I efterdyningarna av Gaza-kriget

reportage | 2010-03-04
Av: Malin Eriksson och Stina Thomsson

Ett år efter kriget i Gaza är situationen värre än när bomberna föll. Tillgången till rent vatten är knapp, arbetslösheten skyhög och återuppbyggnaden omöjlig på grund av Israels blockad. 2009 tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter Goldstone-kommissionen för att utreda det 22 dagar långa kriget på Gaza-remsan.

Den 1 mars hölls konferensen Gaza - Internationell rätt och ansvar, på ABF-huset i Stockholm. På plats fanns internationella gäster, svenska folkrörelser och riksdagspolitiker för att samtala om de brott mot internationell humanitär rätt och kränkningar av mänskliga rättigheter som skedde under kriget.

Goldstone-kommissionen tillsattes av FN:s råd för mänskliga rättigheter 2009, för att utreda brott mot internationell rätt under Israels militära offensiv i Gaza som inleddes den 27 december år 2008 och pågick i 22 dagar. I september 2009 lade kommissionen fram sin rapport och både slutsatser och medlemmar har utsatts för kritik. Hina Jilani är en av de som sitter med i Goldstone-kommissionen. Hon är också ledamot av Högsta domstolen i Pakistan, kommissarie för den internationella undersökningskommissionen om Darfur och har varit FN:s särskilda rapportör för människorrättsförsvare. Hina Jilani deltog i konferensen för att berätta om rapporten och sin syn på läget i Gaza.

 • Det som berörde mig mest under mina besök i Gaza var den misär människorna lever i och den förstörelse av infrastrukturen som konflikten skapat. Jag anser att det nu är upp till det internationella samfundet och experter att hitta en lösning på situationen, konstaterade Hina Jilani.

Flera av deltagarna under__ Gaza-konferensen berättade om den fasansfulla förstörelse kriget i Gaza resulterade i.__ Fotot visar ett sönderbombat kvarter i Gaza city.
Foto: Amnesty.

Delar av den 575 sidor långa rapporten redogör för den förstörelse som kriget medförde. Hina Jilani ser förödelsen som ett kollektiv straff för att vissa palestinier har gett sitt stöd till Hamas och hon berättar att även israeliska myndigheter har erkänt att det kan ha förekommit kollektiv bestraffning. Hennes främsta argument för det är att det är mycket svårt att hitta militära mål som förstörts i offensiven. Då hon besökte Gaza i maj 2009, fem månader efter offensiven, hade inte en enda byggsten lagts tillrätta för att återställa de hem som demolerats.

 • Men det är bara betong, det är det mänskliga traumat som påverkar mig mest. Det här är första gången de boende i Gaza varit så här utsatta. Under kriget 2009 hade de verkligen ingenstans att ta vägen. Det är otroligt att vi beskriver oss själva som ett världssamfund som arbetar för utveckling och framsteg, samtidigt som folket i Gaza utsätts för detta lidande, sade Hina Jilani.

Under de första dagarna av offensiven utsattes civilbefolkningen i Gaza för omfattande luftangrepp. Då israeliska marktrupper gick in i området blev situationen ännu värre, menar Hina Jilani. Hon berättar att en kvinna beskrivit för henne hur de ibland varnades av sms och flygblad innan bomberna föll, men att de ändå blev beskjutna.

 • De blev tillsagda att lämna sina hem, men det spelade ingen roll. Bomberna förföljde dem och soldater sköt på människor som försökte fly. Civila gjordes medvetet till måltavlor. Rapporten har utrett avsiktliga attacker mot civila och kommit fram till att krigsförbrytelser har begåtts. Detta skedde inte i ”the fog of war” och var heller inte skador på civila som en konsekvens av attacker mot militära mål, konstaterade Hina Jilani.

Hina Jilani, ledamot av Högsta domstolen i Pakistan, är en av medlemmarna i Goldstone-kommissionen och hon deltog under Gaza-konferensen.

Goldstone-kommissionen initierades av FN och medlemmarna har gedigen erfarenhet av liknande utredningar. Trots det har kritiken inte låtit vänta på sig.

 • Israels ambassadör i FN anser att rapporten är ”conceived in hate, **excecuted in sin”, partisk och försöker skada Israel. Obama-administrationen har i sin tur kritiserat rapporten och delegaterna med ordalag som grovt förvanskad och partisk, berättade Hina Jilani.

Som kommentar på den kritik som förts fram, konstaterar Hina Jilani att kommissionen följt det tilldelade mandatet och att hon är nöjd med dess uppgifter. Hon betonar att alla parters agerande har undersökts, inte bara Israels.

 • Kritiker talar bara om rapportens innehåll, jag önskar att de istället talade om dess substans. Som advokat visste jag att rapporten skulle ge upphov till diskussion. Jag vill gärna höra andras argument och föra fram mina egna. Argumentera med mig om substansen och kalla mig inte partisk!

Gemensamma reaktioner från EU har i stort sett uteblivit. Men trots att de inte ville välkomna rapporten har de heller inte gjort några försök till att underminera den, anser Hina Jilani.

 • Rapporten rekommenderar FN:s råd för mänskliga rättigheter att be FN:s säkerhetsråd att ta vidare Gaza-kriget till Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Men FN:s politisering är djupt inbäddat i hela systemet, vilket alltid kommer att påverka huruvida FN tar beslut eller ej. Internationell och humanitär rätt visar på värdet av människoliv och det mänskliga värdets rättmätighet. Det är just detta som har gått förlorat i Gaza, konstaterade hon.

Goldstone-kommissionens rapport vidare till ICC?
Hans Corell var tidigare FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor. Han anser att kriget i Gaza är ett känsligt tema, men hävdar att det har begåtts tydliga brott mot internationell rätt.

Hans Corell anser att Goldstone-rapporten ska tas upp i Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

 • Det är totalt oacceptabelt att skjuta för att skada civila och de direkt ansvariga måste ställas till svars. Jag riktar min kritik åt alla håll, men står på en sida – lagens, sade Hans Corell.

 • Hur kan det vara så svårt att föra över respekten för FN-stadgan från generation till generation? Svaret är den dubbelmoral som praktiseras i FN, exempelvis hur kriget i Sudan hanterats annorlunda än hur man nu agerar i Gaza-frågan. Det sätt på vilket Hamas har behandlats kan också ifrågasättas. Istället för att använda hårda diplomatiska metoder har det internationella samfundet valt att stänga ute Hamas från samtalet, konstaterade Hans Corell.

Hans Corell anser att det enda sättet att testa om rapportens anklagelser håller, är att ta upp dem i ICC. Han påpekar att det är möjligt för FN:s generalförsamling att be domstolens åklagare att ta upp fallet, med hänvisning till kapitel 7 i FN-stadgan.

Hina Jilani menar att alla som arbetar med frågor likt denna: advokater, företag och organisationer, borde bära mänskliga rättighetsglasögon. Hon menar att ibland kan företag till och med göra mer än regeringar.

"Det är som att leva i ett fängelse. Just nu kan inte Gaza upprätthålla liv”
- Det rådde en spänning i Gaza men vi trodde inte att det skulle bli krig. Jag hörde explosioner och sprang ut ur mitt hus för att leta efter mina barn, berättade Mahmoud Abu Rahma.

Mahmoud Abu är kommunikationschef och samordnare för människorättsorganisationen Al Mezan i Gaza. Han har bott i Gaza hela sitt liv. Nu är han i Stockholm och det är första gången på fyra år som han är utanför Gaza. Under de följande 22 dagar av krig såg Mahmoud Abu vit fosfor och han berättar om hur infrastrukturen slogs ut och att tiotusentals människor tvingades lämna sina hem. Men situationen är än värre i dag.

 • Det är som att leva i ett fängelse. Just nu kan inte Gaza upprätthålla liv. Israel har beslutat att alla människor på ockuperat område är en potentiell terrorist, därmed har gräsen mellan soldat och civil upphört. Gaza är dock ett politiskt fall, inte ett humanitärt och det måste vi tänka på och utgå ifrån. Det pågår ett värdighetskrig, poängterade Mahmoud Abu.

Mahmoud Abu Rahma vill att ockupationen ska ta slut och att västvärlden ska stödja den palestinska samhörigheten.

 • Jag kan leva utan fred i 50 år till men inte under fångenskap i en månad till, avslutade Mahmoud Abu Rahma sin presentation.

"Rapporterna söker inte efter sanningen”
Ran Yaron arbetar för organisationen Physicians for Human Rights – Israel (PHR), Läkare för mänskliga rättigheter - Israel. Han började först ödmjukt med att säga hur glad han är över att äntligen träffa Mahmoud Abu Raham. I flera år har de samarbetat men de har inte träffats förrän nu. PHR består av israeliska läkare och sjuksköterskor som på sin fritid bistår palestinier med sjukvård. De jobbar också med att skapa möjligheter till dialog mellan israeler och palestinier och har skrivit flera rapporter om hur Israels ockupation påverkar både hälsa och den sociala situationen:

 • Den israeliska regeringen publicerar visserligen rapporter. Slutsatserna i dessa är dock att anklagelser om brott mot internationell rätt sägs vara odefinierbara. På så sätt berättigas anklagelserna ur ett juridiskt perspektiv. Det största problemet är att de som anklagas för brott, inom bland annat det militära och polisen, undersöker sig själva och att det inte är ett externt organ som gör det. Rapporterna söker inte efter sanningen, sade Ran Yaron.

Ran Yaron jobbar för organisationen Läkare för Mänskliga Rättigheter - Israel. Han anser att det är ett stort problem att israeliska myndigheter undersöker sig själva.

PHR jobbar också med att få myndigheter i Israel att börja göra oberoende undersökningar. Mahmoud Abu Rahma visade också missnöje över de undersökningar och rapporter som Israel släpper:

 • Vi ger dem kartor, bilder, vittnesmål – trots det läggs undersökningar ner. Vi vill ha svar om varför barn har använts som mänskliga sköldar. Hamas har inte heller gjort någon individuell undersökning, endast övergripande.

Glömmer vi den stora bilden? frågade sig Mahmoud Abu Rahma.

 • Vi vill att ockupationen ska få ett slut, att Palestina ska erkännas, åtnjuta grundläggande rättigheter och etablera en regering. Men det extrema fokuset på fredsprocessen tillåter indirekt kränkningar av mänskliga rättigheter. Och, fred kan inte uppnås utan mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Tältläger i norra Gaza där människor som tvingades att lämna sina hem nu försöker leva.
Foto: Amnesty.

Hur är det att jobba för mänskliga rättigheter och internationell rätt i Israel? undrade en ur publiken och ställde frågan till Ran Yaron.

 • Jag kom från Budapest i morse. När jag satt på flygplatsen och väntade vid gaten på flyget som skulle ta mig hit satt ett par israeler bredvid mig. De frågade om jag skulle till Sverige för att prata om Israel. De frågade om jag skulle förolämpa dem...

De institutioner som samlar information om vad som hänt i Gaza baktalas och människorättsorganisationer utsätts för trakasserier. Både Mahmoud Abu Rahma och Ran Yaron tycker att det har blivit svårare att prata om kränkningar av mänskliga rättigheter i Israel och Palestina; lagar har tillkommit som begränsar yttrandefriheten och organisationer utsätts för ekonomiska hinder på olika sätt. Därför anser de båda att det internationella samfundet, särskilt USA och EU, måste pressa och kritisera Israel.

Flera gånger under dagen kommenterades Hamas seger i det palestinska parlamentsvalet 2006.

 • Det var ett rättvist val och de sanktioner som infördes är problematiska. Nu är det svårare att prata om demokrati än det var innan valet. Tilltro till västländernas prat om demokrati har minskat. Valet gick rätt till, palestinierna gick och röstade. Trots det blev resultatet bojkott och att palestinierna splittrades. De som säger sig stötta mänskliga rättigheter måste ge sitt stöd till den palestinska samhörigheten och visa dem respekt, avslutade Mahmoud Abu Rahma.

Svenska folkrörelser och politiker om situationen i Gaza

Representanter för flera svenska folkrörelser närvarade under dagen: Diakonia, Amnesty, Svenska Kyrkan, Olof Palmes Internationella Center och svenska Röda Korset. De berättade om vad och hur de arbetar i Gaza. Laila Naraghi, från Olof Palmes Internationella Center, pratade med övertygad och inspirerad röst om hur nödvändigt det är med aktiva människor för folkrättens och demokratins överlevnad. Bengt Westerberg, svenska Röda Korset, berättade om sin tilltro till humanitär rätt och oberoende undersökningar. Han riktade också skarp kritik mot svensk flyktingpolitik och uppmanade Sveriges riksdag och regering att själva börja efterleva de mänskliga rättigheterna och internationell rätt.

 • Hur ska vi annars bli trodda? Hur ska Sverige annars kunna vara föredömen? frågade Bengt Westerberg sina kolleger och publiken.

Konferensdagens sista punkt var ett politikersamtal med representanter från fyra riksdagspartier, som leddes av Ulf B Andersson, chefredaktör för Amnesty Press. Deltog gjorde: Aleksander Gabelic (S), Gustav Blix (M), Peter Eriksson (MP) och Kerstin Lundgren (C). Att ämnet är känsligt visade sig också i detta samtal då inget av partierna tog någon tydlig ståndpunkt i frågan. Goldstone-rapporten välkomnades dock av alla representanter och moderaternas Gustav Blix ser den som ett steg i rätt riktning. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) uttryckte tidigare under dagen att rapporten ska ses som en seriös utredning och menar att samtliga anklagelser mot alla parter måste utredas.

TEXT: Malin Eriksson & Stina Thomsson
FOTO:** Malin Eriksson & Stina Thomsson

Fotnot: Konferensen arrangerades av Amnesty International, Diakonia, Palmecentret och Svenska kyrkan med stöd av ABF-Stockholm

Läs rapporten:

HUMAN RIGHTS IN PALESTINE AND OTHER OCCUPIED ARAB TERRITORIES
- Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict

Läs mer:

Gaza som brottsplats (Amnesty Press 18 mars 2009)

Bristfällig utredning av Hamas (Amnesty Pressnotis 23 februari 2010)

Otillräcklig utredning av påstådda krigsförbrytelser (Amnesty Pressnotis 3 februari 2010)

Blockaden omöjliggör ett rimligt liv för palestinierna (Amnesty Pressnotis 18 januari 2010)

Släpp palestinska människorättsaktivister (Amnesty Pressnotis 8 januari 2010)

Otillräcklig utredning av påstådda krigsförbrytelser (Amnesty Pressnotis 3 februari 2010)

Vatten en bristvara för palestinier (Amnesty Pressnotis 27 oktober 2009)

Öppet brev om att utreda brott mot internationell rätt (Amnesty Pressnotis 16 mars 2009)

reportage | 2010-03-04
Av: Malin Eriksson och Stina Thomsson