ÅRSMÖTE2018: Kostnadsfritt för alla under 18 år att gå med i Amnesty

Under söndagen var det dags för Amnestys årsmöte i Göteborg att gå till beslut om de motioner och förslag som på lördagen hade behandlats på påverkanstorg. Efter viss förvirring i beslutsprocessen blev det till sist beslut om att personer under 18 år ska få kostnadsfritt medlemskap i Amnesty. Vi har också frågat årsmötesdeltagare vad de tyckte var bäst med årsmötet.

reportage | 2018-05-08
Av: Ulf B Andersson/Marina Henrikson
 Årsmötet diskuterar medlemsinflytande och demokrati.

Årsmötet diskuterar medlemsinflytande och demokrati. Foto: Annie Beckman

Amnesty i Sverige fortsätter att tillämpa direktdemokrati för sina beslut, det vill säga att alla drygt 98 000 medlemmar har rätt att vara med på årsmöten och rösta, både i val och på de olika motioner och förslag som har lagts fram. I år var det cirka 250 personer som hade anmält sig som röstberättigade på årsmötet, den högsta siffran på länge.

Beslutsprocesserna inom det globala Amnesty har förflyttats till internationell nivå där Global Assembly, GA, från och med i år är det högsta beslutande organet där också internationell styrelse väljs. Amnestys första GA kommer att hållas i Warszawa i juli.

Modellen att sektionerna och strukturerna har röster efter medlemsantal har nu bytts ut till en modell där alla har en röst var. På årets GA kommer Amnesty fatta beslut om en ny policy i abortfrågan, ramar för en policy för narkotikakontroll ska antas och arbetet med klimatfrågan ska diskuteras.

Hur ska aktivismen tas till vara?

Hur ska aktivismen tas till vara? Foto: Annie Beckman

Styrelsen i Sverige vill att fler medlemmar ska känna sig engagerade i Amnestys beslutsfattande och att denna process kan äga rum när det finns möjligheter att reellt påverka, till exempel inför internationella beslut i GA.

– Vi vill stärka medlemmarnas deltagande i styrningen av organisationen, sade Lars Gäfvert från sektionsstyrelsen när årsmötesdeltagarna samlades till en workshop om styrelsens förslag till ökad demokrati.

– Vi är en enhetlig organisation med gemensamma prioriteringar och vi vill se fler forum för konsultation och dialog som ska öka medlemsinflytandet, fortsatte han.

 Vårsolen i Göteborg nådde in till årsmötet i Folkets Hus.

Vårsolen i Göteborg nådde in till årsmötet i Folkets Hus. Foto: Annie Beckman

Lars Gäfvert förklarade också att Amnesty internationellt tillämpar planeringsperioder som är fyra år och förslag på en gemensam inriktning bör således komma inför en ny planeringsperiod. Sedan satte sig hela årsmötet i smågrupper, utrustade med post-it-lappar för att ge sina synpunkter i dessa fråga.

Efter att behandlat motioner och förslag på påverkanstorg under lördagen var det på söndagen dags för årsmötet att samlas i plenum för val och beslut. Under ett par år har Amnesty tillämpat online-röstning vid valen där även den som inte är fysiskt närvarande på mötet har kunnat vara med och rösta. Intresset har dock varit mycket lågt och endast en handfull personer har deltagit. Dessutom har många av de röstberättigade personerna som är närvarande struntat i att logga in sig och inte deltagit i valen. I år återgick därför årsmötet till val där bara de närvarande röstar.

Valberedningens förslag gick igenom på alla punkter och sektionen fick en ny ordförande, Amanda Jackson, som efterträder Tora Törnquist som valdes i Umeå år 2015.

Bo Lindblom hyllas på sitt årsmöte nummer 50.

Bo Lindblom hyllas på sitt årsmöte nummer 50. Foto: Annie Beckman

Årsmötet hade också plats för överraskningar i plenum. Bo Lindblom, aktiv i gruppen i Laholm och Burmasamordnare i svenska sektionen, hyllades när han i år besökte sitt femtionde årsmöte. Sedan första årsmötet 1969 har han bland annat varit ordförande i svenska sektionen.

Hanna Roberts, som tillsammans med Sara Belfrage, skötte ordförandeklubban vid årsmötet, inledde beslutsdelen med att konstatera att det hade rått viss förvirring vid påverkanstorgen:

– Deltagarna har inte riktigt uppfattat när och om det röstades kring olika förslag så vi kommer anslå tid här i plenum för att allt ska bli klart.

Motioner om att återinföra beredningsgrupper och en signaturmelodi för Amnesty avslogs utan större diskussion. Årsmötet beslöt att göra en stadgeändring så att årsmötet i fortsättningen ska stänga tidigare årsmötesbeslut. Då stadgeändringar kräver två tredjedels majoritet så togs beslut med knapp majoritet; 69,4 procent av de 121 deltagare som sträckte upp sina röstkort.

Här ändras stadgarna.

Här ändras stadgarna. Foto: Annie Beckman

Ungdomsrådet hade motionerat om att införa kostnadsfritt medlemskap för personer under 18 år och styrelsen gav sitt stöd till det. En längre debatt utbröt bland annat om avgiftsbefriade medlemmar årligen ska bekräfta sitt medlemskap. Bo Lindblom påpekade att till exempel något illasinnat ungdomsförbund till låg kostnad kan mobilisera medlemmar för att ta över Amnestys styrelse då det inte krävs så många deltagare vid ett årsmöte.

Till sist kunde årsmötet ställa sig bakom ett presidieförslag där personer under 18 år får kostnadsfritt medlemskap, personer som är 18-20 år betalar 160 kronor per år och den som är över 20 år betalar 240 kronor per år. De nya medlemsavgifterna gäller från år 2019.

Mariano Ramirez från grupp 24 i Växjö ville även detta år ha ökat fokus på utvecklingen i Argentina.

Mariano Ramirez från Grupp 24 i Växjö hade gjort en utställning om Argentina.

Mariano Ramirez från Grupp 24 i Växjö hade gjort en utställning om Argentina. Foto: Annie Beckman

Tidigare år har motioner från grupp 24 i samma fråga fått årsmötets stöd. I år blev det dock avslag efter en debatt då det hänvisades till att styrelsen redan arbetar i enlighet med tidigare årsmötesbeslut. Argentina tillhör inte de länder som i nuvarande planeringsperiod prioriteras av den internationella rörelsen.

– Jag vill i alla fall tacka för att ni lyssnat på oss om problemen i Argentina, sade Mariano Ramirez avslutningsvis.

Nästa årsmöte kommer att hållas 10-12 maj 2019. Det är ännu inte klart var Amnesty kommer att samlas till årsmöte.

Ulf B Andersson

Vad var bäst på årsmötet?

Peter Ljunglöf.

Peter Ljunglöf. Foto: Annie Beckman

PETER LJUNGLÖF, 46 år, Göteborg, medlem sedan 2014, första årsmötet.

– Det var två saker som jag fastnade lite extra för. För det första var det invigningstalet av Olivia Bergdahl, och sedan talet under middagen på lördagskvällen av Ali Gharavi som suttit fängslad i Turkiet.

Rebecca Härd.

Rebecca Härd. Foto: Annie Beckman

REBECCA HÄRD, 23 år, Göteborg, medlem sedan 2018, första årsmötet.

– Jag tyckte mycket om passet om narkotikapolicyn. Maja Åberg förklarade det hela på ett så bra sätt så att jag nu förstår sambanden mellan olika faktorer.

Gill Widell.

Gill Widell. Foto: Annie Beckman

GILL WIDELL, 69 år, Brännö, medlem sedan 1970-talet, sjätte årsmötet.

– Det var väldigt intressant att höra om Amnestys arbete runt kriminaliseringsfrågan av narkotika i olika länder. Att lagstiftningen är anpassad efter klass, alltså att det är olika lagar för olika människor beroende på klass i vissa länder runt om i världen.

Erwin Uljedal.

Erwin Uljedal. Foto: Annie Beckman

ERVIN ULJEDAL, 32 år, Jönköping, medlem sedan 2016, första årsmötet.

– Jag tyckte mycket om seminarierna generellt. Sedan var det väldigt givande att få sitta i mindre grupper och diskutera under workshopen om ökad medlemsdemokrati. Det var en bra lösning för att inkludera medlemmarnas åsikter. Jag tror att fler vågade prata på grund av storleken på grupperna.

Bo Lindblom.

Bo Lindblom. Foto: Annie Beckman

BO LINDBLOM, 88 år, Laholm, medlem sedan 1969, femtionde årsmötet.

– Att få lyssna till vår vän från Mexiko, Tania Reneaum. Jag har själv jobbat med Mexiko och Centralamerika mer generellt under en period. Jag är väl insatt i starten av Amnestys sektion i Mexiko och dess tidiga historia.

Enkättext: Marina Henrikson
[email protected]

Amnesty Press på årsmötet 2018

ÅRSMÖTE2018: İdil Eser satt 113 dagar i häkte: ”Kampanjer fungerar” (7 maj 2018)

ÅRSMÖTE2018: Amnesty planerar att samla in jämlikhetsdata (7 maj 2018)

ÅRSMÖTE2018: Allt svårare för människorättsförsvarare (7 maj)

ÅRSMÖTE2018: Amanda Jackson har ordet (6 maj 2018)

ÅRSMÖTET2018: Aktivismen, civilsamhället och politiken (6 maj 2018)

ÅRSMÖTE2018: Olivia Bergdahl inledde Amnestys årsmöte (5 maj 2018)

ÅRSMÖTE2018: Skapandet av ”Vi och Dom” (5 maj 2018)

ÅRSMÖTE2018: Den svåra situationen för utsatta EU-medborgare (5 maj)

reportage | 2018-05-08
Av: Ulf B Andersson/Marina Henrikson