Ett svåruppnått millenniemål

reportage | 2008-05-25

Att minska mödradödligheten med 75 procent är ett av millenniemålen som ska uppnås till år 2015, men det är ett av målen som det går sämst för. Enligt en årlig rapport från Rädda Barnen är Sverige den bästa platsen i världen för barn och mammor. Sverige toppar listan av 146 länder när det kommer till mammor och barns hälsa, utbildning och ekonomiska status. På botten av listan låg det afrikanska landet Niger där ett av fyra barn dör innan fem års ålder.

Thoraya Ahmed Obaid är chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA som arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet med särskild fokus på sexuell och reproduktiv hälsa. Hon medverkade vid ett seminarium som Sida anordnade den 16 maj om mödradödlighet i Stockholm.
Något som hon ansåg var oroande är att många ledare i världen är rädda för att prata om problemet. De vågar inte tala ut om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa eller säga sin mening om problematiken kring abortfrågan.
- Vi måste tala högre och fortsätta göra det. Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del för den mänskliga utvecklingen och för stärkandet av kvinnor och jämlikhet, sade Thoraya Ahmed Obaid inför en publik med åhörare från flera olika organisationer och företag.

Thoraya Ahmed Obaid från Saudiarabien arbetar för att stärka kvinnor och
utveckla deras ställning som medborgare med rättigheter.

Flera talare under dagen gav bevis på att problemet med mödradödligheten i världen går att lösa. Länder som Moçambique, Tanzania, Bangladesh, Malaysia, Honduras, Sri Lanka, Indien och Malawi har minskat mödradödligheten. För att göra detta krävs ökade resurser och utbildning.
Idag spenderas 530 miljoner dollar på att förbättra läget, men detta anser Thoraya Ahmed Obaid är alldeles för lite.
- För att rädda kvinnor och nyfödda barns liv och garantera reproduktiv hälsa behövs 13 miljarder dollar varje år. Det kan låta som mycket pengar, men det är vad världen lägger på militärutgifter under tre dagar. Det är en fråga om prioritering.

Mödradödlighet är ett stort problem, mest i fattiga länder och på landsbyggden som sällan nås av hälsosystem. Det är ofta på grund av brist på transportmedel och dåliga vägar. Även om kvinnor når en institution dör de ofta för att det inte finns läkare eller mediciner och blodtillförsel.
- I Niger är risken att dö under en graviditet och förlossning 1 av 7. I Sverige är risken för att någon dör under graviditet 1 av 17 400.

Thoraya Ahmed Obaid tycker att alla hälsoministrar måste stiga ur sina bekvämlighetszoner och starta en dialog med finansministrar så de börjar förstå vilka ekonomiska fördelar detta kan föra med sig om man investerar i stärkandet av kvinnors hälsa.
- Det finns en brist på hälsovårdsarbetare och vi måste fokusera på att öka tillgången på kunniga medverkande vid födslar. Detta har nämligen varit en grundläggande del i de länder som lyckats minska mödradödligheten. Det behövs även fler barnmorskor.

En grupp kvinnor medverkar i en lektion om preventivmedel i Calcutta, Indien.
Foto: Mark Henley/PANOS__

I Kenya bor cirka 37 miljoner människor. Mödradödligheten i landet är hög och endast 42 procent av alla förlossningar sker med kunnig personal.
Doktor Lawrence Oteba är programchef i organisationen The Family Health Options in Kenya (FHOK) som driver frågor om jämställdhet och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i Kenya.
- Enligt lagen i Kenya får kvinnor endast göra abort om kvinnans liv är i fara, sade han vid seminariet på Sida.
Sida ger tillsammans med RFSU stöd till organisationen.
FHOK prioriterar fem områden i sitt arbete: De riktar sig främst till unga personer, de arbetar för att minska hiv/aids och stärka smittade och deras anhörigas rättigheter, rätt till säkra aborter, tillgång till mottagningar som kan ge information om sexuell och reproduktiv hälsa, sexuella rättigheter och familjeplanering samt opinionsbildning för att vinna offentligt, politiskt och finansiellt stöd.
Organisationen var först med innovativa lösningar för att nå män direkt inom projektet ”Unga män som jämställda partners”,YMEP. Inom projektet motiverades män till att använda kondomer och blev upplysta om sexuell och reproduktiv hälsa.
- Många samhällen i Afrika är patriarkaliska, därför är det viktigt att nå ut till männen, sade Lawrence Oteba.

Lawrence Oteba driver frågor om jämställdhet och rätten till reproduktiv hälsa för kvinnor i Kenya.

Quazi Suraiya Sultana från Bangladesh är chef för Reproductive Health Services Training and Education Program (RHSTEP). Det är en frivilligorganisation som bland annat arbetar med Menstrual Regulatuion Program som Sida stöder. Programmet har bidragit med en förbättring av mödrahälsan i Bangladesh genom att erbjuda kvinnor säkra och tidiga avslut på graviditeten.
Hon medverkade vid seminariet den 16 maj på Sida för att berätta om organisationens arbete.
I Bangladesh är mödradödligheten hög. Till följd av detta dör fler kvinnor under tolv timmar i Bangladesh än på ett helt år i utvecklade länder. En orsak är aborter som ofta utförs av folk utan utbildning.
- Cirka 78 000 kvinnor dör varje år på grund av det, vilket motsvarar ungefär 26 procent av mödradödligheten i landet, sade Quazi Suraiya Sultana.

Quazi Suraiya Sultana arbetar för att minska mödradödligheten i Bangladesh.

Medverkande vid seminariet var även Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson, Jon O'Brien, chef för Catholics for Free Choice som arbetar för kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter, samt Renée Andersson, ansvarig för etik och miljöfrågor på mode-och inredningsföretaget Indiska.

Jon O'Brien tror att förändring kommer genom politik.
- Politiker måste prata med varandra och religion får inte påverka politik. En förändring tar lång tid, man måste ha tålamod, sade han.

I samband med mors dag startar RFSU en kampanj för att uppmärksamma mödradödligheten i världen. De anordnade därför ett seminarium den 22 maj med talare från bland annat Kenya och Bangladesh.
Kattis Ahlström, UNFPA-ambassadör och journalist, medverkade. Hon tycker att det är pinsamt att vi inte kan uppnå millenniemålet för mödradödlighet till 2015.
- Det är skamligt att vi inte delar med oss av våra kunskaper och trycker på mer, sade hon i sitt inledande tal.

Kattis Ahlström tycker det är pinsamt att millenniemålet för mödradödlighet går så dåligt.
Foto: Carolina Hemlin, RFSU

Mycket av det som sades under RFSU seminariet var en repetition av det som som sades vid Sidaseminariet. Man kan konstatera att det är ett stort problem och människor runt om i världen måste samarbeta för att vi ska kunna uppnå målen.

Caroline Akoth Kambona från Kenya är samordnare för informationsprojektet YMEP. Hon pratade om hur viktigt det är att involvera män i frågan.
- Vi försöker i vårt arbete att involvera unga män för att de är framtidens pappor.
Hon berättar att foster kastas ute bland soporna i Kenya eftersom det är olagligt att göra abort.

Caroline Akoth Kambona från Kenya och Altaf Hossain från Bangladesh pratade om situationen i deras länder.
Foto: Carolina Hemlin, RFSU

Staffan Bergström är gynekolog och professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet. Han anser att man måste vända sig till finansministrar, de som håller i pengarna och vara rakare i kommunikationen.
- Det saknas pengar och engagemang och politikerna sover för gott om nätterna. Det föds ungefär 4 miljoner dödfödda barn varje år och 3 miljoner dör direkt efter födseln. Det måste finnas akut förlossningsvård. Dessutom fungerar det ofta så att om mamman är sjuk blir barnet sjukt, sade han.

Anneka Knutson, barnmorska, vårdlärare och Fil.dr i vårdpedagogik tror att mycket styrs av våra attityder och attitydförändringar tar tid.
- Vi måste göra någonting åt barnmorskornas status, för den är väldigt låg i många länder, sade hon. Vi kan också bli hårdare i våra påtryckningar.

Åsa Regnér tror på förändring.
Foto: Carolina Hemlin, RFSU

Åsa Regnér är generalsekreterare för RFSU. Hon ansåg att läget är allvarligt, men att det går att förändra.
- Vi måste ge kvinnor makt över sina egna liv och involvera män så att de jobbar för jämställdhet. Utbildning, politik och internationellt tryck är även det vägen till en lösning.

Text och foto: Elin Kamyab

Läs mer:

Vi måste tala om kvinnors rädsla (AP -reflektion av Solveig Hauser 23 maj)

Fattiga och marginaliserade kvinnor nekas rätt till mödra- och spädbarnsvård (Amnesty kampanj om Peru 22 december 2007)

Kom med i mammakampen, RFSU uppmärksammar mödradödlighet

Sida: Successful Strategies for Women's Health and Rights

reportage | 2008-05-25