Mänskliga rättigheter ny gemensam värdegrund säger Nyamko Sabuni

reportage | 2008-11-26

Svenska Helsingforskommittén i Stockholm bjöd den 26 november in Sveriges integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni för att tala om den gemensamma värdegrunden i ett mångkulturellt samhälle. Hon anser att den gemensamma värdegrunden ska ta sitt avstamp i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som fyller 60 år i år.

Eleanor Roosevelt håller en spansk kopia av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Bild: AI

  • Tidigare har det varit språk, kultur och religion som hållit människor samman. För att finna en ny gemensam värdegrund idag landar vi i de grundläggande mänskliga rättigheterna, berättar Nyamko Sabuni.

Dock betonar hon att det inte är hon som kommer att bestämma denna värdegrund utan den kommer att utgå från demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, som är universella värden vi alla kan hålla med om och finna gemenskap i. Ett värdegrundsprojekt har lanserats som tar avstamp i mänskliga rättigheter.

Information, kommunikation och kunskap är de tre ord Nyamko Sabuni betonar som ska leda till att mänskliga rättigheter förbättras:
- Det var så FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna kom till. Kunskap om nazism och fascism spreds. Världens ledare satte sig ner och diskuterade tillsammans vilket ledde till förklaringen skapades. Alla länder är inte lika bra på mänskliga rättigheter men idag har vi fler demokratier än någonsin.

Dock varnar ministern för att respekten för mänskliga rättigheter kan vara på tillbakagång i Sverige:
- Det är ett utanförskap som sprider sig. Det är det största hotet mot demokrati i Sverige. Många människor får inte grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter. Många människor deltar inte i det offentliga samtalet. Vi får allt större förorter. Många barn ser inte sina föräldrar gå till arbetet. Ungdomar fullföljer inte grundskolan. Jag är orolig för att detta utanförskap kommer att ärvas.

Nyamko Sabuni anser att trösklarna till arbetsmarknaden måste sänkas för att minska utanförskapet:
- Det är inte arbetsplatser som ska integrera individer utan individer som integreras på arbetsplatser om de får chansen. Detta är något som har varit avgörande i vårt arbete under våra två år vid makten, säger Nyamko Sabuni. 45 procent av alla nya jobb gick 2007 till personer födda i utlandet.

Även om vi alla kan skriva under på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet betyder det inte att vi kommer att vara konsekventa i frågor, exempelvis om dödsstraffet.
- Du kan fråga någon om den personen är emot dödsstraffet och få nej som svar. Men fråga sedan om det gäller en person som dödat ett barn och då kanske svaret förändras. Det handlar om olika dilemman vi ställs inför, Nyamko Sabuni.

Nyamko Sabuni. __Foto: www.riksdagen.se

Hon tycker dock att det viktiga här är att man kan resonera kring varför man tycker på ett visst sätt och att alla människor kommer att utgå från dessa gemensamma värdegrunder.

Även om vi här i Sverige inte har dödsstraff eller tortyr betyder det inte att mänskliga rättigheter inte riskerar att kränkas. Nyamko Sabuni tar upp Delegationen för mänskliga rättigheter __som arbetar för mänskliga rättigheter i Sverige. Delegationen lanserades under förra mandatperioden och arbetar med mänskliga rättigheter inom statliga myndigheter, kommuner och landsting, så exempelvis äldre och barns rättigheter skyddas.

Inget land är perfekt och det riktas kritik mot Sverige från internationellt håll.
- Vi kritiseras för det utbredda våldet mot kvinnor och att vi har diskriminering på arbetsplatser. Vi lever inte upp till konventioner om minoriteters rättigheter. Jämförelsevis med andra länder är vi kanske bra men ingen skulle acceptera att behandlas som minoriteter gör i Sverige, säger Nyamko Sabuni.

Hon tar upp romernas utsatta situation och hur samernas rätt till sitt språk kränks:
- För att ha rätt till undervisning i modersmål i skolan måste det praktiseras i hemmet. Men föräldrar har fått skämmas tidigare för att ha talat samiska och har glömt sitt språk.

En diskrimineringslagstiftning handlar inte om grupper utan om individer och alla ska ha skydd i vårt land. Nyamko Sabuni anser att ersättningen för att ha kränkts på arbetsplatser är alldeles för låg. Det ska kosta att diskriminera, företag ska inte anse att kostnaden för diskriminering är överkomlig, men samtidigt har hon inget intresse av att försätta företag i konkurs.

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann gjorde nyligen ett uttalande om att han var för ett invandrarkontrakt, ett förslag från en arbetsgrupp inom moderaterna. Det skulle innebära att personer som invandrar till Sverige skulle skriva på ett kontrakt om att de känner till svenska lagar, regler och värderingar. Bryter de mot kontraktet kan det leda till minskade bidrag.

Svenska Helsingforskommitténs ordförande Robert Hårdh frågar Nyamko Sabuni om vad hon anser om kontraktet och undrar om inte de svenska lagarna, som grundar sig på mänskliga rättigheter, är ett kontrakt i sig?
- Jag delar inte uppfattningen om att man ska skriva på ett kontrakt. I introduktionspaketet (till invandrare) ska det ingå information om gemensamma värdegrunder men kontraktet är svensk lag. Schlingmann har rätt att utveckla sina tankar om kontraktet. Introduktionspaketet är en annan sak. Om man inte följer det får man minskat bidrag, precis som att du inte får studiebidrag om du inte fullföljer dina studier. Tyvärr har Schlingmann gått ut med information om kontraktet (som presenteras på moderaternas framtidskonvent 28-29 november). Jag tror arbetsgruppen blev förvånade, de hade nog velat presentera det själva.

Robert Hårdh. Foto: www.shc.se

Robert Hårdhs avslutande fråga, som han önskade ett ja eller nej-svar på, var om hon skulle kunna tänka sig att vara minister i regering som stöds av Sverigedemokraterna, som enligt opinionsundersökningar har en möjlighet att väljas in i riksdagen. Något ja eller nej får generalsekreteraren inte av politikern:
- Jag tror inte att de kommer att komma in. Man ska inte lägga för mycket vikt vid opinionsundersökningar. För några månader sedan skulle inte alliansen ha en chans att vinna nästa val utan socialdemokraterna ledde stort men titta på siffrorna nu. Jag vet vad jag tycker men det tänker jag inte säga. Vi tar det om de väljs in i riksdagen.

Text: Evelina Franzén

reportage | 2008-11-26