med politiken (1 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Bangladesh i fokus för Queer Amnesty (31 juli 2018)

reportage | 2018-08-03
Av: Charlie Olofsson