Migrationsverket lyssnar inte längre på Amnesty

Sverige | 2006-05-27

Under 1970-talet, då Sverige tog emot ett stort antal flyktingar, hade Amnesty ett ganska gott samarbete med dåvarande Invandrarverket. Det var då ytterst ovanligt att Invandrarverket lät avvisa personer som enligt Amnestys bedömning löpte allvarlig risk att fängslas, torteras eller avrättas vid återkomsten till hemlandet.

– Men sedan 1990-talet har det här gradvis försämrats. Vi har hamnat i en situation där de asylsökande bemöts med största möjliga misstro, sade Bo Lindblom på flyktingkonferensen i Göteborg.

Han har inom Amnesty i flera decennier arbetat för flyktingars rättigheter. Numera hjälper det inte hur starka skäl Amnesty än tar fram för att en avvisningshotad person ska få stanna. Bo Lindblom är trött på att försöka förstå hur Migrationsverket och svenska politiker resonerar.
– Hur argumenterar man mot ett resonemang som man från början till slut upplever som både korkat, inhumant och cyniskt, undrade han uppgivet.

Bo Lindblom gav ett talande exempel på detta resonemang. Det gällde en västafrikan som hade lyckats rymma från ett fångläger sedan han anordnat en demonstration för ett oppositionsparti. Migrationsverket ifrågasatte hans identitet eftersom polisen i hemlandet hade lagt beslag på hans pass och han hade lämnat landet illegalt. Flyktingarbetarna på Amnesty lyckades få fram mannens id-kort, hans körkort, hans betyg från gymnasiet och från agronomutbildningen och foto av hela avgångsklassen samt intyg från hans föräldrar och från hans styvbror som redan bodde i Sverige. Ändå hjälpte det inte. Så länge det inte fanns något pass att visa upp ansågs han inte ha styrkt sin identitet och Utlänningsnämnden fastställde att han skulle avvisas.
Tyvärr finns det, enligt Bo Lindblom, ingen möjlighet till att utkräva ansvar från politikerna eftersom de alltid hänvisar till att de inte kan diskutera enskilda fall.

– Men ytterst består allt förtryck av en mängd enskilda fall, och utan att se på konsekvenserna av enskilda fall kan man aldrig få en begriplig bild av hur lagar och regler faktiskt fungerar i praktiken, sade han.

Text: Lisa Nordenhem

Sverige | 2006-05-27