Gaza som brottsplats

reportage | 2009-03-18

Förbjudna vapen med bland annat vit fosfor användes under kriget i Gaza som resulterade i hundratals döda och omfattande förstörelse.
-Vi har funnit en hel del bevis för krigsbrott, säger Amnestys utredare Brian Dooley och undrar hur svenska politiker ser på en utredning av dessa brott och den europeiska vapenexporten till Israel.

Brian Dooley är en av Amnestys utredare som var på plats i Gaza kort efter invasionen.

  • En slående sak som vi såg i Gaza var att det inte fanns någon säker plats för människor att fly till eller gömma sig, säger Amnestys utredare Brian Dooley.
    Han inledde ett Gazaseminarium i Stockholm under onsdagen, där både organisationer och politiker deltog. Brian Dooley berättar om den förödelse som de mötte i Gaza efter den israeliska offensiven. Resterna från fosforgranater brann fortfarande på gator, hustak, sjukhus och lekplatser. Förutom vit fosfor fann Amnestyutredarna granathylsor från nya och okända vapen.
  • De bestod av väldigt små kuber, säger Brian Dooley och sätter nästan helt ihop pekfinger och tumme för att illustrera de minimala splitterdelarna.
  • Sedan avfyras de från obemannade flygplan ner mot byggnader och människor, tillägger han och spretar hastigt och demonstrativt ut med sina fingrar.

Amnestys utredare fann rester från fosforgranater vid sjukhus, skolor och FN-byggnader, dit människor hade flytt i hopp om skydd. Foto: Amnesty International

Brian Dooley påpekar att det definitivt är förbjudet att använda dessa vapen i tätbefolkade områden med civila. Den israeliska regeringen förnekade till en början att de hade använt vit fosfor i sin krigsföring, vilket försvårade arbetet för sjukvården. När det gäller krigsskadorna av de nya vapnen, vet läkare och sjukvårdspersonal fortfarande inte hur de ska hantera eller lindra dem. Amnesty har frågat den israeliska armén men de har än så länge vägrat att ge ut information. Dödsfallen fortsätter att öka efter invasionen i Gaza och såren bränner fortfarande i invånarnas kroppar.
- Det vi kan göra är att samla bevismaterial för krigsförbrytelser, som har begåtts av alla parter. Den utredning som FN driver om attacker mot deras anläggningar måste breddas, säger Brian Dooley och tittar bort mot politikerpanelen där samtliga riksdagspartier är representerade.

Representanter för samtliga riksdagspartier var samlade i en panel under onsdagen. Seminariet anordnades av Amnesty, Kvinna till Kvinna, Diakonia och Rädda Barnen.

Riksdagsledamöterna ställer sig positiva till att en fullständig utredning utförs, men det råder oenighet om hur högt frågan ska prioriteras. Regeringspartierna vill avvakta tills huvudaktörer så som Israel, Palestina och USA initierar ett fredsarbete.
- Det finns delvis ett behov för en utredning, men jag är inte säker på om det bör ske nu. Först måste fred skapas, säger Kerstin Lundgren (C).
Oppositionspartierna tycks förespråka ett mer direkt agerande från Sveriges sida.
- Det är dags att säga att ockupationen av Gaza skulle ha avslutats igår, säger Kalle Larsson (V).

Amnestyutredaren Brian Dooley påpekar även att flera europeiska länder exporterar militärt materiel till Israel och föreslår att Sverige kan driva på ett vapenembargo inom EU som kommande ordförandeland. Dock anser regeringspartierna att även den frågan kan skjutas på framtiden.
- Vapenexporten är inte en huvudfråga, men kan bli aktuell inom den närmaste framtiden, säger Christian Holm (M).
Oppositionspartierna verkar mer angelägna i frågan.
- Sverige är ett av de få vapentillverkande länderna inom EU och har stor möjlighet att driva på för inrättandet av en uppförandekod för vapenhandel, säger Kent Härstedt (S).

Oppositionspartierna ger uttryck för att både en fullständig krigsbrottsutredning och ett vapenembargo inom EU ska ses som en del av fredsarbetet, vilket Sverige bör driva på.
Regeringspartierna anser att de redan gör vad de kan.
- Sverige är aktiva i frågan, bland annat genom vår utrikesminister, säger Christian Holm (M).
- Carl Bildt pratar med väldigt låg röst just nu, tillägger Kent Härstedt (S) som hoppas att Carl Bildt kommer höja rösten, om krigsförbrytelserna i Gaza, under Sveriges ordförandeskap i EU.

- Ockupationen måste upphöra, säger Bo Forsberg på Diakonia.

Bo Forsberg som är generalsekreterare för Diakonia är dock missnöjd med både Sveriges och omvärldens passivitet för situationen i Gaza.
- Nu är det dags. Nu eller aldrig, säger han med upprördhet i rösten och handen slagen i bordet.
Han påpekar att alla stater som har undertecknat att de ska följa internationell och humanitär rätt har ett ansvar för att den respekteras, vilket även gäller Sverige.
- Var finns de modiga politikerna, säger Bo Forsberg utmanande och vänder sig med skarp blick till politikerpanelen.

Text: Hanna MI Jakobson Foto: Jasin Abdulssmed

Läs mer:

Öppet brev om att utreda brott mot internationell rätt (Amnesty 16 mars 2009)

Utländska vapen göder konflikten (Amnesty 23 februari 2009)

Utred attacken mot FN i Gaza (Amnesty 15 januari 2009)

Stoppa vapenleveranserna (Amnesty 15 januari 2009)

reportage | 2009-03-18