Fri efter 43 år

Den 19 februari frigavs Albert Woodfox. Han hade suttit i isoleringscell i USA sedan 1972.

artiklar | 2016-02-24
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016
Den 19 februari gick Albert Woodfox (till höger) tillsammans med sin bror, Michael Mable, ut ur ett fängelse i Louisiana, USA.

Den 19 februari gick Albert Woodfox (till höger) tillsammans med sin bror, Michael Mable, ut ur ett fängelse i Louisiana, USA. Foto: Billy Sothern/EPA/TT

Den 19 februari gick Albert Woodfox ut ur ett fängelse i Louisiana, USA. Albert Woodfox var den fånge i USA som tillbringat längst tid, 43 år, i isoleringscell. I samband med sin 69-årsdag gick Albert Woodfox med på en uppgörelse med åklagarsidan där han inte bestred anklagelsen om dråp år 1972 utan att han erkände sig skyldig till brottet.

Albert Woodfox avtjänade ett straff för väpnat rån när fångvaktaren Brent Miller år 1972 knivhöggs till döds. Woodfox och en medfånge, Herman Wallace, dömdes för mord och sattes i isoleringscell. Tillsammans med Robert King, som också satt i isoleringscell dömd för annat brott, blev de tre kända som ”Angola 3”.

Fängelset kallades Angola då det tidigare låg en bomullsplantage med slavar från Angola på samma plats. Robert King frigavs år 2001 medan Herman Wallace släpptes ut från isoleringscellen år 2013 en knapp vecka innan han dog i cancer.

Albert Woodfox och Herman Wallace har alltid vidhållit att de inte var skyldiga och uppgav att de pekades ut som straff för att de hade engagerat sig i Svarta Panter-partiet. Någon teknisk bevisning fanns inte och rättegångarna innehöll många tveksamheter.

Robert King, som tidigare satt i isoleringscell i samma fängelse som Albert Woodfox, tillsammans med Tessa Murphy från Amnesty International, framför en muralmålning gjord av Brandan ”B-Mike” Odums i samarbete med Amnesty i USA.

Robert King, som tidigare satt i isoleringscell i samma fängelse som Albert Woodfox, tillsammans med Tessa Murphy från Amnesty International, framför en muralmålning gjord av Brandan ”B-Mike” Odums i samarbete med Amnesty i USA. Foto: Amnesty International

I juni 2015 beordrade en federal domare att Albert Woodfox omedelbart skulle friges men åklagarsidan överklagade och Albert Woodfox blev kvar i sin cell. Amnesty International arbetade under många år för Herman Wallace och Albert Woodfox och den 19 februari välkomnades frigivningen av Woodfox samtidigt som krav ställdes på omedelbara reformer av systemet med långvariga isoleringsstraff.

Albert Woodfox tackade i samband med frigivningen sin bror Michael för stöd under alla år och sina tidigare medfångar Robert King och Herman Wallace. Han tackade också de många medlemmarna i The International Coalition to Free the Angola 3, Amnesty International och Roddick Foundation ”som alla har stött mig i denna långa kamp”.

Ulf B Andersson

Fotnot: En kortare version av denna text publiceras i Amnesty Press nr 1/2016.

Läs mer om Albert Woodfox

Över 100 år i isoleringscell – och i Louisiana sitter Albert Woodfox kvar (Amnesty Press 18 januari 2015)

Amnesty International om frigivningen

Läs intervju med Albert Woodfox i New York Times (21 februari 2016)

artiklar | 2016-02-24
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016