Kazakstan – ett omdiskuterat ordförandeskap i OSSE

reportage | 2010-02-25

Kommer Kazakstan klara att vara ordförandeland för OSSE i år? Eller snarare, klarar landet av att uppfylla de krav OSSE ställer? Det var frågor som diskuterades under ett seminarium den 21 februari på ABF-huset i Stockholm.
- För Kazakstan handlar det givetvis mycket om nationell stolthet och att sprida glans kring president Nursultan Nazarbajev, ansåg Carl Magnus Nesser, minister vid Sveriges OSSE-delegation i Wien.

OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har ett årligt ordförandeland och sedan januari är det Kazakstan. Organisationens uppgift är att förebygga kriser och konflikter och att jobba för mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati. Totalt har OSSE 54 medlemsstater, främst från Europa men även USA, Kanada, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Kazakstan är medlemmar. Ordförandelandets utrikesminister är talesperson för OSSE.

Beslutet att tilldela Kazakstan rollen som ordförande var omdiskuterat. Landet är känt för sin brist på demokrati och kränkningar av mänskliga rättigheter, pressfriheten är till exempel ytterst begränsad. I det senaste presidentvalet 2005 fick Nursultan Nazarbajev 90 procent av rösterna. OSSE kritiserade valet för att vara bristfälligt. Många har därför varit kritiska till att ge ordförandeklubban till Kazakstan.

Carl Magnus Nesser, minister vid Sveriges OSSE-delegation i Wien berättade varför Kazakstan tilldelats det årliga ordförandeskapet i OSSE.

  • Kazakstan förde en kampanj under flera år som till stor del gick ut på att de som ordförandeland kan läka spänningen mellan öst och väst. Ett beslut skulle fattas 2006 men dröjde och inte förrän året därpå, efter att dåvarande utrikesministern Marat Tazhin lovade reformer som stärker mänskliga rättigheter, tilldelades Kazakstan ordförandeskapet, berättade Carl Magnus Nesser.

De medverkande var överens om att ordförandeskapet är ett ypperligt tillfälle för Kazakstan att stärka situationen för mänskliga rättigheter. Det framhöll bland andra Bonnie Bernström som i flera år arbetat med projekt för kvinnors ledarskap i Centralasien.
- Kvinnors politiska ställning är svag i Kazakstan, i parlamentet utgör de knappt 16 procent. I Kirgizistan däremot, där de använder kvotering, är siffran 30 procent. Det måste till tvångsmedel för att få igång förändringar. Ordförandeskapet i OSSE har redan visat sig positivt: en lag mot våld mot kvinnor och en lag om att kvinnor och män har lika rättigheter har antagits, berättade Bonnie Bernström.

  • I hur stor utsträckning lagar ändrar beteenden är dock en annan fråga, tillade hon.

Michael Fredholm, lärare och forskare vid Syd-och Centralasienstudier vid Stockholms universitet, berättade att Kazakstan till ytan sett är världens nionde största land och har en befolkning på 18 miljoner, att kazaker är den största etniska folkgruppen och att Nursultan Nazarbajev har styrt landet sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991. Då var mottot ekonomiska reformer innan demokratisering. Michael Fredholm framhöll också att presidenten och partiet spelar en allt starkare roll och att landet trots kritik från OSSE har goda relationer med väst, framförallt Tyskland.

Michael Fredholm, lärare och forskare vid Syd-och Centralasienstudier vid Stockholms universitet, berättade allmänt om Kazakstan.

Bonnie Bernström såg det som självklart att ordförandeskapet innebär fler fördelar för Kazakstan än för OSSE.
- Kazaker har betraktats som en underklass i det sovjetiska systemet. Det kommande året är därför en chans att ge kazakerna självförtroende för att agera i ett civiliserat sammanhang. Och för kvinnor har det skett förändringar, om än små.

Bonnie Bernström har i flera år arbetat med projekt för kvinnors ledarskap i Centralasien. Hon är övertygad om att Kazakstans ordförandeskap i OSSE leder till en förbättrad situation för kvinnorna i Kazakstan.

Kan Kazakstan göra något för fred? frågade en ur publiken.
- Det är viktigt att Kazakstan har givit upp sina kärnvapen. Kazakstan som en del av före detta Sovjetunionen ger dem en unik möjlighet att medla med länder som Georgien och Moldavien, sade Carl Magnus Nesser.

Kazakstan har en hög spädbarnsdödlighet och mödradödlighet jämfört med väst, det är ett hedersbegrepp att ha många barn, kvinnliga foster aborteras och unga kvinnor har den högsta självmordsfrekvensen i världen. Bonnie Bernström ser ändå positivt på kvinnors situation i Kazakstan, mycket tack vare OSSE-ordförandeskapet men även det arbete som sker i landet.
- Det finns ett stort lokalt maskineri för att driva på jämställdhetsfrågor, avslutade hon.

Text: Stina Thomsson
Foto: Stina Thomsson

Lyssna: Kazakstans president Nursultan Nazarbajev om landets åtagande som ordförandeland i OSSE

reportage | 2010-02-25